główna zawartość
artykuł nr 1

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

3/2020

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: świerk pospolity – szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 65, 95, 80 i 95cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 264/4 obręb Waleńczów.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.8.2020

4.

Data złożenia

12.02.2020r.

5.

Dane wnioskodawcy

Parafia  Katolicka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Waleńczowie

ul. Szkolna 11

42-151 Waleńczów

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag