główna zawartość
artykuł nr 1

Statut Gminy Opatów

Aktualny Statut Gminy Opatów określa UCHWAŁA NR 219/XLIX/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów