główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Waleńczów, ul. Częstochowska, gmina Opatów”