główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1925146
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ204363
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 204363
   Historia 8249
   Godziny urzędowania 7125
   Organizacja Urzędu 8950
   Struktura Urzędu 8425
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4387
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 663
Organy
   Wójt Gminy 12299
     CV 3924
     Kompetencje 3444
     Kontakt 2729
     Dyżury 2234
   Zastępca Wójta Gminy 7399
   Sekretarz 6804
   Skarbnik 6816
   Rada Gminy 16789
     Przewodniczący Rady 3607
     Skład Rady 6598
     Regulamin 2118
     Kompetencje 2139
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10033
     Sesje 860
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 881
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 2023
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 1791
     Protokoły z sesji 4689
    ›    Rok 2003 1337
    ›    Rok 2004 1687
    ›    Rok 2005 1396
    ›    Rok 2006 1323
    ›    Rok 2007 1478
    ›    Rok 2008 1042
    ›    Rok 2009 1242
    ›    Rok 2010 1121
    ›    Rok 2011 1162
    ›    Rok 2012 3959
    ›    Rok 2013 1359
    ›    Rok 2014 1480
    ›    Rok 2015 1348
    ›    Rok 2016 657
    ›    Rok 2017 806
    ›    Rok 2018 731
    ›    Rok 2019 287
     Interpelacje i zapytania radnych 474
     Dyżury radnych 2977
   Komisje Rady 7317
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 270
     Komisja Rewizyjna 120
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 110
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 162
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 120
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3178
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5555
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3138
    ›    Komisja Rewizyjna 3935
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1016
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 85
   Komórki organizacyjne 8272
     Referaty Urzędu 2207
    ›    Referat Finansowy 2223
   Urząd Stanu Cywilnego 8763
     Numery kont 2426
   Samodzielne stanowiska 12601
     Radca Prawny 1944
Prawo Lokalne
   Statut 5295
   Regulamin 20607
   Budżet 7807
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 9
    ›    Rok 2018 14
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 974
    ›    Rok 2010 666
    ›    Rok 2011 524
    ›    Rok 2012 867
    ›    Rok 2013 473
   Uchwały 17099
     Rok 2019 339
     Rok 2018 1573
     Rok 2017 1421
     Rok 2016 2384
     Rok 2015 5065
     Rok 2014 4477
     Rok 2013 4100
     Rok 2012 8148
     Rok 2011 2695
     Rok 2010 3128
     Rok 2009 2445
     Rok 2008 2040
    ›    I Kwartał 1179
    ›    II Kwartał 1050
    ›    III Kwartał 938
    ›    IV Kwartał 964
     Rok 2007 2517
    ›    I kwartał 1191
    ›    II Kwartał 965
    ›    III Kwartał 1142
    ›    IV Kwartał 1245
     Rok 2006 2527
    ›    I Kwartał 1319
    ›    II Kwartał 1295
    ›    III Kwartał 1190
    ›    IV Kwartał 1285
     Rok 2005 2507
    ›    I Kwartał 1073
    ›    II Kwartał 1120
    ›    III Kwartał 1091
    ›    IV Kwartał 1188
     Rok 2004 2642
    ›    I Kwartał 1216
    ›    II Kwartał 1225
    ›    III Kwartał 1189
    ›    IV Kwartał 1208
     Rok 2003 6123
    ›    I Kwartał 1494
    ›    II Kwartał 1882
    ›    III Kwartał 1070
    ›    IV Kwartał 1171
   Podatki i opłaty lokalne 7945
     Podatek od nieruchomości 7724
     Podatek od środków transportowych 3904
     Podatek rolny 4109
     Podatek leśny 2419
     Podatek od posiadania psów 2184
     Opłata targowa 2884
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1742
     Podmiot opodatkowania 1666
     Przedmiot opadatkowania 1710
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2017
     Termin płatności 2065
   Akty prawa miejscowego 1175
   Raport o stanie gminy 44
   Informacje Urzędu 9678
     Projekty Uchwał 2272
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6428
    ›    Rok 2005 2499
    ›    Rok 2006 4156
    ›    Rok 2007 1171
    ›    Rok 2008 1560
    ›    Rok 2009 5195
    ›    Rok 2010 3058
    ›    Rok 2011 1482
    ›    Rok 2012 4901
    ›    Rok 2013 2714
    ›    Rok 2014 980
    ›    Rok 2015 600
    ›    Rok 2016 1028
    ›    Rok 2017 1026
    ›    Rok 2018 1016
     Informacje o środowisku 2415
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6857
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 6271
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1365
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 17096
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7530
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 8288
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2280
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 6828
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 464
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1454
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 781
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 420
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 619
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 369
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 178
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 74
     Informacje o polowaniach zbiorowych 80
   Plan zagospodarowania przestrzennego 15340
   Gospodarka Odpadami 10972
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 95443
     Rok 2019 1296
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 639
     Rok 2018 3736
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1179
     Rok 2017 21072
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 251
     Rok 2016 16684
     Rok 2015 18731
     Rok 2014 52724
     Rok 2013 23435
     Rok 2012 22994
     Rok 2011 12595
     Rok 2010 69348
     Rok 2009 24413
     Rok 2008 23154
     Rok 2007 26845
     Rok 2006 13965
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 8862
     Rok 2013 19104
     Rok 2014 16527
     Rok 2015 21041
     Rok 2016 19288
     Rok 2017 27917
     Rok 2018 11803
     Rok 2019 3489
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 8253
     Rok 2014 6960
     Rok 2015 3264
     Rok 2018 374
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7244
     Dowody osobiste 5024
     Meldunki 3114
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 746
     Mieszkania 2135
     Nieruchomości 2879
     Działalność gospodarcza 3369
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1186
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2720
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 1875
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1121
     Zwrot podatku akcyzowego 2619
     Ustalenie numeru porządkowego 904
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 738
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1172
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 757
Inne
   KOMUNIKATY 5776
     Rok 2019 3142
     Rok 2018 13609
     Rok 2017 10030
     Rok 2016 1431
     Rok 2015 3422
     Rok 2014 1518
     Rok 2013 1622
     Rok 2012 3219
     Rok 2011 3599
     Rok 2009 - 2010 7201
   EMISJA OBLIGACJI 352
     Rok 2014 7523
     Rok 2018 3148
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 579
     Rok 2019 21
     Rok 2018 185
     Rok 2017 330
   Jednostki organizacyjne 10950
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 17275
    ›    Statut 1884
    ›    Regulamin 1904
    ›    Struktura organizacyjna 2134
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2660
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1364
    ›    Świadczenia rodzinne 3052
    ›    Fundusz alimentacyjny 956
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1173
    ›    Karta Dużej Rodziny 1096
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 1379
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1581
    ›    Program Rodzina 500+ 3040
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 785
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 489
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 466
     Gminny Zespół Oświaty 3091
    ›    Kierownictwo 1533
    ›    Statut 1277
    ›    Regulamin 1179
     Szkoły Podstawowe 3472
    ›    Iwanowice Duże 2254
    ›    Opatów 1830
    ›    Waleńczów 2421
    ›    Wilkowiecko 2562
    ›    Złochowice 2261
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2377
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11976
    ›    Informacje 3363
   Jednostki pomocnicze 5428
     Sołectwa 4100
    ›    Statut Sołectw 2400
   Instytucje kultury 2733
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3798
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1313
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1219
     Infrastruktura 1308
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 885
    ›    Stan gospodarki komunalnej 937
    ›    Drogi 2054
     Oferty 4092
   Organizacje pozarządowe 2298
     Rok 2018 88
     Rok 2017 200
     Rok 2015 486
     Rok 2013 927
     Rok 2012 1077
   Petycje 447
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 211
     Petycje - 2017r. 234
     Petycje - 2019r. 80
   WYBORY i REFERENDA 6162
     Wybory Prezydenckie 2010 1354
     Wybory Samorządowe 2010 2565
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1612
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2734
     Wybory Samorządowe 2014 8866
     Wybory Prezydenckie 2015 6885
     Referendum 2015 4949
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4197
     Wybory Samorządowe 2018 6624
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 810
   Wybory ławników 123
   Oświadczenia majątkowe 9693
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3315
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1701
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1327
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1024
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1082
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1136
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1049
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1039
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1042
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1009
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 912
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1058
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1051
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 972
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 945
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 976
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1790
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1175
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1318
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1216
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1234
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1154
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1079
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1193
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1151
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1038
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1162
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1153
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1078
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 909
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1207
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji 2037
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1462
    ›    ŁACNY Witold 1595
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1304
    ›    MROŻEK Edward 1149
    ›    BIERNACKI Leszek 1330
    ›     ZAJĄC Dariusz 1356
    ›    KASPRZAK Henryk 1198
    ›    KIEPURA Henryk 1465
    ›    KOTAS Ryszard 1209
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1434
    ›    OLCZYK Ryszard 1220
    ›    POŚPIECH Robert 1186
    ›    SENDAL Henryk 1181
    ›    SŁABY Stanisław 1194
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1211
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1362
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010 2876
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2805
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1571
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1272
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2528
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 991
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1139
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1008
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1207
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 951
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1081
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1064
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1090
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1059
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1053
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1058
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1006
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1080
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1069
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1589
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1580
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1291
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1212
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1138
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1166
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1311
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1291
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1201
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1145
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1125
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 958
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1118
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1066
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1188
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1186
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1070
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1219
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1141
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1631
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1153
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1112
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1024
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1027
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1197
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 982
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1168
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1090
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1033
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1855
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 879
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1950
    ›    Wójt 1466
    ›    Urząd 928
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1244
    ›    Rada Gminy 1209
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1346
    ›    Rada Gminy 1067
    ›    Urząd 792
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 880
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 862
    ›    Wójt 802
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 928
    ›    Wójt 675
    ›    Rada Gminy 782
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 1114
    ›    Wójt 766
    ›    Rada Gminy 925
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1391
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1133
    ›    Rada Gminy 812
    ›    Wójt 697
    ›    Urząd 691
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 620
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1621
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4906
    ›    Urząd 735
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 741
    ›    Rada Gminy 2156
    ›    Wójt 715
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1355
    ›    Urząd 713
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 663
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1300
    ›    Rada Gminy 986
    ›    Wójt 658
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1011
    ›    Urząd 600
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 623
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 890
    ›    Rada Gminy 1357
    ›    Wójt 507
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 851
    ›    Wójt 681
    ›    Rada Gminy 1273
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1156
    ›    Rada Gminy 6272
    ›    Wójt 879
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1081
    ›    Rada Gminy 1755
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4832
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 650
    ›    Urząd 531
    ›    Wójt 1175
    ›    Rada Gminy 882
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1019
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 635
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 562
    ›    Urząd 508
    ›    Wójt 448
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 975
    ›    Rada Gminy 789
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 404
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 789
    ›    Urząd 462
    ›    Wójt 538
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 963
    ›    Wójt 319
    ›    Urząd 350
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 389
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 752
    ›    Rada Gminy 650
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 233
    ›    Wójt 102
    ›    Rada Gminy 231
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 252
    ›    Wójt 127
    ›    Rada Gminy 264
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 67
    ›    Urząd 27
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 40
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 80
    ›    Wójt 51
    ›    Rada Gminy 51
     Druki Oświadczeń 1093
   Informacje nieudostępnione 5136
   Strategia RIT Subregion Północny 1085
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 27052
     Rok 2008 7978
     Rok 2009 5396
     Rok 2010 2140
     Rok 2011 6712
     Rok 2013 3506
     Rok 2014 2242
     Rok 2015 7601
     Rok 2016 2640
     Rok 2017 2492
     Rok 2018 3346
     Rok 2019 665
   Redakcja Biuletynu 9927
   Projekty UE 7520
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2325
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1582
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1024
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4326
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4826
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 535
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 638