główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1597441
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ176456
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Historia 7494
   Dane podstawowe 176456
   Godziny urzędowania 6501
   Organizacja Urzędu 7982
   Struktura Urzędu 7297
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3971
Organy
   Wójt Gminy 11135
     CV 3570
     Kompetencje 3123
     Kontakt 2517
     Dyżury 2070
   Zastępca Wójta Gminy 6739
   Sekretarz 6156
   Skarbnik 6215
   Rada Gminy 11975
     Przewodniczący Rady 2764
     Skład Rady 4580
     Regulamin 1873
     Kompetencje 1778
     Sesje 8372
     Protokoły z sesji 3784
    ›    Rok 2003 1089
    ›    Rok 2004 1427
    ›    Rok 2005 1126
    ›    Rok 2006 1132
    ›    Rok 2007 1239
    ›    Rok 2008 779
    ›    Rok 2009 955
    ›    Rok 2010 849
    ›    Rok 2011 920
    ›    Rok 2012 3728
    ›    Rok 2013 1090
    ›    Rok 2014 1169
    ›    Rok 2015 987
    ›    Rok 2016 421
    ›    Rok 2017 348
     Dyżury radnych 2532
     Kluby radnych 1913
   Komisje Rady 6124
     Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 2771
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5162
     Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2804
     Komisja Rewizyjna 3630
     Wspólne posiedzenia komisji 733
   Komórki organizacyjne 7521
     Referaty Urzędu 1956
    ›    Referat Finansowy 1963
   Urząd Stanu Cywilnego 7888
     Numery kont 2061
   Samodzielne stanowiska 11555
     Radca Prawny 1693
Prawo Lokalne
   Statut 4777
   Regulamin 20130
   Budżet 6928
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 794
    ›    Rok 2010 477
    ›    Rok 2011 383
    ›    Rok 2012 607
    ›    Rok 2013 330
   Uchwały 14405
     Rok 2017 464
     Rok 2016 1581
     Rok 2015 4680
     Rok 2014 4094
     Rok 2013 3800
     Rok 2012 7836
     Rok 2011 2401
     Rok 2010 2764
     Rok 2009 2199
     Rok 2008 1881
    ›    I Kwartał 904
    ›    II Kwartał 830
    ›    III Kwartał 749
    ›    IV Kwartał 725
     Rok 2007 2310
    ›    I kwartał 985
    ›    II Kwartał 785
    ›    III Kwartał 869
    ›    IV Kwartał 1028
     Rok 2006 2313
    ›    I Kwartał 983
    ›    II Kwartał 1044
    ›    III Kwartał 934
    ›    IV Kwartał 1001
     Rok 2005 2300
    ›    I Kwartał 846
    ›    II Kwartał 877
    ›    III Kwartał 867
    ›    IV Kwartał 964
     Rok 2004 2333
    ›    I Kwartał 997
    ›    II Kwartał 1001
    ›    III Kwartał 917
    ›    IV Kwartał 1003
     Rok 2003 5149
    ›    I Kwartał 1327
    ›    II Kwartał 1613
    ›    III Kwartał 859
    ›    IV Kwartał 941
   Podatki i opłaty lokalne 6786
     Podatek od nieruchomości 5994
     Podatek od środków transportowych 3152
     Podatek rolny 3378
     Podatek leśny 2140
     Podatek od posiadania psów 1964
     Opłata targowa 2697
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1585
     Podmiot opodatkowania 1536
     Przedmiot opadatkowania 1553
     Termin powstania obowiązku podatkowego 1855
     Termin płatności 1815
   Akty prawa miejscowego 533
   Informacje Urzędu 8396
     Projekty Uchwał 1905
     Obwieszczenia i zawiadomienia 5454
    ›    Rok 2005 2138
    ›    Rok 2006 3765
    ›    Rok 2007 934
    ›    Rok 2008 1328
    ›    Rok 2009 4833
    ›    Rok 2010 2716
    ›    Rok 2011 1277
    ›    Rok 2012 4674
    ›    Rok 2013 2459
    ›    Rok 2014 773
    ›    Rok 2015 368
    ›    Rok 2016 722
    ›    Rok 2017 364
     Informacje o środowisku 1784
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6471
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 5808
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1228
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 16697
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7097
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 7853
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2054
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 6265
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 206
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 986
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 282
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 12
   Plan zagospodarowania przestrzennego 11441
   Gospodarka Odpadami 10069
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 85516
     Plan zamówień publicznych 2017 618
     Rok 2017 8616
     Rok 2016 14630
     Rok 2015 16678
     Rok 2014 47644
     Rok 2013 23120
     Rok 2012 22742
     Rok 2011 12436
     Rok 2010 64468
     Rok 2009 24180
     Rok 2008 22929
     Rok 2007 26672
     Rok 2006 13662
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 6510
     Rok 2013 18959
     Rok 2014 12489
     Rok 2015 19125
     Rok 2016 18768
     Rok 2017 12283
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 5767
     Rok 2014 6768
     Rok 2015 2995
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5905
     Dowody osobiste 4106
     Meldunki 2775
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 557
     Mieszkania 1872
     Nieruchomości 2441
     Działalność gospodarcza 3077
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 907
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2330
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 1202
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 887
     Zwrot podatku akcyzowego 2114
     Ustalenie numeru porządkowego 687
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 559
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 657
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 372
Inne
   KOMUNIKATY 4142
     Rok 2017 4866
     Rok 2016 1145
     Rok 2015 3237
     Rok 2014 1336
     Rok 2013 1458
     Rok 2012 3030
     Rok 2011 3440
     Rok 2009 - 2010 6925
   EMISJA OBLIGACJI 5312
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 143
     Rok 2017 60
   Jednostki organizacyjne 10067
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 13216
    ›    Statut 1586
    ›    Regulamin 1579
    ›    Struktura organizacyjna 1727
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2339
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 850
    ›    Świadczenia rodzine 2264
    ›    Fundusz alimentacyjny 613
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 739
    ›    Karta Dużej Rodziny 639
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 725
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1084
    ›    Program Rodzina 500+ 1207
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 340
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 206
     Gminny Zespół Oświaty 2620
    ›    Kierownictwo 1188
    ›    Statut 1022
    ›    Regulamin 944
     Gimnazjum w Opatowie 3721
    ›    Statut 1013
    ›    Regulamin 1000
    ›    Struktura organizacyjna 1161
     Szkoły Podstawowe 2960
    ›    Iwanowice Duże 1580
    ›    Opatów 1425
    ›    Waleńczów 1863
    ›    Wilkowiecko 2107
    ›    Złochowice 1445
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 1864
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 7849
    ›    Informacje 2556
   Jednostki pomocnicze 4935
     Sołectwa 2923
    ›    Statut Sołectw 2097
   Instytucje kultury 2439
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3458
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1146
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 950
     Infrastruktura 1174
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 730
    ›    Stan gospodarki komunalnej 725
    ›    Drogi 1847
     Oferty 3929
   Organizacje pozarządowe 1884
     Rok 2015 382
     Rok 2013 784
     Rok 2012 964
   Petycje 136
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 54
     Petycje - 2017r. 72
   WYBORY i REFERENDA 5062
     Wybory Prezydenckie 2010 1172
     Wybory Samorządowe 2010 2332
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1409
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2517
     Wybory Samorządowe 2014 8473
     Wybory Prezydenckie 2015 6700
     Referendum 2015 4670
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 3995
   Oświadczenia majątkowe 7020
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3086
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1357
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1007
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 751
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 899
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 821
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 848
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 801
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 807
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 765
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 697
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 806
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 855
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 804
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 805
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 775
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1493
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 955
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1075
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 942
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 981
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 922
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 872
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 940
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 915
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 905
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 884
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 895
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 883
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 686
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 782
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji 1809
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1113
    ›    ŁACNY Witold 1295
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1084
    ›    MROŻEK Edward 957
    ›    BIERNACKI Leszek 1046
    ›     ZAJĄC Dariusz 1232
    ›    KASPRZAK Henryk 976
    ›    KIEPURA Henryk 1197
    ›    KOTAS Ryszard 1061
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1125
    ›    OLCZYK Ryszard 985
    ›    POŚPIECH Robert 914
    ›    SENDAL Henryk 991
    ›    SŁABY Stanisław 948
    ›    SZEWCZUK Mirosław 980
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1118
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010 2680
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2318
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1279
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1079
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2071
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 774
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 877
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 759
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 868
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 722
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 893
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 855
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 855
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 836
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 877
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 853
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 800
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 857
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 867
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1442
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1265
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1032
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 935
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 911
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 945
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1004
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1068
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 941
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 922
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 912
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 742
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 928
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 842
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 924
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 953
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 871
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 932
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 888
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1212
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 875
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 834
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 799
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 789
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 924
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 746
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 931
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 824
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 860
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1685
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 647
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1724
    ›    Wójt 1228
    ›    Urząd 733
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1044
    ›    Rada Gminy 1026
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1156
    ›    Rada Gminy 745
    ›    Urząd 591
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 738
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 579
    ›    Wójt 562
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 810
    ›    Wójt 490
    ›    Rada Gminy 573
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 918
    ›    Wójt 550
    ›    Rada Gminy 717
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1190
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 905
    ›    Rada Gminy 622
    ›    Wójt 485
    ›    Urząd 479
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 433
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1463
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4450
    ›    Urząd 478
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 481
    ›    Rada Gminy 1972
    ›    Wójt 541
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1183
    ›    Urząd 442
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 489
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1089
    ›    Rada Gminy 759
    ›    Wójt 421
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 850
    ›    Urząd 365
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 401
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 643
    ›    Rada Gminy 1098
    ›    Wójt 299
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 677
    ›    Wójt 490
    ›    Rada Gminy 1030
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 857
    ›    Rada Gminy 5945
    ›    Wójt 635
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 893
    ›    Rada Gminy 1441
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4508
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 461
    ›    Urząd 360
    ›    Wójt 867
    ›    Rada Gminy 561
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 825
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 456
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 276
    ›    Urząd 292
    ›    Wójt 227
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 375
    ›    Rada Gminy 270
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 103
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 218
    ›    Urząd 156
    ›    Wójt 270
     Druki Oświadczeń 702
   Informacje nieudostępnione 4777
   Strategia RIT Subregion Północny 718
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 22800
     Rok 2008 7703
     Rok 2009 5210
     Rok 2010 1935
     Rok 2011 6492
     Rok 2013 3191
     Rok 2014 2086
     Rok 2015 7212
     Rok 2016 2404
     Rok 2017 1707
   Redakcja Biuletynu 9607
   Polityka środowiskowa 4910
   Projekty UE 5484
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2097
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1367
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 855
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 3861
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4462
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 364
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 190