główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1961918
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ207495
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 207495
   Historia 8291
   Godziny urzędowania 7207
   Organizacja Urzędu 9072
   Struktura Urzędu 8541
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4483
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 808
Organy
   Wójt Gminy 12388
     CV 3964
     Kompetencje 3468
     Kontakt 2746
     Dyżury 2243
   Zastępca Wójta Gminy 7463
   Sekretarz 6867
   Skarbnik 6884
   Rada Gminy 17151
     Przewodniczący Rady 3662
     Skład Rady 6743
     Regulamin 2134
     Kompetencje 2173
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10072
     Sesje 1041
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 1079
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 2337
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 2068
     Protokoły z sesji 4764
    ›    Rok 2003 1355
    ›    Rok 2004 1709
    ›    Rok 2005 1416
    ›    Rok 2006 1338
    ›    Rok 2007 1495
    ›    Rok 2008 1059
    ›    Rok 2009 1259
    ›    Rok 2010 1141
    ›    Rok 2011 1181
    ›    Rok 2012 3980
    ›    Rok 2013 1377
    ›    Rok 2014 1496
    ›    Rok 2015 1372
    ›    Rok 2016 675
    ›    Rok 2017 824
    ›    Rok 2018 759
    ›    Rok 2019 357
     Interpelacje i zapytania radnych 531
     Dyżury radnych 3007
   Komisje Rady 7398
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 307
     Komisja Rewizyjna 137
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 122
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 200
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 137
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3193
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5585
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3156
    ›    Komisja Rewizyjna 3956
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1033
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 94
   Komórki organizacyjne 8356
     Referaty Urzędu 2234
    ›    Referat Finansowy 2244
   Urząd Stanu Cywilnego 8864
     Numery kont 2479
   Samodzielne stanowiska 12762
     Radca Prawny 1967
Prawo Lokalne
   Statut 5344
   Regulamin 20650
   Budżet 7881
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 18
    ›    Rok 2018 22
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 987
    ›    Rok 2010 677
    ›    Rok 2011 536
    ›    Rok 2012 879
    ›    Rok 2013 486
   Uchwały 17245
     Rok 2019 423
     Rok 2018 1652
     Rok 2017 1457
     Rok 2016 2419
     Rok 2015 5084
     Rok 2014 4498
     Rok 2013 4115
     Rok 2012 8162
     Rok 2011 2719
     Rok 2010 3150
     Rok 2009 2462
     Rok 2008 2052
    ›    I Kwartał 1189
    ›    II Kwartał 1060
    ›    III Kwartał 948
    ›    IV Kwartał 974
     Rok 2007 2534
    ›    I kwartał 1203
    ›    II Kwartał 976
    ›    III Kwartał 1154
    ›    IV Kwartał 1258
     Rok 2006 2546
    ›    I Kwartał 1337
    ›    II Kwartał 1311
    ›    III Kwartał 1202
    ›    IV Kwartał 1297
     Rok 2005 2517
    ›    I Kwartał 1088
    ›    II Kwartał 1132
    ›    III Kwartał 1103
    ›    IV Kwartał 1202
     Rok 2004 2662
    ›    I Kwartał 1226
    ›    II Kwartał 1235
    ›    III Kwartał 1202
    ›    IV Kwartał 1219
     Rok 2003 6137
    ›    I Kwartał 1508
    ›    II Kwartał 1895
    ›    III Kwartał 1081
    ›    IV Kwartał 1183
   Podatki i opłaty lokalne 8057
     Podatek od nieruchomości 7839
     Podatek od środków transportowych 3955
     Podatek rolny 4183
     Podatek leśny 2445
     Podatek od posiadania psów 2201
     Opłata targowa 2897
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1749
     Podmiot opodatkowania 1676
     Przedmiot opadatkowania 1719
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2028
     Termin płatności 2077
   Akty prawa miejscowego 1225
   Raport o stanie gminy 111
   Informacje Urzędu 9813
     Projekty Uchwał 2303
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6502
    ›    Rok 2005 2513
    ›    Rok 2006 4168
    ›    Rok 2007 1180
    ›    Rok 2008 1573
    ›    Rok 2009 5218
    ›    Rok 2010 3070
    ›    Rok 2011 1492
    ›    Rok 2012 4911
    ›    Rok 2013 2725
    ›    Rok 2014 991
    ›    Rok 2015 615
    ›    Rok 2016 1039
    ›    Rok 2017 1050
    ›    Rok 2018 1050
    ›    Rok 2019 27
     Informacje o środowisku 2477
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6870
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 6284
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1377
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 17106
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7544
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 8309
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2294
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 6839
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 480
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1484
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 798
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 435
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 640
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 398
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 267
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 100
     Informacje o polowaniach zbiorowych 98
   Plan zagospodarowania przestrzennego 15714
   Gospodarka Odpadami 11068
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 96533
     Rok 2019 2542
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 721
     Rok 2018 3807
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1202
     Rok 2017 21164
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 269
     Rok 2016 16812
     Rok 2015 18887
     Rok 2014 53255
     Rok 2013 23457
     Rok 2012 23006
     Rok 2011 12613
     Rok 2010 69885
     Rok 2009 24430
     Rok 2008 23165
     Rok 2007 26866
     Rok 2006 13976
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 9096
     Rok 2013 19120
     Rok 2014 16536
     Rok 2015 21201
     Rok 2016 19306
     Rok 2017 27948
     Rok 2018 11839
     Rok 2019 6166
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 8476
     Rok 2014 6972
     Rok 2015 3280
     Rok 2018 388
     Rok 2019 74
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7425
     Dowody osobiste 5141
     Meldunki 3168
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 766
     Mieszkania 2153
     Nieruchomości 2917
     Działalność gospodarcza 3393
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1215
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2745
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 1957
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1149
     Zwrot podatku akcyzowego 2757
     Ustalenie numeru porządkowego 921
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 755
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1238
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 778
Inne
   KOMUNIKATY 6012
     Rok 2019 5000
     Rok 2018 13622
     Rok 2017 10040
     Rok 2016 1441
     Rok 2015 3432
     Rok 2014 1528
     Rok 2013 1632
     Rok 2012 3239
     Rok 2011 3605
     Rok 2009 - 2010 7217
   EMISJA OBLIGACJI 395
     Rok 2014 7674
     Rok 2018 3689
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 617
     Rok 2019 40
     Rok 2018 202
     Rok 2017 349
   Jednostki organizacyjne 11057
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 18018
    ›    Statut 1925
    ›    Regulamin 1936
    ›    Struktura organizacyjna 2217
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2694
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1456
    ›    Świadczenia rodzinne 3169
    ›    Fundusz alimentacyjny 993
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1205
    ›    Karta Dużej Rodziny 1156
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 1493
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1744
    ›    Program Rodzina 500+ 3150
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 855
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 522
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 542
     Gminny Zespół Oświaty 3158
    ›    Kierownictwo 1563
    ›    Statut 1291
    ›    Regulamin 1191
     Szkoły Podstawowe 3529
    ›    Iwanowice Duże 2301
    ›    Opatów 1854
    ›    Waleńczów 2466
    ›    Wilkowiecko 2609
    ›    Złochowice 2323
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2431
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 12141
    ›    Informacje 3469
   Jednostki pomocnicze 5476
     Sołectwa 4222
    ›    Statut Sołectw 2422
   Instytucje kultury 2766
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3828
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1338
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1237
     Infrastruktura 1314
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 895
    ›    Stan gospodarki komunalnej 946
    ›    Drogi 2065
     Oferty 4098
   Organizacje pozarządowe 2359
     Rok 2018 104
     Rok 2017 217
     Rok 2015 497
     Rok 2013 934
     Rok 2012 1084
   Petycje 491
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 224
     Petycje - 2017r. 245
     Petycje - 2019r. 118
   WYBORY i REFERENDA 6216
     Wybory Prezydenckie 2010 1363
     Wybory Samorządowe 2010 2578
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1622
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2742
     Wybory Samorządowe 2014 8891
     Wybory Prezydenckie 2015 6893
     Referendum 2015 4965
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4208
     Wybory Samorządowe 2018 6675
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 872
   Wybory ławników 179
   Oświadczenia majątkowe 10019
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3332
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1733
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1340
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1037
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1095
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1147
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1061
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1052
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1054
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1023
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 943
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1070
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1061
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 983
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 958
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 987
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1806
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1187
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1354
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1227
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1275
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1168
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1092
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1207
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1165
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1051
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1195
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1169
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1094
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 925
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1233
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji 2043
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1478
    ›    ŁACNY Witold 1617
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1316
    ›    MROŻEK Edward 1161
    ›    BIERNACKI Leszek 1342
    ›     ZAJĄC Dariusz 1366
    ›    KASPRZAK Henryk 1208
    ›    KIEPURA Henryk 1478
    ›    KOTAS Ryszard 1220
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1473
    ›    OLCZYK Ryszard 1233
    ›    POŚPIECH Robert 1214
    ›    SENDAL Henryk 1193
    ›    SŁABY Stanisław 1206
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1222
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1373
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010 2884
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2837
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1589
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1285
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2563
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1001
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1152
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1021
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1220
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 963
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1092
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1074
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1101
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1071
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1064
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1069
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1018
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1091
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1086
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1602
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1595
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1307
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1225
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1150
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1181
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1330
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1310
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1225
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1158
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1151
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 972
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1135
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1079
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1201
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1200
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1086
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1230
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1154
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1652
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1165
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1127
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1035
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1044
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1211
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 996
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1182
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1107
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1045
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1864
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 892
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1963
    ›    Wójt 1477
    ›    Urząd 940
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1259
    ›    Rada Gminy 1219
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1363
    ›    Rada Gminy 1080
    ›    Urząd 805
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 894
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 874
    ›    Wójt 814
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 943
    ›    Wójt 686
    ›    Rada Gminy 793
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 1127
    ›    Wójt 780
    ›    Rada Gminy 935
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1404
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1149
    ›    Rada Gminy 823
    ›    Wójt 709
    ›    Urząd 702
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 631
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1632
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4920
    ›    Urząd 746
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 752
    ›    Rada Gminy 2167
    ›    Wójt 725
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1365
    ›    Urząd 727
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 673
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1319
    ›    Rada Gminy 999
    ›    Wójt 669
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1023
    ›    Urząd 610
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 631
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 903
    ›    Rada Gminy 1368
    ›    Wójt 517
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 866
    ›    Wójt 696
    ›    Rada Gminy 1282
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1171
    ›    Rada Gminy 6296
    ›    Wójt 893
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1093
    ›    Rada Gminy 1785
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4850
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 662
    ›    Urząd 544
    ›    Wójt 1184
    ›    Rada Gminy 893
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1031
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 647
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 573
    ›    Urząd 524
    ›    Wójt 460
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 993
    ›    Rada Gminy 805
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 417
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 815
    ›    Urząd 474
    ›    Wójt 550
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1002
    ›    Wójt 341
    ›    Urząd 368
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 405
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 802
    ›    Rada Gminy 664
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 259
    ›    Wójt 122
    ›    Rada Gminy 261
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 316
    ›    Wójt 174
    ›    Rada Gminy 338
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 285
    ›    Urząd 107
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 107
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 231
    ›    Wójt 183
    ›    Rada Gminy 226
     Druki Oświadczeń 1139
   Informacje nieudostępnione 5170
   Strategia RIT Subregion Północny 1111
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 29707
     Rok 2008 8036
     Rok 2009 5420
     Rok 2010 2167
     Rok 2011 6737
     Rok 2013 3531
     Rok 2014 2267
     Rok 2015 7648
     Rok 2016 2670
     Rok 2017 2531
     Rok 2018 3546
     Rok 2019 4719
   Redakcja Biuletynu 9952
   Projekty UE 7683
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2344
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1596
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1040
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4340
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4845
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 550
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 654