główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1656423
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ182181
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Historia 7640
   Dane podstawowe 182181
   Godziny urzędowania 6647
   Organizacja Urzędu 8200
   Struktura Urzędu 7536
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4049
Organy
   Wójt Gminy 11378
     CV 3651
     Kompetencje 3203
     Kontakt 2566
     Dyżury 2116
   Zastępca Wójta Gminy 6867
   Sekretarz 6280
   Skarbnik 6332
   Rada Gminy 12689
     Przewodniczący Rady 2854
     Skład Rady 4823
     Regulamin 1905
     Kompetencje 1834
     Sesje 8825
     Protokoły z sesji 3915
    ›    Rok 2003 1123
    ›    Rok 2004 1474
    ›    Rok 2005 1156
    ›    Rok 2006 1168
    ›    Rok 2007 1280
    ›    Rok 2008 815
    ›    Rok 2009 991
    ›    Rok 2010 887
    ›    Rok 2011 980
    ›    Rok 2012 3766
    ›    Rok 2013 1138
    ›    Rok 2014 1221
    ›    Rok 2015 1028
    ›    Rok 2016 464
    ›    Rok 2017 576
     Dyżury radnych 2587
     Kluby radnych 1969
   Komisje Rady 6326
     Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 2833
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5253
     Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2880
     Komisja Rewizyjna 3672
     Wspólne posiedzenia komisji 783
   Komórki organizacyjne 7674
     Referaty Urzędu 1998
    ›    Referat Finansowy 2013
   Urząd Stanu Cywilnego 8052
     Numery kont 2153
   Samodzielne stanowiska 11797
     Radca Prawny 1736
Prawo Lokalne
   Statut 4879
   Regulamin 20247
   Budżet 7110
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 823
    ›    Rok 2010 513
    ›    Rok 2011 411
    ›    Rok 2012 637
    ›    Rok 2013 366
   Uchwały 14880
     Rok 2018 193
     Rok 2017 857
     Rok 2016 1872
     Rok 2015 4800
     Rok 2014 4217
     Rok 2013 3887
     Rok 2012 7932
     Rok 2011 2455
     Rok 2010 2865
     Rok 2009 2242
     Rok 2008 1910
    ›    I Kwartał 935
    ›    II Kwartał 860
    ›    III Kwartał 780
    ›    IV Kwartał 754
     Rok 2007 2341
    ›    I kwartał 1016
    ›    II Kwartał 818
    ›    III Kwartał 899
    ›    IV Kwartał 1062
     Rok 2006 2354
    ›    I Kwartał 1044
    ›    II Kwartał 1081
    ›    III Kwartał 966
    ›    IV Kwartał 1041
     Rok 2005 2337
    ›    I Kwartał 883
    ›    II Kwartał 907
    ›    III Kwartał 902
    ›    IV Kwartał 1022
     Rok 2004 2367
    ›    I Kwartał 1032
    ›    II Kwartał 1043
    ›    III Kwartał 952
    ›    IV Kwartał 1040
     Rok 2003 5420
    ›    I Kwartał 1359
    ›    II Kwartał 1661
    ›    III Kwartał 887
    ›    IV Kwartał 976
   Podatki i opłaty lokalne 7089
     Podatek od nieruchomości 6502
     Podatek od środków transportowych 3362
     Podatek rolny 3549
     Podatek leśny 2213
     Podatek od posiadania psów 1991
     Opłata targowa 2735
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1604
     Podmiot opodatkowania 1559
     Przedmiot opadatkowania 1572
     Termin powstania obowiązku podatkowego 1879
     Termin płatności 1850
   Akty prawa miejscowego 676
   Informacje Urzędu 8670
     Projekty Uchwał 1950
     Obwieszczenia i zawiadomienia 5671
    ›    Rok 2005 2203
    ›    Rok 2006 3846
    ›    Rok 2007 972
    ›    Rok 2008 1355
    ›    Rok 2009 4917
    ›    Rok 2010 2752
    ›    Rok 2011 1307
    ›    Rok 2012 4707
    ›    Rok 2013 2518
    ›    Rok 2014 802
    ›    Rok 2015 408
    ›    Rok 2016 789
    ›    Rok 2017 625
    ›    Rok 2018 51
     Informacje o środowisku 1917
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6499
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 5836
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1255
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 16732
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7139
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 7880
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2096
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 6296
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 243
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1030
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 545
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 81
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 48
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 21
   Plan zagospodarowania przestrzennego 12266
   Gospodarka Odpadami 10234
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 87515
     Rok 2018 1049
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 213
     Rok 2017 11819
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 27
     Rok 2016 15271
     Rok 2015 17152
     Rok 2014 48601
     Rok 2013 23213
     Rok 2012 22773
     Rok 2011 12482
     Rok 2010 65352
     Rok 2009 24218
     Rok 2008 22967
     Rok 2007 26729
     Rok 2006 13724
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 7045
     Rok 2013 18984
     Rok 2014 13342
     Rok 2015 19584
     Rok 2016 19107
     Rok 2017 18477
     Rok 2018 265
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 6294
     Rok 2014 6819
     Rok 2015 3047
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 6170
     Dowody osobiste 4275
     Meldunki 2820
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 584
     Mieszkania 1909
     Nieruchomości 2512
     Działalność gospodarcza 3123
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 953
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2398
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 1322
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 939
     Zwrot podatku akcyzowego 2192
     Ustalenie numeru porządkowego 712
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 597
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 720
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 432
Inne
   KOMUNIKATY 4485
     Rok 2017 9272
     Rok 2016 1245
     Rok 2015 3285
     Rok 2014 1368
     Rok 2013 1490
     Rok 2012 3067
     Rok 2011 3476
     Rok 2009 - 2010 6976
   EMISJA OBLIGACJI 5877
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 234
     Rok 2017 114
   Jednostki organizacyjne 10232
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 13906
    ›    Statut 1630
    ›    Regulamin 1631
    ›    Struktura organizacyjna 1808
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2391
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 945
    ›    Świadczenia rodzine 2410
    ›    Fundusz alimentacyjny 704
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 807
    ›    Karta Dużej Rodziny 687
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 805
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1150
    ›    Program Rodzina 500+ 1398
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 411
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 265
     Gminny Zespół Oświaty 2718
    ›    Kierownictwo 1234
    ›    Statut 1065
    ›    Regulamin 972
     Gimnazjum w Opatowie 3820
    ›    Statut 1043
    ›    Regulamin 1031
    ›    Struktura organizacyjna 1196
     Szkoły Podstawowe 3041
    ›    Iwanowice Duże 1672
    ›    Opatów 1491
    ›    Waleńczów 1942
    ›    Wilkowiecko 2185
    ›    Złochowice 1594
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 1956
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 8243
    ›    Informacje 2696
   Jednostki pomocnicze 5020
     Sołectwa 3135
    ›    Statut Sołectw 2169
   Instytucje kultury 2499
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3549
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1180
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 981
     Infrastruktura 1194
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 753
    ›    Stan gospodarki komunalnej 748
    ›    Drogi 1875
     Oferty 3965
   Organizacje pozarządowe 1980
     Rok 2017 35
     Rok 2015 408
     Rok 2013 804
     Rok 2012 980
   Petycje 207
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 80
     Petycje - 2017r. 100
   WYBORY i REFERENDA 5135
     Wybory Prezydenckie 2010 1199
     Wybory Samorządowe 2010 2372
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1441
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2550
     Wybory Samorządowe 2014 8515
     Wybory Prezydenckie 2015 6743
     Referendum 2015 4758
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4058
   Oświadczenia majątkowe 7319
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3136
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1421
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1042
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 780
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 926
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 860
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 877
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 831
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 846
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 803
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 737
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 834
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 891
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 830
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 844
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 807
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1531
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 980
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1129
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 974
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1014
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 963
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 910
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 982
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 939
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 939
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 924
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 948
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 915
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 718
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 861
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji 1833
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1143
    ›    ŁACNY Witold 1336
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1112
    ›    MROŻEK Edward 986
    ›    BIERNACKI Leszek 1080
    ›     ZAJĄC Dariusz 1258
    ›    KASPRZAK Henryk 1015
    ›    KIEPURA Henryk 1231
    ›    KOTAS Ryszard 1090
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1176
    ›    OLCZYK Ryszard 1011
    ›    POŚPIECH Robert 961
    ›    SENDAL Henryk 1017
    ›    SŁABY Stanisław 977
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1007
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1150
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010 2701
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2365
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1309
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1110
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2169
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 801
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 905
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 790
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 895
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 747
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 920
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 884
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 881
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 862
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 905
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 878
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 827
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 889
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 895
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1469
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1299
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1067
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 963
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 939
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 973
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1043
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1098
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 974
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 954
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 943
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 769
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 960
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 874
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 960
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 997
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 898
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 957
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 913
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1280
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 909
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 863
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 837
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 824
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 962
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 778
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 957
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 862
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 888
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1717
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 674
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1751
    ›    Wójt 1254
    ›    Urząd 757
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1066
    ›    Rada Gminy 1056
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1179
    ›    Rada Gminy 771
    ›    Urząd 616
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 763
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 614
    ›    Wójt 586
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 831
    ›    Wójt 513
    ›    Rada Gminy 604
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 940
    ›    Wójt 574
    ›    Rada Gminy 746
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1215
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 930
    ›    Rada Gminy 652
    ›    Wójt 514
    ›    Urząd 505
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 455
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1491
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4483
    ›    Urząd 509
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 510
    ›    Rada Gminy 2009
    ›    Wójt 563
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1212
    ›    Urząd 472
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 516
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1119
    ›    Rada Gminy 796
    ›    Wójt 447
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 884
    ›    Urząd 388
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 432
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 675
    ›    Rada Gminy 1129
    ›    Wójt 324
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 705
    ›    Wójt 516
    ›    Rada Gminy 1060
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 898
    ›    Rada Gminy 5980
    ›    Wójt 666
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 918
    ›    Rada Gminy 1467
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4541
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 486
    ›    Urząd 388
    ›    Wójt 894
    ›    Rada Gminy 609
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 858
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 488
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 308
    ›    Urząd 330
    ›    Wójt 261
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 539
    ›    Rada Gminy 412
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 187
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 379
    ›    Urząd 223
    ›    Wójt 346
     Druki Oświadczeń 730
   Informacje nieudostępnione 4853
   Strategia RIT Subregion Północny 800
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 23152
     Rok 2008 7740
     Rok 2009 5241
     Rok 2010 1963
     Rok 2011 6525
     Rok 2013 3248
     Rok 2014 2113
     Rok 2015 7265
     Rok 2016 2454
     Rok 2017 2018
   Redakcja Biuletynu 9676
   Polityka środowiskowa 5002
   Projekty UE 5942
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2147
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1408
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 908
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 3989
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4568
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 407
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 247