główna zawartość
artykuł nr 1

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Logotyp programu
 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 - 2020

 

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.
Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się  realizacja Podprogramu 2015 w ramach którego osoby najbardziej  potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również  możliwości uczestniczenia w różnych dziedzinach wspierających, edukacyjnych i włączających.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020 jest współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Do końca lutego 2016 roku w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej w Opatowie, osoby które otrzymają  skierowanie z Ośrodka  Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych .

Do końca lutego 2016 roku, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Osoby korzystające  ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmocnienia samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.
O szczegółach informować będziemy na bieżąco.
Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryterium kwalifikowalności do statusu osoby  najbardziej potrzebującej,
tj.: osób  i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria  określone w art.. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej ( 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej  i 684 zł dla osoby w rodzinie), na  podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego  w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 jest kontynuacją  Podprogramu 2014r. w ramach którego  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie objął wsparciem  żywnościowym  187 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 -2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.