główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2024478
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ213731
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 213731
   Historia 8398
   Godziny urzędowania 7470
   Organizacja Urzędu 9278
   Struktura Urzędu 8764
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4658
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 1236
Organy
   Wójt Gminy 12637
     CV 4051
     Kompetencje 3541
     Kontakt 2815
     Dyżury 2290
   Zastępca Wójta Gminy 7568
   Sekretarz 7053
   Skarbnik 7036
   Rada Gminy 18169
     Przewodniczący Rady 3812
     Skład Rady 7372
     Regulamin 2174
     Kompetencje 2221
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10169
     Sesje 1426
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 2524
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 3182
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 2958
     Protokoły z sesji 4969
    ›    Rok 2003 1405
    ›    Rok 2004 1765
    ›    Rok 2005 1736
    ›    Rok 2006 1383
    ›    Rok 2007 1548
    ›    Rok 2008 1109
    ›    Rok 2009 1302
    ›    Rok 2010 1192
    ›    Rok 2011 1232
    ›    Rok 2012 4029
    ›    Rok 2013 1419
    ›    Rok 2014 1550
    ›    Rok 2015 1439
    ›    Rok 2016 721
    ›    Rok 2017 878
    ›    Rok 2018 849
    ›    Rok 2019 624
     Interpelacje i zapytania radnych 739
     Dyżury radnych 3072
   Komisje Rady 7612
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 417
     Komisja Rewizyjna 180
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 177
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 263
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 182
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3237
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5654
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3201
    ›    Komisja Rewizyjna 4005
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1077
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 121
   Komórki organizacyjne 8502
     Referaty Urzędu 2295
    ›    Referat Finansowy 2306
   Urząd Stanu Cywilnego 9119
     Numery kont 2595
   Samodzielne stanowiska 13015
     Radca Prawny 2034
Prawo Lokalne
   Statut 5481
   Regulamin 20806
   Budżet 8149
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 105
    ›    Rok 2018 73
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1036
    ›    Rok 2010 707
    ›    Rok 2011 568
    ›    Rok 2012 911
    ›    Rok 2013 524
   Uchwały 17890
     Rok 2019 865
     Rok 2018 1864
     Rok 2017 1551
     Rok 2016 2507
     Rok 2015 5135
     Rok 2014 4523
     Rok 2013 4149
     Rok 2012 8203
     Rok 2011 2769
     Rok 2010 3211
     Rok 2009 2497
     Rok 2008 2083
    ›    I Kwartał 1226
    ›    II Kwartał 1097
    ›    III Kwartał 981
    ›    IV Kwartał 1008
     Rok 2007 2564
    ›    I kwartał 1246
    ›    II Kwartał 1021
    ›    III Kwartał 1191
    ›    IV Kwartał 1293
     Rok 2006 2591
    ›    I Kwartał 1388
    ›    II Kwartał 1353
    ›    III Kwartał 1241
    ›    IV Kwartał 1338
     Rok 2005 2568
    ›    I Kwartał 1124
    ›    II Kwartał 1176
    ›    III Kwartał 1153
    ›    IV Kwartał 1257
     Rok 2004 2715
    ›    I Kwartał 1265
    ›    II Kwartał 1273
    ›    III Kwartał 1244
    ›    IV Kwartał 1260
     Rok 2003 6180
    ›    I Kwartał 1568
    ›    II Kwartał 1955
    ›    III Kwartał 1119
    ›    IV Kwartał 1218
   Podatki i opłaty lokalne 8448
     Podatek od nieruchomości 8346
     Podatek od środków transportowych 4209
     Podatek rolny 4591
     Podatek leśny 2524
     Podatek od posiadania psów 2245
     Opłata targowa 2931
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1786
     Podmiot opodatkowania 1711
     Przedmiot opadatkowania 1749
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2067
     Termin płatności 2120
   Akty prawa miejscowego 1354
   Raport o stanie gminy 238
   Informacje Urzędu 10105
     Projekty Uchwał 2360
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6723
    ›    Rok 2005 2574
    ›    Rok 2006 4238
    ›    Rok 2007 1215
    ›    Rok 2008 1617
    ›    Rok 2009 5318
    ›    Rok 2010 3125
    ›    Rok 2011 1534
    ›    Rok 2012 4946
    ›    Rok 2013 2775
    ›    Rok 2014 1022
    ›    Rok 2015 657
    ›    Rok 2016 1083
    ›    Rok 2017 1161
    ›    Rok 2018 1150
    ›    Rok 2019 173
     Informacje o środowisku 2611
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 7100
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 6559
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1411
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 17371
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7887
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 8714
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2342
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 7321
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 514
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1794
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 853
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 520
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 709
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 554
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 538
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 199
     Informacje o polowaniach zbiorowych 190
   Plan zagospodarowania przestrzennego 16633
   Gospodarka Odpadami 11426
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 99404
     Rok 2020 30
    ›     Plan zamówień publicznych na 2020 rok. 93
     Rok 2019 6286
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 1005
     Rok 2018 3941
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1242
     Rok 2017 21326
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 323
     Rok 2016 17180
     Rok 2015 19278
     Rok 2014 54611
     Rok 2013 23573
     Rok 2012 23083
     Rok 2011 12670
     Rok 2010 71209
     Rok 2009 24497
     Rok 2008 23219
     Rok 2007 26969
     Rok 2006 14038
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 9594
     Rok 2013 19162
     Rok 2014 16575
     Rok 2015 21602
     Rok 2016 19344
     Rok 2017 28028
     Rok 2018 11921
     Rok 2019 12600
     Rok 2020 29
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 9047
     Rok 2014 7080
     Rok 2015 3325
     Rok 2018 435
     Rok 2019 316
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7731
     Dowody osobiste 5381
     Meldunki 3261
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 813
     Mieszkania 2210
     Nieruchomości 3067
     Działalność gospodarcza 3460
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1287
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2834
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 2188
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1201
     Zwrot podatku akcyzowego 2950
     Ustalenie numeru porządkowego 958
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 833
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1624
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 963
     Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 6
Inne
   KOMUNIKATY 6336
     Rok 2019 7363
     Rok 2018 13678
     Rok 2017 10085
     Rok 2016 1496
     Rok 2015 3474
     Rok 2014 1560
     Rok 2013 1663
     Rok 2012 3288
     Rok 2011 3627
     Rok 2009 - 2010 7274
   EMISJA OBLIGACJI 535
     Rok 2014 8073
     Rok 2018 5059
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 695
     Rok 2019 87
     Rok 2018 247
     Rok 2017 392
   Jednostki organizacyjne 11259
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 19030
    ›    Statut 1976
    ›    Regulamin 1996
    ›    Struktura organizacyjna 2302
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2756
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1557
    ›    Świadczenia rodzinne 3387
    ›    Fundusz alimentacyjny 1075
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1277
    ›    Karta Dużej Rodziny 1331
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 1656
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 2342
    ›    Program Rodzina 500+ 3295
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 1055
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 605
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 884
     Gminny Zespół Oświaty 3318
    ›    Kierownictwo 1638
    ›    Statut 1342
    ›    Regulamin 1233
     Szkoły Podstawowe 3686
    ›    Iwanowice Duże 2477
    ›    Opatów 1925
    ›    Waleńczów 2613
    ›    Wilkowiecko 2760
    ›    Złochowice 2499
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2622
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 12645
    ›    Informacje 3755
   Jednostki pomocnicze 5569
     Sołectwa 4561
    ›    Statut Sołectw 2498
   Instytucje kultury 2841
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3916
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1394
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1297
     Infrastruktura 1332
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 920
    ›    Stan gospodarki komunalnej 977
    ›    Drogi 2106
     Oferty 4122
   Organizacje pozarządowe 2481
     Rok 2019 52
     Rok 2018 154
     Rok 2017 259
     Rok 2015 526
     Rok 2013 959
     Rok 2012 1110
   Petycje 565
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 262
     Petycje - 2017r. 271
     Petycje - 2019r. 216
   WYBORY i REFERENDA 6487
     Wybory Prezydenckie 2010 1394
     Wybory Samorządowe 2010 2625
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1665
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2796
     Wybory Samorządowe 2014 9030
     Wybory Prezydenckie 2015 6930
     Referendum 2015 5036
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4255
     Wybory Samorządowe 2018 6864
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1472
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1352
   Wybory ławników 261
   Oświadczenia majątkowe 10737
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1807
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1385
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1075
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1135
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1198
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1106
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1100
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1095
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1065
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 979
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1112
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1102
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1022
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 992
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1021
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1860
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1224
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1408
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1261
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1314
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1215
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1132
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1247
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1206
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1092
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1246
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1215
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1130
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 970
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1356
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1546
    ›    ŁACNY Witold 1669
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1358
    ›    MROŻEK Edward 1196
    ›    BIERNACKI Leszek 1387
    ›     ZAJĄC Dariusz 1406
    ›    KASPRZAK Henryk 1252
    ›    KIEPURA Henryk 1519
    ›    KOTAS Ryszard 1269
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1590
    ›    OLCZYK Ryszard 1267
    ›    POŚPIECH Robert 1280
    ›    SENDAL Henryk 1241
    ›    SŁABY Stanisław 1246
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1253
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1410
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2952
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1682
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1323
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2638
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1034
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1186
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1059
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1255
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 997
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1129
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1121
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1147
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1117
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1110
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1109
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1060
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1133
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1130
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1641
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1641
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1344
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1265
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1184
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1223
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1375
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1363
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1295
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1198
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1222
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1008
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1190
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1110
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1235
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1234
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1131
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1284
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1192
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1727
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1207
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1181
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1074
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1085
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1255
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1037
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1228
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1159
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1089
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 937
    ›    Wójt 1512
    ›    Urząd 975
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1298
    ›    Rada Gminy 1252
    ›    Rada Gminy 1116
    ›    Urząd 848
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 938
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 903
    ›    Wójt 847
    ›    Wójt 723
    ›    Rada Gminy 825
    ›    Wójt 809
    ›    Rada Gminy 971
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1187
    ›    Rada Gminy 856
    ›    Wójt 746
    ›    Urząd 737
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 670
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4957
    ›    Urząd 780
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 785
    ›    Rada Gminy 2207
    ›    Wójt 756
    ›    Urząd 759
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 707
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1369
    ›    Rada Gminy 1042
    ›    Wójt 707
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1069
    ›    Urząd 645
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 666
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 950
    ›    Rada Gminy 1416
    ›    Wójt 553
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 893
    ›    Wójt 736
    ›    Rada Gminy 1321
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1209
    ›    Rada Gminy 6378
    ›    Wójt 944
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1133
    ›    Rada Gminy 1878
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4904
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 706
    ›    Urząd 587
    ›    Wójt 1219
    ›    Rada Gminy 937
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1064
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 684
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 606
    ›    Urząd 561
    ›    Wójt 496
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1045
    ›    Rada Gminy 871
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 455
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 882
    ›    Urząd 516
    ›    Wójt 597
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1094
    ›    Wójt 377
    ›    Urząd 405
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 441
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 875
    ›    Rada Gminy 711
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 303
    ›    Wójt 166
    ›    Rada Gminy 304
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 430
    ›    Wójt 220
    ›    Rada Gminy 433
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 561
    ›    Urząd 218
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 221
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 443
    ›    Wójt 354
    ›    Rada Gminy 414
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 196
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 193
     Druki Oświadczeń 1259
   Informacje nieudostępnione 5238
   Strategia RIT Subregion Północny 1171
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 31238
     Rok 2008 8075
     Rok 2009 5456
     Rok 2010 2195
     Rok 2011 6780
     Rok 2013 3573
     Rok 2014 2299
     Rok 2015 7734
     Rok 2016 2714
     Rok 2017 2578
     Rok 2018 3748
     Rok 2019 6305
   Redakcja Biuletynu 10007
   Projekty UE 8099
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2390
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1648
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1095
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4425
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4955
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 593
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 717