główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała w sprawie podziału gminy Opatów na obwody głosowania

Uchwała Nr 129/XXXV/2013 z dnia 1 marca 2013r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Uchwała NR 197/LII/2014 Rady Gminy Opatów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.