główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1877068
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ198854
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 198854
   Historia 8186
   Godziny urzędowania 7033
   Organizacja Urzędu 8795
   Struktura Urzędu 8235
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4313
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 404
Organy
   Wójt Gminy 12088
     CV 3877
     Kompetencje 3383
     Kontakt 2702
     Dyżury 2214
   Zastępca Wójta Gminy 7298
   Sekretarz 6695
   Skarbnik 6720
   Rada Gminy 15806
     Przewodniczący Rady 3489
     Skład Rady 6187
     Regulamin 2086
     Kompetencje 2089
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 9945
     Sesje 434
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 393
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 868
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 987
     Protokoły z sesji 4457
    ›    Rok 2003 1304
    ›    Rok 2004 1648
    ›    Rok 2005 1361
    ›    Rok 2006 1290
    ›    Rok 2007 1444
    ›    Rok 2008 1012
    ›    Rok 2009 1209
    ›    Rok 2010 1091
    ›    Rok 2011 1123
    ›    Rok 2012 3925
    ›    Rok 2013 1325
    ›    Rok 2014 1438
    ›    Rok 2015 1300
    ›    Rok 2016 628
    ›    Rok 2017 774
    ›    Rok 2018 674
    ›    Rok 2019 28
     Interpelacje i zapytania radnych 204
     Dyżury radnych 2901
   Komisje Rady 7083
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 107
     Komisja Rewizyjna 69
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 63
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 90
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 75
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3142
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5489
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3098
    ›    Komisja Rewizyjna 3898
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 988
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 67
   Komórki organizacyjne 8151
     Referaty Urzędu 2178
    ›    Referat Finansowy 2182
   Urząd Stanu Cywilnego 8618
     Numery kont 2357
   Samodzielne stanowiska 12386
     Radca Prawny 1912
Prawo Lokalne
   Statut 5205
   Regulamin 20506
   Budżet 7658
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 955
    ›    Rok 2010 647
    ›    Rok 2011 501
    ›    Rok 2012 839
    ›    Rok 2013 454
   Uchwały 16694
     Rok 2019 58
     Rok 2018 1412
     Rok 2017 1351
     Rok 2016 2311
     Rok 2015 5033
     Rok 2014 4446
     Rok 2013 4072
     Rok 2012 8118
     Rok 2011 2616
     Rok 2010 3087
     Rok 2009 2418
     Rok 2008 2027
    ›    I Kwartał 1160
    ›    II Kwartał 1025
    ›    III Kwartał 911
    ›    IV Kwartał 943
     Rok 2007 2502
    ›    I kwartał 1159
    ›    II Kwartał 939
    ›    III Kwartał 1119
    ›    IV Kwartał 1224
     Rok 2006 2501
    ›    I Kwartał 1289
    ›    II Kwartał 1270
    ›    III Kwartał 1162
    ›    IV Kwartał 1256
     Rok 2005 2482
    ›    I Kwartał 1049
    ›    II Kwartał 1090
    ›    III Kwartał 1064
    ›    IV Kwartał 1157
     Rok 2004 2614
    ›    I Kwartał 1192
    ›    II Kwartał 1203
    ›    III Kwartał 1166
    ›    IV Kwartał 1184
     Rok 2003 6095
    ›    I Kwartał 1459
    ›    II Kwartał 1844
    ›    III Kwartał 1039
    ›    IV Kwartał 1149
   Podatki i opłaty lokalne 7729
     Podatek od nieruchomości 7356
     Podatek od środków transportowych 3825
     Podatek rolny 3987
     Podatek leśny 2387
     Podatek od posiadania psów 2165
     Opłata targowa 2857
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1717
     Podmiot opodatkowania 1648
     Przedmiot opadatkowania 1687
     Termin powstania obowiązku podatkowego 1995
     Termin płatności 2036
   Akty prawa miejscowego 1074
   Informacje Urzędu 9435
     Projekty Uchwał 2200
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6288
    ›    Rok 2005 2468
    ›    Rok 2006 4115
    ›    Rok 2007 1148
    ›    Rok 2008 1540
    ›    Rok 2009 5128
    ›    Rok 2010 3020
    ›    Rok 2011 1458
    ›    Rok 2012 4883
    ›    Rok 2013 2679
    ›    Rok 2014 960
    ›    Rok 2015 576
    ›    Rok 2016 999
    ›    Rok 2017 957
    ›    Rok 2018 931
     Informacje o środowisku 2289
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6738
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 6110
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1344
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 16938
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7298
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 8046
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2243
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 6514
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 444
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1244
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 736
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 355
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 541
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 271
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 17
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 26
     Informacje o polowaniach zbiorowych 55
   Plan zagospodarowania przestrzennego 14564
   Gospodarka Odpadami 10789
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 93406
     Rok 2019 157
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 169
     Rok 2018 3602
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1150
     Rok 2017 19678
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 217
     Rok 2016 16409
     Rok 2015 18419
     Rok 2014 51712
     Rok 2013 23350
     Rok 2012 22950
     Rok 2011 12552
     Rok 2010 68370
     Rok 2009 24359
     Rok 2008 23128
     Rok 2007 26818
     Rok 2006 13931
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 8474
     Rok 2013 19083
     Rok 2014 16342
     Rok 2015 20743
     Rok 2016 19268
     Rok 2017 26634
     Rok 2018 11113
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 7828
     Rok 2014 6942
     Rok 2015 3186
     Rok 2018 325
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7018
     Dowody osobiste 4833
     Meldunki 3055
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 720
     Mieszkania 2097
     Nieruchomości 2791
     Działalność gospodarcza 3308
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1150
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2656
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 1761
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1093
     Zwrot podatku akcyzowego 2544
     Ustalenie numeru porządkowego 875
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 707
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1107
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 716
Inne
   KOMUNIKATY 5436
     Rok 2018 12832
     Rok 2017 10008
     Rok 2016 1401
     Rok 2015 3397
     Rok 2014 1501
     Rok 2013 1605
     Rok 2012 3189
     Rok 2011 3583
     Rok 2009 - 2010 7165
   EMISJA OBLIGACJI 264
     Rok 2014 7215
     Rok 2018 2204
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 512
     Rok 2018 132
     Rok 2017 306
   Jednostki organizacyjne 10726
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 16510
    ›    Statut 1826
    ›    Regulamin 1858
    ›    Struktura organizacyjna 2064
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2600
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1295
    ›    Świadczenia rodzinne 2932
    ›    Fundusz alimentacyjny 910
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1131
    ›    Karta Dużej Rodziny 993
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 1222
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1463
    ›    Program Rodzina 500+ 2935
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 690
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 435
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 417
     Gminny Zespół Oświaty 2993
    ›    Kierownictwo 1461
    ›    Statut 1246
    ›    Regulamin 1150
     Gimnazjum w Opatowie 4286
    ›    Statut 1175
    ›    Regulamin 1199
    ›    Struktura organizacyjna 1360
     Szkoły Podstawowe 3339
    ›    Iwanowice Duże 2123
    ›    Opatów 1789
    ›    Waleńczów 2326
    ›    Wilkowiecko 2502
    ›    Złochowice 2156
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2291
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11580
    ›    Informacje 3194
   Jednostki pomocnicze 5343
     Sołectwa 3768
    ›    Statut Sołectw 2341
   Instytucje kultury 2680
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3737
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1277
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1177
     Infrastruktura 1297
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 867
    ›    Stan gospodarki komunalnej 918
    ›    Drogi 2029
     Oferty 4081
   Organizacje pozarządowe 2221
     Rok 2018 53
     Rok 2017 164
     Rok 2015 464
     Rok 2013 912
     Rok 2012 1062
   Petycje 382
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 184
     Petycje - 2017r. 202
     Petycje - 2019r. 10
   WYBORY i REFERENDA 6010
     Wybory Prezydenckie 2010 1341
     Wybory Samorządowe 2010 2531
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1575
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2676
     Wybory Samorządowe 2014 8806
     Wybory Prezydenckie 2015 6863
     Referendum 2015 4911
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4159
     Wybory Samorządowe 2018 6336
   Oświadczenia majątkowe 9061
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3292
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1660
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1303
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 995
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1054
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1112
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1026
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1008
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1020
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 980
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 892
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1033
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1027
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 944
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 925
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 954
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1752
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1153
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1290
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1196
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1200
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1127
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1059
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1171
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1123
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1017
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1127
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1131
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1053
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 888
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1154
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji 2018
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1408
    ›    ŁACNY Witold 1555
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1285
    ›    MROŻEK Edward 1126
    ›    BIERNACKI Leszek 1299
    ›     ZAJĄC Dariusz 1334
    ›    KASPRZAK Henryk 1173
    ›    KIEPURA Henryk 1431
    ›    KOTAS Ryszard 1183
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1396
    ›    OLCZYK Ryszard 1191
    ›    POŚPIECH Robert 1133
    ›    SENDAL Henryk 1155
    ›    SŁABY Stanisław 1173
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1186
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1339
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010 2862
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2726
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1511
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1250
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2469
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 972
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1118
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 988
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1187
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 927
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1057
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1038
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1066
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1030
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1028
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1030
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 967
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1057
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1047
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1568
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1546
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1257
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1185
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1117
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1137
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1267
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1254
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1160
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1117
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1086
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 933
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1084
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1046
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1161
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1165
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1048
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1196
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1119
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1588
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1127
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1081
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1000
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 998
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1173
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 957
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1143
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1058
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1012
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1836
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 852
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1932
    ›    Wójt 1441
    ›    Urząd 903
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1216
    ›    Rada Gminy 1190
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1332
    ›    Rada Gminy 1046
    ›    Urząd 775
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 860
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 841
    ›    Wójt 778
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 911
    ›    Wójt 650
    ›    Rada Gminy 761
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 1097
    ›    Wójt 745
    ›    Rada Gminy 901
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1376
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1105
    ›    Rada Gminy 792
    ›    Wójt 676
    ›    Urząd 671
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 598
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1610
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4881
    ›    Urząd 712
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 722
    ›    Rada Gminy 2129
    ›    Wójt 696
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1329
    ›    Urząd 689
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 638
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1267
    ›    Rada Gminy 966
    ›    Wójt 635
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 994
    ›    Urząd 579
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 597
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 860
    ›    Rada Gminy 1333
    ›    Wójt 488
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 834
    ›    Wójt 654
    ›    Rada Gminy 1248
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1125
    ›    Rada Gminy 6225
    ›    Wójt 847
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1064
    ›    Rada Gminy 1690
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4801
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 624
    ›    Urząd 509
    ›    Wójt 1152
    ›    Rada Gminy 851
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 997
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 610
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 534
    ›    Urząd 479
    ›    Wójt 421
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 946
    ›    Rada Gminy 766
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 374
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 738
    ›    Urząd 442
    ›    Wójt 506
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 754
    ›    Wójt 279
    ›    Urząd 273
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 291
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 550
    ›    Rada Gminy 588
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 155
    ›    Wójt 66
    ›    Rada Gminy 170
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 9
    ›    Wójt 4
    ›    Rada Gminy 9
     Druki Oświadczeń 1017
   Informacje nieudostępnione 5080
   Strategia RIT Subregion Północny 1048
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 25767
     Rok 2008 7944
     Rok 2009 5367
     Rok 2010 2117
     Rok 2011 6682
     Rok 2013 3469
     Rok 2014 2194
     Rok 2015 7538
     Rok 2016 2612
     Rok 2017 2434
     Rok 2018 2850
   Redakcja Biuletynu 9896
   Polityka środowiskowa 5223
   Projekty UE 7196
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2286
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1544
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 995
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4270
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4740
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 503
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 591