główna zawartość
artykuł nr 1

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.:"Przebudowa drogi powiatowej nr 2039S w miejscowości Złochowice, gm. Opatów"