główna zawartość
artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 października 2017r. (kontrola doraźna)

Wystąpienie pokontrolne Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach za okres od 1 stycznia 2010 r. do 28 lipca 2017 r.