główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1570233
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ174258
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Historia 7422
   Dane podstawowe 174258
   Godziny urzędowania 6423
   Organizacja Urzędu 7861
   Struktura Urzędu 7165
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 3925
Organy
   Wójt Gminy 11002
     CV 3536
     Kompetencje 3075
     Kontakt 2473
     Dyżury 2041
   Zastępca Wójta Gminy 6665
   Sekretarz 6098
   Skarbnik 6149
   Rada Gminy 11732
     Przewodniczący Rady 2706
     Skład Rady 4477
     Regulamin 1845
     Kompetencje 1739
     Sesje 8223
     Protokoły z sesji 3703
    ›    Rok 2003 1058
    ›    Rok 2004 1396
    ›    Rok 2005 1099
    ›    Rok 2006 1102
    ›    Rok 2007 1210
    ›    Rok 2008 751
    ›    Rok 2009 921
    ›    Rok 2010 821
    ›    Rok 2011 885
    ›    Rok 2012 3698
    ›    Rok 2013 1055
    ›    Rok 2014 1136
    ›    Rok 2015 956
    ›    Rok 2016 384
    ›    Rok 2017 265
     Dyżury radnych 2490
     Kluby radnych 1878
   Komisje Rady 6034
     Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 2728
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5111
     Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 2758
     Komisja Rewizyjna 3585
     Wspólne posiedzenia komisji 695
   Komórki organizacyjne 7450
     Referaty Urzędu 1928
    ›    Referat Finansowy 1928
   Urząd Stanu Cywilnego 7797
     Numery kont 2008
   Samodzielne stanowiska 11455
     Radca Prawny 1659
Prawo Lokalne
   Statut 4722
   Regulamin 20043
   Budżet 6858
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 760
    ›    Rok 2010 447
    ›    Rok 2011 355
    ›    Rok 2012 580
    ›    Rok 2013 297
   Uchwały 14275
     Rok 2017 349
     Rok 2016 1499
     Rok 2015 4631
     Rok 2014 4042
     Rok 2013 3755
     Rok 2012 7791
     Rok 2011 2354
     Rok 2010 2712
     Rok 2009 2161
     Rok 2008 1849
    ›    I Kwartał 874
    ›    II Kwartał 801
    ›    III Kwartał 717
    ›    IV Kwartał 695
     Rok 2007 2275
    ›    I kwartał 956
    ›    II Kwartał 757
    ›    III Kwartał 837
    ›    IV Kwartał 998
     Rok 2006 2273
    ›    I Kwartał 949
    ›    II Kwartał 1005
    ›    III Kwartał 910
    ›    IV Kwartał 976
     Rok 2005 2268
    ›    I Kwartał 818
    ›    II Kwartał 851
    ›    III Kwartał 841
    ›    IV Kwartał 935
     Rok 2004 2301
    ›    I Kwartał 970
    ›    II Kwartał 972
    ›    III Kwartał 891
    ›    IV Kwartał 977
     Rok 2003 5039
    ›    I Kwartał 1301
    ›    II Kwartał 1586
    ›    III Kwartał 836
    ›    IV Kwartał 916
   Podatki i opłaty lokalne 6690
     Podatek od nieruchomości 5884
     Podatek od środków transportowych 3052
     Podatek rolny 3311
     Podatek leśny 2104
     Podatek od posiadania psów 1938
     Opłata targowa 2673
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1561
     Podmiot opodatkowania 1514
     Przedmiot opadatkowania 1529
     Termin powstania obowiązku podatkowego 1828
     Termin płatności 1788
   Akty prawa miejscowego 468
   Informacje Urzędu 8291
     Projekty Uchwał 1865
     Obwieszczenia i zawiadomienia 5382
    ›    Rok 2005 2098
    ›    Rok 2006 3704
    ›    Rok 2007 909
    ›    Rok 2008 1302
    ›    Rok 2009 4788
    ›    Rok 2010 2683
    ›    Rok 2011 1252
    ›    Rok 2012 4651
    ›    Rok 2013 2427
    ›    Rok 2014 749
    ›    Rok 2015 339
    ›    Rok 2016 684
    ›    Rok 2017 284
     Informacje o środowisku 1716
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6463
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 5792
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1221
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 16683
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7081
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 7849
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2040
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 6252
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 190
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 967
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 187
   Plan zagospodarowania przestrzennego 11116
   Gospodarka Odpadami 9997
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 84670
     Plan zamówień publicznych 2017 510
     Rok 2017 7131
     Rok 2016 13970
     Rok 2015 16437
     Rok 2014 47215
     Rok 2013 23097
     Rok 2012 22736
     Rok 2011 12419
     Rok 2010 64093
     Rok 2009 24168
     Rok 2008 22917
     Rok 2007 26653
     Rok 2006 13642
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 6276
     Rok 2013 18941
     Rok 2014 12103
     Rok 2015 18910
     Rok 2016 18267
     Rok 2017 9187
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 5493
     Rok 2014 6747
     Rok 2015 2961
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5752
     Dowody osobiste 4007
     Meldunki 2751
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 542
     Mieszkania 1858
     Nieruchomości 2400
     Działalność gospodarcza 3060
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 898
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2297
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 1152
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 861
     Zwrot podatku akcyzowego 2087
     Ustalenie numeru porządkowego 671
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 545
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 592
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 348
Inne
   KOMUNIKATY 3993
     Rok 2017 2652
     Rok 2016 1112
     Rok 2015 3216
     Rok 2014 1326
     Rok 2013 1444
     Rok 2012 3017
     Rok 2011 3408
     Rok 2009 - 2010 6890
   EMISJA OBLIGACJI 5025
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 100
     Rok 2017 51
   Jednostki organizacyjne 9986
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 12755
    ›    Statut 1572
    ›    Regulamin 1568
    ›    Struktura organizacyjna 1688
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2306
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 796
    ›    Świadczenia rodzine 2209
    ›    Fundusz alimentacyjny 595
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 714
    ›    Karta Dużej Rodziny 625
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 683
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1058
    ›    Program Rodzina 500+ 1103
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 313
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 188
     Gminny Zespół Oświaty 2581
    ›    Kierownictwo 1165
    ›    Statut 1014
    ›    Regulamin 933
     Gimnazjum w Opatowie 3687
    ›    Statut 1005
    ›    Regulamin 992
    ›    Struktura organizacyjna 1153
     Szkoły Podstawowe 2938
    ›    Iwanowice Duże 1544
    ›    Opatów 1390
    ›    Waleńczów 1846
    ›    Wilkowiecko 2078
    ›    Złochowice 1403
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 1827
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 7683
    ›    Informacje 2525
   Jednostki pomocnicze 4887
     Sołectwa 2837
    ›    Statut Sołectw 2072
   Instytucje kultury 2393
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3414
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1139
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 942
     Infrastruktura 1172
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 726
    ›    Stan gospodarki komunalnej 720
    ›    Drogi 1836
     Oferty 3919
   Organizacje pozarządowe 1831
     Rok 2015 368
     Rok 2013 776
     Rok 2012 956
   Petycje 70
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 29
     Petycje - 2017r. 47
   WYBORY i REFERENDA 5003
     Wybory Prezydenckie 2010 1150
     Wybory Samorządowe 2010 2307
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1391
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2499
     Wybory Samorządowe 2014 8452
     Wybory Prezydenckie 2015 6675
     Referendum 2015 4637
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 3971
   Oświadczenia majątkowe 6854
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3072
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1342
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 994
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 745
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 891
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 809
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 840
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 795
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 790
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 756
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 688
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 799
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 847
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 799
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 796
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 768
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1483
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 949
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1064
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 932
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 971
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 913
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 862
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 931
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 907
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 896
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 870
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 885
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 874
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 675
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 772
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji 1801
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1108
    ›    ŁACNY Witold 1290
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1074
    ›    MROŻEK Edward 953
    ›    BIERNACKI Leszek 1031
    ›     ZAJĄC Dariusz 1228
    ›    KASPRZAK Henryk 965
    ›    KIEPURA Henryk 1190
    ›    KOTAS Ryszard 1053
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1121
    ›    OLCZYK Ryszard 979
    ›    POŚPIECH Robert 910
    ›    SENDAL Henryk 983
    ›    SŁABY Stanisław 943
    ›    SZEWCZUK Mirosław 971
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1110
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010 2673
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2302
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1257
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1068
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2037
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 763
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 872
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 753
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 861
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 718
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 885
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 847
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 848
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 827
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 866
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 843
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 790
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 851
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 858
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1434
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1255
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1022
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 922
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 900
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 934
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 987
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1059
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 929
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 913
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 903
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 734
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 915
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 830
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 916
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 940
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 863
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 924
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 877
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1182
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 867
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 826
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 788
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 781
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 917
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 738
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 923
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 811
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 854
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1674
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 642
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1712
    ›    Wójt 1217
    ›    Urząd 725
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1034
    ›    Rada Gminy 1016
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1151
    ›    Rada Gminy 739
    ›    Urząd 579
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 729
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 571
    ›    Wójt 556
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 803
    ›    Wójt 484
    ›    Rada Gminy 561
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 914
    ›    Wójt 543
    ›    Rada Gminy 704
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1186
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 896
    ›    Rada Gminy 613
    ›    Wójt 482
    ›    Urząd 474
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 427
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1454
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4437
    ›    Urząd 465
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 468
    ›    Rada Gminy 1957
    ›    Wójt 529
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1175
    ›    Urząd 436
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 485
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1081
    ›    Rada Gminy 749
    ›    Wójt 417
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 839
    ›    Urząd 360
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 397
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 627
    ›    Rada Gminy 1086
    ›    Wójt 294
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 672
    ›    Wójt 484
    ›    Rada Gminy 1021
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 840
    ›    Rada Gminy 5924
    ›    Wójt 626
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 872
    ›    Rada Gminy 1423
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4496
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 455
    ›    Urząd 352
    ›    Wójt 858
    ›    Rada Gminy 540
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 808
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 441
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 265
    ›    Urząd 282
    ›    Wójt 215
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 273
    ›    Rada Gminy 213
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 85
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 178
    ›    Urząd 125
    ›    Wójt 213
     Druki Oświadczeń 696
   Informacje nieudostępnione 4724
   Strategia RIT Subregion Północny 668
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 22625
     Rok 2008 7694
     Rok 2009 5198
     Rok 2010 1920
     Rok 2011 6482
     Rok 2013 3159
     Rok 2014 2076
     Rok 2015 7178
     Rok 2016 2377
     Rok 2017 1514
   Redakcja Biuletynu 9565
   Polityka środowiskowa 4850
   Projekty UE 5235
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2081
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1349
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 846
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 3786
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4409
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 340
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 164