główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1733425
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ188552
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Historia 7996
   Dane podstawowe 188552
   Godziny urzędowania 6813
   Organizacja Urzędu 8454
   Struktura Urzędu 7812
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4176
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 25
Organy
   Wójt Gminy 11651
     CV 3721
     Kompetencje 3278
     Kontakt 2615
     Dyżury 2160
   Zastępca Wójta Gminy 7015
   Sekretarz 6423
   Skarbnik 6469
   Rada Gminy 13462
     Przewodniczący Rady 2962
     Skład Rady 5112
     Regulamin 1960
     Kompetencje 1904
     Sesje 9420
     Protokoły z sesji 4105
    ›    Rok 2003 1186
    ›    Rok 2004 1528
    ›    Rok 2005 1209
    ›    Rok 2006 1218
    ›    Rok 2007 1346
    ›    Rok 2008 875
    ›    Rok 2009 1064
    ›    Rok 2010 954
    ›    Rok 2011 1042
    ›    Rok 2012 3821
    ›    Rok 2013 1196
    ›    Rok 2014 1285
    ›    Rok 2015 1097
    ›    Rok 2016 537
    ›    Rok 2017 672
    ›    Rok 2018 230
     Dyżury radnych 2670
     Kluby radnych 2037
   Komisje Rady 6578
     Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 2946
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5329
     Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2989
     Komisja Rewizyjna 3755
     Wspólne posiedzenia komisji 854
   Komórki organizacyjne 7857
     Referaty Urzędu 2049
    ›    Referat Finansowy 2063
   Urząd Stanu Cywilnego 8263
     Numery kont 2246
   Samodzielne stanowiska 12043
     Radca Prawny 1800
Prawo Lokalne
   Statut 5040
   Regulamin 20361
   Budżet 7307
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 869
    ›    Rok 2010 557
    ›    Rok 2011 454
    ›    Rok 2012 692
    ›    Rok 2013 410
   Uchwały 15910
     Rok 2018 687
     Rok 2017 1087
     Rok 2016 2102
     Rok 2015 4892
     Rok 2014 4314
     Rok 2013 3960
     Rok 2012 8014
     Rok 2011 2521
     Rok 2010 2946
     Rok 2009 2326
     Rok 2008 1971
    ›    I Kwartał 1010
    ›    II Kwartał 908
    ›    III Kwartał 830
    ›    IV Kwartał 821
     Rok 2007 2416
    ›    I kwartał 1069
    ›    II Kwartał 866
    ›    III Kwartał 954
    ›    IV Kwartał 1112
     Rok 2006 2412
    ›    I Kwartał 1101
    ›    II Kwartał 1139
    ›    III Kwartał 1027
    ›    IV Kwartał 1102
     Rok 2005 2405
    ›    I Kwartał 934
    ›    II Kwartał 978
    ›    III Kwartał 965
    ›    IV Kwartał 1075
     Rok 2004 2460
    ›    I Kwartał 1084
    ›    II Kwartał 1093
    ›    III Kwartał 1019
    ›    IV Kwartał 1100
     Rok 2003 5666
    ›    I Kwartał 1407
    ›    II Kwartał 1714
    ›    III Kwartał 929
    ›    IV Kwartał 1034
   Podatki i opłaty lokalne 7296
     Podatek od nieruchomości 6746
     Podatek od środków transportowych 3501
     Podatek rolny 3676
     Podatek leśny 2316
     Podatek od posiadania psów 2034
     Opłata targowa 2775
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1631
     Podmiot opodatkowania 1589
     Przedmiot opadatkowania 1604
     Termin powstania obowiązku podatkowego 1912
     Termin płatności 1905
   Akty prawa miejscowego 832
   Informacje Urzędu 8972
     Projekty Uchwał 2022
     Obwieszczenia i zawiadomienia 5898
    ›    Rok 2005 2297
    ›    Rok 2006 3942
    ›    Rok 2007 1028
    ›    Rok 2008 1419
    ›    Rok 2009 5003
    ›    Rok 2010 2840
    ›    Rok 2011 1353
    ›    Rok 2012 4766
    ›    Rok 2013 2581
    ›    Rok 2014 853
    ›    Rok 2015 464
    ›    Rok 2016 896
    ›    Rok 2017 781
    ›    Rok 2018 402
     Informacje o środowisku 2056
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6546
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 5870
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1293
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 16793
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7170
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 7896
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2142
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 6318
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 302
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1070
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 662
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 136
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 213
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 86
   Plan zagospodarowania przestrzennego 13277
   Gospodarka Odpadami 10431
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 90019
     Rok 2018 2233
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 818
     Rok 2017 15260
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 76
     Rok 2016 15705
     Rok 2015 17706
     Rok 2014 49924
     Rok 2013 23281
     Rok 2012 22816
     Rok 2011 12517
     Rok 2010 66627
     Rok 2009 24268
     Rok 2008 23010
     Rok 2007 26764
     Rok 2006 13784
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 7758
     Rok 2013 19018
     Rok 2014 14585
     Rok 2015 20064
     Rok 2016 19176
     Rok 2017 22363
     Rok 2018 4434
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 6994
     Rok 2014 6875
     Rok 2015 3105
     Rok 2018 58
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6511
     Dowody osobiste 4498
     Meldunki 2907
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 651
     Mieszkania 1970
     Nieruchomości 2624
     Działalność gospodarcza 3207
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1017
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2483
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 1477
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1013
     Zwrot podatku akcyzowego 2299
     Ustalenie numeru porządkowego 781
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 649
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 825
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 508
Inne
   KOMUNIKATY 4862
     Rok 2018 4930
     Rok 2017 9864
     Rok 2016 1299
     Rok 2015 3317
     Rok 2014 1401
     Rok 2013 1517
     Rok 2012 3104
     Rok 2011 3520
     Rok 2009 - 2010 7033
   EMISJA OBLIGACJI 62
     Rok 2014 6509
     Rok 2018 363
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 333
     Rok 2018 16
     Rok 2017 183
   Jednostki organizacyjne 10436
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 14727
    ›    Statut 1690
    ›    Regulamin 1710
    ›    Struktura organizacyjna 1900
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2469
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1085
    ›    Świadczenia rodzine 2584
    ›    Fundusz alimentacyjny 783
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 905
    ›    Karta Dużej Rodziny 776
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 893
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1238
    ›    Program Rodzina 500+ 2146
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 500
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 328
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 138
     Gminny Zespół Oświaty 2831
    ›    Kierownictwo 1304
    ›    Statut 1126
    ›    Regulamin 1023
     Gimnazjum w Opatowie 4041
    ›    Statut 1090
    ›    Regulamin 1075
    ›    Struktura organizacyjna 1240
     Szkoły Podstawowe 3143
    ›    Iwanowice Duże 1831
    ›    Opatów 1586
    ›    Waleńczów 2028
    ›    Wilkowiecko 2279
    ›    Złochowice 1755
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2071
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8701
    ›    Informacje 2869
   Jednostki pomocnicze 5140
     Sołectwa 3370
    ›    Statut Sołectw 2246
   Instytucje kultury 2578
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3615
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1222
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1039
     Infrastruktura 1231
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 786
    ›    Stan gospodarki komunalnej 796
    ›    Drogi 1933
     Oferty 4010
   Organizacje pozarządowe 2096
     Rok 2017 88
     Rok 2015 435
     Rok 2013 836
     Rok 2012 1002
   Petycje 291
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 110
     Petycje - 2017r. 134
   WYBORY i REFERENDA 5300
     Wybory Prezydenckie 2010 1228
     Wybory Samorządowe 2010 2405
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1480
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2597
     Wybory Samorządowe 2014 8569
     Wybory Prezydenckie 2015 6773
     Referendum 2015 4816
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4093
     Wybory Samorządowe 2018 74
   Oświadczenia majątkowe 8082
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3189
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1499
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1084
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 833
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 977
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 910
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 923
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 868
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 900
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 847
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 781
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 883
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 927
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 866
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 879
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 853
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1587
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1018
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1177
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1032
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1091
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1025
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 956
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1019
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 987
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 977
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 990
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 993
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 953
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 758
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 958
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji 1877
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1204
    ›    ŁACNY Witold 1391
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1147
    ›    MROŻEK Edward 1029
    ›    BIERNACKI Leszek 1141
    ›     ZAJĄC Dariusz 1291
    ›    KASPRZAK Henryk 1058
    ›    KIEPURA Henryk 1291
    ›    KOTAS Ryszard 1133
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1235
    ›    OLCZYK Ryszard 1060
    ›    POŚPIECH Robert 999
    ›    SENDAL Henryk 1052
    ›    SŁABY Stanisław 1035
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1059
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1211
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010 2749
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2448
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1356
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1154
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2273
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 849
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 942
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 828
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 940
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 793
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 962
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 935
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 941
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 897
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 942
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 922
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 873
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 932
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 940
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1508
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1376
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1125
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1029
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 989
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1021
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1124
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1149
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1041
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 999
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 980
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 821
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1002
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 922
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1008
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1051
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 939
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1018
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 976
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1361
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 951
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 906
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 873
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 866
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1034
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 814
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 995
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 922
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 939
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1765
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 717
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1817
    ›    Wójt 1303
    ›    Urząd 802
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1116
    ›    Rada Gminy 1106
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1237
    ›    Rada Gminy 827
    ›    Urząd 648
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 807
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 675
    ›    Wójt 634
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 863
    ›    Wójt 545
    ›    Rada Gminy 637
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 992
    ›    Wójt 631
    ›    Rada Gminy 796
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1278
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 987
    ›    Rada Gminy 684
    ›    Wójt 551
    ›    Urząd 542
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 504
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1531
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4740
    ›    Urząd 551
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 564
    ›    Rada Gminy 2043
    ›    Wójt 595
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1256
    ›    Urząd 517
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 547
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1180
    ›    Rada Gminy 832
    ›    Wójt 493
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 928
    ›    Urząd 433
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 464
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 727
    ›    Rada Gminy 1166
    ›    Wójt 355
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 744
    ›    Wójt 545
    ›    Rada Gminy 1099
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 983
    ›    Rada Gminy 6067
    ›    Wójt 731
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 968
    ›    Rada Gminy 1539
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4604
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 522
    ›    Urząd 431
    ›    Wójt 947
    ›    Rada Gminy 685
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 912
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 541
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 370
    ›    Urząd 379
    ›    Wójt 324
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 807
    ›    Rada Gminy 601
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 288
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 580
    ›    Urząd 306
    ›    Wójt 428
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 140
    ›    Wójt 55
    ›    Urząd 49
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 54
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 122
    ›    Rada Gminy 128
     Druki Oświadczeń 827
   Informacje nieudostępnione 4951
   Strategia RIT Subregion Północny 897
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 23838
     Rok 2008 7795
     Rok 2009 5286
     Rok 2010 2009
     Rok 2011 6564
     Rok 2013 3309
     Rok 2014 2152
     Rok 2015 7332
     Rok 2016 2525
     Rok 2017 2280
     Rok 2018 195
   Redakcja Biuletynu 9766
   Polityka środowiskowa 5112
   Projekty UE 6485
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2202
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1471
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 950
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4170
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4650
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 456
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 384