główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2175079
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ230835
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 230835
   Historia 8890
   Godziny urzędowania 8579
   Organizacja Urzędu 10056
   Struktura Urzędu 9568
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 5275
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 2176
Organy
   Wójt Gminy 13374
     CV 4377
     Kompetencje 3767
     Kontakt 3083
     Dyżury 2444
   Zastępca Wójta Gminy 7991
   Sekretarz 7567
   Skarbnik 7647
   Rada Gminy 20395
     Przewodniczący Rady 4198
     Skład Rady 8328
     Regulamin 2352
     Kompetencje 2428
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10425
     Sesje 2248
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 4410
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 4732
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 4364
     Protokoły z sesji 5410
    ›    Rok 2003 1595
    ›    Rok 2004 1911
    ›    Rok 2005 1990
    ›    Rok 2006 1579
    ›    Rok 2007 1717
    ›    Rok 2008 1297
    ›    Rok 2009 1459
    ›    Rok 2010 1375
    ›    Rok 2011 1413
    ›    Rok 2012 4199
    ›    Rok 2013 1568
    ›    Rok 2014 1708
    ›    Rok 2015 1615
    ›    Rok 2016 884
    ›    Rok 2017 1050
    ›    Rok 2018 1332
    ›    Rok 2019 1174
    ›    Rok 2020 555
    ›    Rok 2021 22
     Interpelacje i zapytania radnych 1223
     Dyżury radnych 3317
   Komisje Rady 8280
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 840
     Komisja Rewizyjna 377
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 384
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 527
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 371
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3441
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5857
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3402
    ›    Komisja Rewizyjna 4174
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1238
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 244
   Komórki organizacyjne 9062
     Referaty Urzędu 2511
    ›    Referat Finansowy 2500
   Urząd Stanu Cywilnego 10002
     Numery kont 3195
   Samodzielne stanowiska 13662
     Radca Prawny 2177
Prawo Lokalne
   Statut 5886
   Regulamin 21606
   Budżet 8903
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 300
    ›    za rok 2018 267
    ›    za rok 2019 116
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1164
    ›    Rok 2010 844
    ›    Rok 2011 669
    ›    Rok 2012 1038
    ›    Rok 2013 695
   Uchwały 19564
     Rok 2021 127
     Rok 2020 1154
     Rok 2019 1393
     Rok 2018 2220
     Rok 2017 1783
     Rok 2016 2727
     Rok 2015 5282
     Rok 2014 4695
     Rok 2013 4288
     Rok 2012 8348
     Rok 2011 2928
     Rok 2010 3383
     Rok 2009 2655
     Rok 2008 2213
    ›    I Kwartał 1339
    ›    II Kwartał 1217
    ›    III Kwartał 1122
    ›    IV Kwartał 1133
     Rok 2007 2702
    ›    I kwartał 1386
    ›    II Kwartał 1138
    ›    III Kwartał 1323
    ›    IV Kwartał 1426
     Rok 2006 2747
    ›    I Kwartał 1545
    ›    II Kwartał 1499
    ›    III Kwartał 1380
    ›    IV Kwartał 1469
     Rok 2005 2698
    ›    I Kwartał 1253
    ›    II Kwartał 1323
    ›    III Kwartał 1302
    ›    IV Kwartał 1389
     Rok 2004 2885
    ›    I Kwartał 1432
    ›    II Kwartał 1415
    ›    III Kwartał 1400
    ›    IV Kwartał 1389
     Rok 2003 6346
    ›    I Kwartał 1797
    ›    II Kwartał 2187
    ›    III Kwartał 1233
    ›    IV Kwartał 1341
   Podatki i opłaty lokalne 9763
     Podatek od nieruchomości 9931
     Podatek od środków transportowych 4759
     Podatek rolny 5909
     Podatek leśny 2777
     Podatek od posiadania psów 2390
     Opłata targowa 3142
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1914
     Podmiot opodatkowania 1833
     Przedmiot opadatkowania 1880
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2209
     Termin płatności 2280
   Akty prawa miejscowego 1816
   Raport o stanie gminy 712
     Rok 2020 121
     Rok 2019 64
   Informacje Urzędu 11010
     Projekty Uchwał 2541
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7164
    ›    Rok 2005 2757
    ›    Rok 2006 4523
    ›    Rok 2007 1338
    ›    Rok 2008 1718
    ›    Rok 2009 5767
    ›    Rok 2010 3375
    ›    Rok 2011 1682
    ›    Rok 2012 5069
    ›    Rok 2013 2991
    ›    Rok 2014 1142
    ›    Rok 2015 785
    ›    Rok 2016 1220
    ›    Rok 2017 1322
    ›    Rok 2018 1328
    ›    Rok 2019 350
    ›    Rok 2020 328
     Informacje o środowisku 3003
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 8513
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 8046
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1546
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 18797
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 10278
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 11372
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2616
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 10200
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 663
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 3923
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 1107
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 916
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 1134
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 908
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 1242
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 654
    ›    Usuwanie drzew - 2020 rok 315
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok 215
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2021 rok 42
    ›     Usuwanie drzew - 2021 rok 14
     Informacje o polowaniach zbiorowych 337
     Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów 355
   Plan zagospodarowania przestrzennego 19523
   Gospodarka Odpadami 12712
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 105619
     Rok 2021 1006
    ›    Plan zamówień publicznych na 2021 rok 343
    ›    Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 złotych 73
    ›    Ogłoszenia przetargów 2021 rok 773
    ›    Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok 687
     Rok 2020 8707
    ›     Plan zamówień publicznych na 2020 rok. 845
     Rok 2019 7487
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 1269
     Rok 2018 4225
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1376
     Rok 2017 21738
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 474
     Rok 2016 18472
     Rok 2015 20598
     Rok 2014 57145
     Rok 2013 24225
     Rok 2012 23577
     Rok 2011 13161
     Rok 2010 73687
     Rok 2009 25007
     Rok 2008 23529
     Rok 2007 27354
     Rok 2006 14344
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 10810
     Rok 2013 19292
     Rok 2014 16807
     Rok 2015 22981
     Rok 2016 19471
     Rok 2017 28296
     Rok 2018 12066
     Rok 2019 13098
     Rok 2020 15653
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 10750
     Rok 2014 7204
     Rok 2015 3480
     Rok 2018 566
     Rok 2019 486
     Rok 2020 539
     Rok 2021 37
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 9066
     Dowody osobiste 6058
     Meldunki 3751
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 1019
     Mieszkania 2378
     Nieruchomości 3685
     Działalność gospodarcza 3664
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1575
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 3097
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 2822
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1431
     Zwrot podatku akcyzowego 3530
     Ustalenie numeru porządkowego 1129
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1236
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 2076
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1251
     Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 135
     Opłata adiacencka 19
Inne
   KOMUNIKATY 7300
     Rok 2020 7336
     Rok 2019 7830
     Rok 2018 13817
     Rok 2017 10214
     Rok 2016 1705
     Rok 2015 3709
     Rok 2014 1682
     Rok 2013 1756
     Rok 2012 3452
     Rok 2011 3756
     Rok 2009 - 2010 7563
   EMISJA OBLIGACJI 1781
     Rok 2014 9441
     Rok 2018 7099
     Rok 2020 137
   Jednostki organizacyjne 12009
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 22458
    ›    Statut 2182
    ›    Regulamin 2205
    ›    Struktura organizacyjna 2561
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2935
    ›    Wnioski/Formularze do pobrania 6009
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1870
    ›    Świadczenia rodzinne 4000
    ›    Fundusz alimentacyjny 1335
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1531
    ›    Karta Dużej Rodziny 1686
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 2913
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 2986
    ›    Program Rodzina 500+ 3805
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 1578
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 821
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 1606
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 14337
    ›    Informacje 4867
   OŚWIATA 71
     Gminny Zespół Oświaty 4580
    ›    Kierownictwo 1880
    ›    Statut 1498
    ›    Regulamin 1372
     Szkoły Podstawowe 4049
    ›    Iwanowice Duże 2985
    ›    Opatów 2146
    ›    Waleńczów 3138
    ›    Wilkowiecko 3075
    ›    Złochowice 2879
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 3118
     Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 1070
    ›    Rok 2017 518
    ›    Rok 2018 379
    ›    Rok 2019 240
    ›    Rok 2020 139
    ›    Rok 2021 14
   Jednostki pomocnicze 6065
     Sołectwa 5236
    ›    Statut Sołectw 2764
   Instytucje kultury 3153
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 4155
     Infrastruktura 1380
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 995
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1055
    ›    Drogi 2237
     Oferty 4192
   Organizacje pozarządowe 2857
     Rok 2020 154
     Rok 2019 192
     Rok 2018 287
     Rok 2017 361
     Rok 2015 618
     Rok 2013 1058
     Rok 2012 1210
   Petycje 932
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 366
     Petycje - 2017r. 366
     Petycje - 2019r. 359
     Petycje - 2020r. 83
   Kontrole 381
   Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021 134
   Powszechny Spis Rolny 2020 574
   WYBORY i REFERENDA 7169
     Wybory Prezydenckie 2010 1558
     Wybory Samorządowe 2010 2912
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1939
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3124
     Wybory Samorządowe 2014 9465
     Wybory Prezydenckie 2015 7288
     Referendum 2015 5412
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4679
     Wybory Samorządowe 2018 7408
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1983
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1983
     Wybory Prezydenckie 2020 2397
   Wybory ławników 633
   Oświadczenia majątkowe 12705
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1723
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1788
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1475
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1357
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1284
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1315
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1459
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1454
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1386
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1280
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1090
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1283
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1201
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1311
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1325
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1243
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1375
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1277
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1848
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1293
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1281
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1177
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1180
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1363
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1134
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1333
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1251
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1174
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1028
    ›    Wójt 1596
    ›    Urząd 1060
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1391
    ›    Rada Gminy 1326
    ›    Rada Gminy 1225
    ›    Urząd 941
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1018
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 987
    ›    Wójt 924
    ›    Wójt 808
    ›    Rada Gminy 928
    ›    Wójt 895
    ›    Rada Gminy 1041
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1283
    ›    Rada Gminy 945
    ›    Wójt 824
    ›    Urząd 807
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 744
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5030
    ›    Urząd 858
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 877
    ›    Rada Gminy 2295
    ›    Wójt 831
    ›    Urząd 834
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 800
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1490
    ›    Rada Gminy 1156
    ›    Wójt 788
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 997
    ›    Wójt 847
    ›    Rada Gminy 1479
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1354
    ›    Rada Gminy 6546
    ›    Wójt 1070
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1284
    ›    Rada Gminy 2093
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5043
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 830
    ›    Urząd 719
    ›    Wójt 1335
    ›    Rada Gminy 1074
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1175
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 817
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 705
    ›    Urząd 677
    ›    Wójt 598
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1192
    ›    Rada Gminy 1009
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 587
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1006
    ›    Urząd 639
    ›    Wójt 725
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1291
    ›    Wójt 494
    ›    Urząd 528
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 569
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1084
    ›    Rada Gminy 858
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 443
    ›    Wójt 282
    ›    Rada Gminy 437
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 681
    ›    Wójt 376
    ›    Rada Gminy 665
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 980
    ›    Urząd 446
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 423
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 727
    ›    Wójt 514
    ›    Rada Gminy 658
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1432
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1294
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 199
    ›    Urząd 210
    ›    Wójt 185
    ›    Rada Gminy 321
     Oświadczenia majątkowe za rok 2020 240
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 161
    ›    Urząd 127
     Druki Oświadczeń 1569
   Informacje nieudostępnione 5503
   Strategia RIT Subregion Północny 1462
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 35742
     Rok 2008 8274
     Rok 2009 5590
     Rok 2010 2319
     Rok 2011 6952
     Rok 2013 3691
     Rok 2014 2417
     Rok 2015 8038
     Rok 2016 2855
     Rok 2017 2747
     Rok 2018 4149
     Rok 2019 7359
     Rok 2020 3212
   Projekty UE 9546
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2504
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1815
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1295
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4683
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 5259
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 742
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 988
   Redakcja Biuletynu 10283
   Deklaracja dostępności 141
   Koordynator ds. dostępności 156