główna zawartość
artykuł nr 1

Petycje

Petycje:

 • Propozycja pomocy i rozwoju wspólnoty lokalnej i jej promocji
 • Zwiększenie zaufania organów publicznych i prawa informacji do obywateli
 • Wprowadzenie programu na stronie internetowej organu celem większej informacji obywateli
 • Usprawnienie warunków bytowych
 • Usprawnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Utworzenie  kierunku: ratownictwo medyczne oraz farmacja
 • Zwiększenie budżetu gminy przez samoopodatkowanie
 • Usprawnienie systemu ochrony zdrowia
 • Wytyczne w postaci schematu w postępowaniu przetargowym
 • Usprawnienie systemu prawnego
 • Usprawnienie transportu zbiorowego