główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz Nr 4/2019 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność gminy

WYKAZ nr 4/2019 – Wykaz nieruchomości, będących własnością gminy opatów, przeznaczonych do dzierżawy  w trybie bezprzetargowym