główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie nr 2 do uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

Obwieszczenie nr 2 do uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 114/9;114/37; 114/41  i 114/42 obręb 0005 Waleńczów w miejscowości Waleńczów, gm. Opatów.