główna zawartość
artykuł nr 1

Interpelacja radnego Przemysława Sławuty dot. kosztów utrzymania poszczególnych szkół podstawowych na terenie Gminy Opatów