główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek

 

 

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

1/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: topola – szt. 7 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 153, 116, 164, 110, 137, 130 i 169cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 155/1, 156/1, 157/1, 158/3, 158/4 i 159/1 obręb Złochowice.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.3.2020

4.

Data złożenia

27.01.2020r.

5.

Dane wnioskodawcy

Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego „MASKPOL” S.A.

Konieczki

42-140 Panki

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Dokumentacja fotograficzna.

Załącznik mapowy.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag