główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2109119
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ226292
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 226292
   Historia 8753
   Godziny urzędowania 8248
   Organizacja Urzędu 9848
   Struktura Urzędu 9327
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 5106
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 1912
Organy
   Wójt Gminy 13110
     CV 4288
     Kompetencje 3696
     Kontakt 3000
     Dyżury 2403
   Zastępca Wójta Gminy 7883
   Sekretarz 7404
   Skarbnik 7432
   Rada Gminy 19699
     Przewodniczący Rady 4091
     Skład Rady 8011
     Regulamin 2305
     Kompetencje 2362
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10356
     Sesje 2004
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 3831
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 4264
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 3968
     Protokoły z sesji 5289
    ›    Rok 2003 1554
    ›    Rok 2004 1876
    ›    Rok 2005 1910
    ›    Rok 2006 1541
    ›    Rok 2007 1685
    ›    Rok 2008 1256
    ›    Rok 2009 1430
    ›    Rok 2010 1337
    ›    Rok 2011 1380
    ›    Rok 2012 4163
    ›    Rok 2013 1531
    ›    Rok 2014 1674
    ›    Rok 2015 1581
    ›    Rok 2016 849
    ›    Rok 2017 999
    ›    Rok 2018 1193
    ›    Rok 2019 1049
    ›    Rok 2020 354
     Interpelacje i zapytania radnych 1086
     Dyżury radnych 3245
   Komisje Rady 8070
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 710
     Komisja Rewizyjna 324
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 324
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 463
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 329
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3399
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5815
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3357
    ›    Komisja Rewizyjna 4114
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1201
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 215
   Komórki organizacyjne 8898
     Referaty Urzędu 2462
    ›    Referat Finansowy 2452
   Urząd Stanu Cywilnego 9778
     Numery kont 3015
   Samodzielne stanowiska 13471
     Radca Prawny 2136
Prawo Lokalne
   Statut 5763
   Regulamin 21360
   Budżet 8639
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 240
    ›    za rok 2018 220
    ›    za rok 2019 55
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1126
    ›    Rok 2010 804
    ›    Rok 2011 637
    ›    Rok 2012 1005
    ›    Rok 2013 657
   Uchwały 19049
     Rok 2020 796
     Rok 2019 1284
     Rok 2018 2129
     Rok 2017 1731
     Rok 2016 2664
     Rok 2015 5247
     Rok 2014 4639
     Rok 2013 4253
     Rok 2012 8318
     Rok 2011 2881
     Rok 2010 3344
     Rok 2009 2625
     Rok 2008 2181
    ›    I Kwartał 1316
    ›    II Kwartał 1187
    ›    III Kwartał 1089
    ›    IV Kwartał 1106
     Rok 2007 2671
    ›    I kwartał 1348
    ›    II Kwartał 1110
    ›    III Kwartał 1297
    ›    IV Kwartał 1393
     Rok 2006 2718
    ›    I Kwartał 1510
    ›    II Kwartał 1466
    ›    III Kwartał 1351
    ›    IV Kwartał 1437
     Rok 2005 2667
    ›    I Kwartał 1223
    ›    II Kwartał 1288
    ›    III Kwartał 1271
    ›    IV Kwartał 1361
     Rok 2004 2842
    ›    I Kwartał 1399
    ›    II Kwartał 1389
    ›    III Kwartał 1365
    ›    IV Kwartał 1354
     Rok 2003 6305
    ›    I Kwartał 1739
    ›    II Kwartał 2116
    ›    III Kwartał 1210
    ›    IV Kwartał 1309
   Podatki i opłaty lokalne 9362
     Podatek od nieruchomości 9321
     Podatek od środków transportowych 4585
     Podatek rolny 5708
     Podatek leśny 2712
     Podatek od posiadania psów 2353
     Opłata targowa 3082
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1886
     Podmiot opodatkowania 1811
     Przedmiot opadatkowania 1854
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2181
     Termin płatności 2236
   Akty prawa miejscowego 1660
   Raport o stanie gminy 584
     Rok 2020 81
     Rok 2019 39
   Informacje Urzędu 10739
     Projekty Uchwał 2498
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7057
    ›    Rok 2005 2718
    ›    Rok 2006 4441
    ›    Rok 2007 1311
    ›    Rok 2008 1697
    ›    Rok 2009 5642
    ›    Rok 2010 3312
    ›    Rok 2011 1656
    ›    Rok 2012 5041
    ›    Rok 2013 2937
    ›    Rok 2014 1118
    ›    Rok 2015 756
    ›    Rok 2016 1191
    ›    Rok 2017 1291
    ›    Rok 2018 1290
    ›    Rok 2019 310
    ›    Rok 2020 244
     Informacje o środowisku 2886
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 8162
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 7565
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1519
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 18301
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 9603
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 10594
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2534
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 9360
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 632
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 3290
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 1030
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 796
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 993
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 822
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 1025
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 509
    ›    Usuwanie drzew - 2020 rok 197
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok 145
     Informacje o polowaniach zbiorowych 305
     Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów 271
   Plan zagospodarowania przestrzennego 18554
   Gospodarka Odpadami 12211
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 104644
     Rok 2020 6552
    ›     Plan zamówień publicznych na 2020 rok. 757
     Rok 2019 7210
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 1194
     Rok 2018 4159
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1352
     Rok 2017 21658
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 428
     Rok 2016 18070
     Rok 2015 20177
     Rok 2014 56959
     Rok 2013 24056
     Rok 2012 23460
     Rok 2011 13015
     Rok 2010 73489
     Rok 2009 24871
     Rok 2008 23430
     Rok 2007 27251
     Rok 2006 14279
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 10532
     Rok 2013 19263
     Rok 2014 16758
     Rok 2015 22536
     Rok 2016 19429
     Rok 2017 28215
     Rok 2018 12034
     Rok 2019 13029
     Rok 2020 11038
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 10238
     Rok 2014 7177
     Rok 2015 3451
     Rok 2018 536
     Rok 2019 458
     Rok 2020 429
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 8604
     Dowody osobiste 5811
     Meldunki 3579
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 965
     Mieszkania 2336
     Nieruchomości 3491
     Działalność gospodarcza 3596
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1441
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 3006
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 2590
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1366
     Zwrot podatku akcyzowego 3281
     Ustalenie numeru porządkowego 1075
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1062
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1997
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1170
     Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 106
Inne
   KOMUNIKATY 7036
     Rok 2020 4443
     Rok 2019 7790
     Rok 2018 13787
     Rok 2017 10184
     Rok 2016 1653
     Rok 2015 3651
     Rok 2014 1660
     Rok 2013 1735
     Rok 2012 3428
     Rok 2011 3716
     Rok 2009 - 2010 7487
   EMISJA OBLIGACJI 938
     Rok 2014 8982
     Rok 2018 7041
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 936
     Rok 2020 66
     Rok 2019 201
     Rok 2018 342
     Rok 2017 478
   Jednostki organizacyjne 11766
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 21307
    ›    Statut 2126
    ›    Regulamin 2151
    ›    Struktura organizacyjna 2490
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2891
    ›    Wnioski/Formularze do pobrania 5469
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1793
    ›    Świadczenia rodzinne 3815
    ›    Fundusz alimentacyjny 1262
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1441
    ›    Karta Dużej Rodziny 1599
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 2137
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 2821
    ›    Program Rodzina 500+ 3615
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 1425
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 762
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 1495
     Gminny Zespół Oświaty 3756
    ›    Kierownictwo 1816
    ›    Statut 1454
    ›    Regulamin 1331
     Szkoły Podstawowe 3926
    ›    Iwanowice Duże 2812
    ›    Opatów 2087
    ›    Waleńczów 2965
    ›    Wilkowiecko 2961
    ›    Złochowice 2777
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2952
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 13780
    ›    Informacje 4491
   Jednostki pomocnicze 5881
     Sołectwa 4986
    ›    Statut Sołectw 2692
   Instytucje kultury 3035
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 4072
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1511
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1404
     Infrastruktura 1373
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 976
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1036
    ›    Drogi 2200
     Oferty 4181
   Organizacje pozarządowe 2749
     Rok 2020 106
     Rok 2019 163
     Rok 2018 252
     Rok 2017 335
     Rok 2015 594
     Rok 2013 1035
     Rok 2012 1184
   Petycje 842
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 336
     Petycje - 2017r. 344
     Petycje - 2019r. 323
     Petycje - 2020r. 57
   Kontrole 289
   Powszechny Spis Rolny 2020 424
   WYBORY i REFERENDA 7028
     Wybory Prezydenckie 2010 1533
     Wybory Samorządowe 2010 2841
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1873
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3045
     Wybory Samorządowe 2014 9366
     Wybory Prezydenckie 2015 7221
     Referendum 2015 5327
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4554
     Wybory Samorządowe 2018 7268
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1883
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1889
     Wybory Prezydenckie 2020 2172
   Wybory ławników 522
   Oświadczenia majątkowe 12081
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1696
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1719
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1424
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1329
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1251
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1289
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1437
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1429
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1359
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1255
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1068
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1253
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1177
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1290
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1292
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1215
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1358
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1253
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1820
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1272
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1245
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1154
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1158
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1334
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1105
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1307
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1229
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1153
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1003
    ›    Wójt 1571
    ›    Urząd 1039
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1369
    ›    Rada Gminy 1307
    ›    Rada Gminy 1207
    ›    Urząd 922
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1001
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 966
    ›    Wójt 905
    ›    Wójt 788
    ›    Rada Gminy 907
    ›    Wójt 875
    ›    Rada Gminy 1024
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1265
    ›    Rada Gminy 929
    ›    Wójt 804
    ›    Urząd 791
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 729
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5014
    ›    Urząd 840
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 858
    ›    Rada Gminy 2273
    ›    Wójt 815
    ›    Urząd 819
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 782
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1465
    ›    Rada Gminy 1133
    ›    Wójt 773
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 975
    ›    Wójt 824
    ›    Rada Gminy 1454
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1317
    ›    Rada Gminy 6508
    ›    Wójt 1032
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1245
    ›    Rada Gminy 2037
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5011
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 796
    ›    Urząd 685
    ›    Wójt 1307
    ›    Rada Gminy 1035
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1150
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 774
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 673
    ›    Urząd 647
    ›    Wójt 568
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1162
    ›    Rada Gminy 978
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 559
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 974
    ›    Urząd 608
    ›    Wójt 693
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1260
    ›    Wójt 457
    ›    Urząd 500
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 534
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1031
    ›    Rada Gminy 827
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 415
    ›    Wójt 249
    ›    Rada Gminy 408
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 619
    ›    Wójt 328
    ›    Rada Gminy 625
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 919
    ›    Urząd 410
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 390
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 680
    ›    Wójt 481
    ›    Rada Gminy 630
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1070
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 992
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 87
    ›    Urząd 111
    ›    Wójt 84
    ›    Rada Gminy 155
     Druki Oświadczeń 1460
   Informacje nieudostępnione 5430
   Strategia RIT Subregion Północny 1375
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 34762
     Rok 2008 8199
     Rok 2009 5563
     Rok 2010 2293
     Rok 2011 6910
     Rok 2013 3669
     Rok 2014 2391
     Rok 2015 7976
     Rok 2016 2823
     Rok 2017 2710
     Rok 2018 4054
     Rok 2019 7198
     Rok 2020 2558
   Projekty UE 9075
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2480
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1790
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1243
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4618
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 5196
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 692
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 890
   Redakcja Biuletynu 10174
   Deklaracja dostępności 26
   Koordynator ds. dostępności 25