główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1902770
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ201432
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 201432
   Historia 8216
   Godziny urzędowania 7075
   Organizacja Urzędu 8873
   Struktura Urzędu 8330
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4342
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 516
Organy
   Wójt Gminy 12190
     CV 3896
     Kompetencje 3413
     Kontakt 2716
     Dyżury 2225
   Zastępca Wójta Gminy 7351
   Sekretarz 6758
   Skarbnik 6771
   Rada Gminy 16374
     Przewodniczący Rady 3560
     Skład Rady 6363
     Regulamin 2101
     Kompetencje 2114
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10004
     Sesje 668
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 652
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 1420
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 1429
     Protokoły z sesji 4601
    ›    Rok 2003 1319
    ›    Rok 2004 1665
    ›    Rok 2005 1376
    ›    Rok 2006 1305
    ›    Rok 2007 1458
    ›    Rok 2008 1025
    ›    Rok 2009 1224
    ›    Rok 2010 1106
    ›    Rok 2011 1146
    ›    Rok 2012 3940
    ›    Rok 2013 1340
    ›    Rok 2014 1460
    ›    Rok 2015 1316
    ›    Rok 2016 643
    ›    Rok 2017 791
    ›    Rok 2018 714
    ›    Rok 2019 203
     Interpelacje i zapytania radnych 396
     Dyżury radnych 2947
   Komisje Rady 7201
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 183
     Komisja Rewizyjna 102
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 94
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 140
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 105
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3163
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5532
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3127
    ›    Komisja Rewizyjna 3915
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1005
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 78
   Komórki organizacyjne 8212
     Referaty Urzędu 2195
    ›    Referat Finansowy 2202
   Urząd Stanu Cywilnego 8699
     Numery kont 2400
   Samodzielne stanowiska 12505
     Radca Prawny 1935
Prawo Lokalne
   Statut 5258
   Regulamin 20572
   Budżet 7740
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 967
    ›    Rok 2010 657
    ›    Rok 2011 512
    ›    Rok 2012 851
    ›    Rok 2013 465
   Uchwały 16932
     Rok 2019 240
     Rok 2018 1506
     Rok 2017 1380
     Rok 2016 2347
     Rok 2015 5048
     Rok 2014 4468
     Rok 2013 4083
     Rok 2012 8131
     Rok 2011 2684
     Rok 2010 3105
     Rok 2009 2432
     Rok 2008 2034
    ›    I Kwartał 1171
    ›    II Kwartał 1036
    ›    III Kwartał 923
    ›    IV Kwartał 953
     Rok 2007 2509
    ›    I kwartał 1172
    ›    II Kwartał 951
    ›    III Kwartał 1130
    ›    IV Kwartał 1237
     Rok 2006 2510
    ›    I Kwartał 1302
    ›    II Kwartał 1282
    ›    III Kwartał 1173
    ›    IV Kwartał 1267
     Rok 2005 2491
    ›    I Kwartał 1060
    ›    II Kwartał 1102
    ›    III Kwartał 1075
    ›    IV Kwartał 1168
     Rok 2004 2629
    ›    I Kwartał 1203
    ›    II Kwartał 1214
    ›    III Kwartał 1178
    ›    IV Kwartał 1196
     Rok 2003 6108
    ›    I Kwartał 1478
    ›    II Kwartał 1868
    ›    III Kwartał 1051
    ›    IV Kwartał 1161
   Podatki i opłaty lokalne 7842
     Podatek od nieruchomości 7616
     Podatek od środków transportowych 3871
     Podatek rolny 4065
     Podatek leśny 2404
     Podatek od posiadania psów 2176
     Opłata targowa 2871
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1728
     Podmiot opodatkowania 1661
     Przedmiot opadatkowania 1700
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2008
     Termin płatności 2055
   Akty prawa miejscowego 1130
   Informacje Urzędu 9562
     Projekty Uchwał 2245
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6377
    ›    Rok 2005 2485
    ›    Rok 2006 4136
    ›    Rok 2007 1160
    ›    Rok 2008 1552
    ›    Rok 2009 5170
    ›    Rok 2010 3042
    ›    Rok 2011 1467
    ›    Rok 2012 4894
    ›    Rok 2013 2698
    ›    Rok 2014 970
    ›    Rok 2015 589
    ›    Rok 2016 1012
    ›    Rok 2017 997
    ›    Rok 2018 996
     Informacje o środowisku 2366
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6815
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 6215
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1356
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 17040
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7444
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 8204
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2265
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 6720
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 456
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1381
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 768
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 396
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 594
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 328
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 98
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 56
     Informacje o polowaniach zbiorowych 74
   Plan zagospodarowania przestrzennego 14959
   Gospodarka Odpadami 10888
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 94465
     Rok 2019 664
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 476
     Rok 2018 3678
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1167
     Rok 2017 20498
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 235
     Rok 2016 16547
     Rok 2015 18570
     Rok 2014 52229
     Rok 2013 23400
     Rok 2012 22981
     Rok 2011 12580
     Rok 2010 68843
     Rok 2009 24388
     Rok 2008 23144
     Rok 2007 26832
     Rok 2006 13948
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 8718
     Rok 2013 19095
     Rok 2014 16504
     Rok 2015 20883
     Rok 2016 19278
     Rok 2017 27406
     Rok 2018 11781
     Rok 2019 1306
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 8019
     Rok 2014 6950
     Rok 2015 3249
     Rok 2018 350
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7161
     Dowody osobiste 4913
     Meldunki 3090
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 731
     Mieszkania 2121
     Nieruchomości 2838
     Działalność gospodarcza 3353
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1168
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2692
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 1814
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1107
     Zwrot podatku akcyzowego 2584
     Ustalenie numeru porządkowego 887
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 719
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1137
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 736
Inne
   KOMUNIKATY 5589
     Rok 2019 1195
     Rok 2018 13582
     Rok 2017 10016
     Rok 2016 1420
     Rok 2015 3410
     Rok 2014 1509
     Rok 2013 1614
     Rok 2012 3205
     Rok 2011 3592
     Rok 2009 - 2010 7186
   EMISJA OBLIGACJI 308
     Rok 2014 7355
     Rok 2018 2657
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 553
     Rok 2019 10
     Rok 2018 163
     Rok 2017 320
   Jednostki organizacyjne 10851
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 16850
    ›    Statut 1846
    ›    Regulamin 1874
    ›    Struktura organizacyjna 2093
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2621
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1336
    ›    Świadczenia rodzinne 3003
    ›    Fundusz alimentacyjny 931
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1154
    ›    Karta Dużej Rodziny 1045
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 1296
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1527
    ›    Program Rodzina 500+ 2975
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 729
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 462
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 438
     Gminny Zespół Oświaty 3052
    ›    Kierownictwo 1511
    ›    Statut 1264
    ›    Regulamin 1166
     Gimnazjum w Opatowie 4349
    ›    Statut 1188
    ›    Regulamin 1210
    ›    Struktura organizacyjna 1373
     Szkoły Podstawowe 3420
    ›    Iwanowice Duże 2186
    ›    Opatów 1810
    ›    Waleńczów 2377
    ›    Wilkowiecko 2536
    ›    Złochowice 2225
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2338
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11766
    ›    Informacje 3286
   Jednostki pomocnicze 5395
     Sołectwa 3990
    ›    Statut Sołectw 2388
   Instytucje kultury 2708
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3763
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1295
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1195
     Infrastruktura 1302
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 877
    ›    Stan gospodarki komunalnej 930
    ›    Drogi 2042
     Oferty 4087
   Organizacje pozarządowe 2256
     Rok 2018 72
     Rok 2017 180
     Rok 2015 469
     Rok 2013 919
     Rok 2012 1069
   Petycje 420
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 193
     Petycje - 2017r. 217
     Petycje - 2019r. 55
   WYBORY i REFERENDA 6084
     Wybory Prezydenckie 2010 1349
     Wybory Samorządowe 2010 2547
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1590
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2709
     Wybory Samorządowe 2014 8839
     Wybory Prezydenckie 2015 6876
     Referendum 2015 4929
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4184
     Wybory Samorządowe 2018 6464
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 40
   Oświadczenia majątkowe 9346
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 3303
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1686
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1314
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1008
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1067
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1123
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1038
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1019
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1031
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 993
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 903
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1044
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1038
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 961
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 937
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 967
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1779
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1164
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1309
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1208
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1219
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1141
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1071
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1184
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1136
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1030
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1142
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1144
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1069
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 899
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1182
     Oświadczenia majątkowe za rok 2006 - koniec kadencji 2027
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1435
    ›    ŁACNY Witold 1575
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1295
    ›    MROŻEK Edward 1137
    ›    BIERNACKI Leszek 1311
    ›     ZAJĄC Dariusz 1344
    ›    KASPRZAK Henryk 1185
    ›    KIEPURA Henryk 1442
    ›    KOTAS Ryszard 1196
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1411
    ›    OLCZYK Ryszard 1203
    ›    POŚPIECH Robert 1158
    ›    SENDAL Henryk 1167
    ›    SŁABY Stanisław 1185
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1199
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1353
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2006-2010 2871
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2780
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1556
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1261
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2501
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 983
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1130
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1000
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1198
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 937
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1071
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1049
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1076
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1043
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1040
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1042
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 994
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1069
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1061
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1581
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1565
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1276
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1200
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1129
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1151
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1290
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1272
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1180
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1129
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1104
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 944
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1107
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1058
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1174
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1177
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1060
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1206
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1131
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1614
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1138
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1098
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1015
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1010
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1187
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 973
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1153
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1075
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1025
     Oświadczenia majątkowe za rok 2007 1844
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 868
     Oświadczenia majątkowe za rok 2008 1941
    ›    Wójt 1452
    ›    Urząd 915
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1230
    ›    Rada Gminy 1201
     Oświadczenia majątkowe za rok 2009 1339
    ›    Rada Gminy 1057
    ›    Urząd 784
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 871
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 853
    ›    Wójt 790
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2006-2010 918
    ›    Wójt 663
    ›    Rada Gminy 773
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2010-2014 1107
    ›    Wójt 757
    ›    Rada Gminy 913
     Oświadczenia majątkowe za rok 2010 1383
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1116
    ›    Rada Gminy 804
    ›    Wójt 688
    ›    Urząd 683
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 609
     Oświadczenia majątkowe za rok 2011 1617
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4892
    ›    Urząd 723
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 733
    ›    Rada Gminy 2140
    ›    Wójt 707
     Oświadczenia majątkowe za rok 2012 1336
    ›    Urząd 702
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 650
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1285
    ›    Rada Gminy 976
    ›    Wójt 646
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1004
    ›    Urząd 589
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 608
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 875
    ›    Rada Gminy 1345
    ›    Wójt 498
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 845
    ›    Wójt 665
    ›    Rada Gminy 1261
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1142
    ›    Rada Gminy 6244
    ›    Wójt 863
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1073
    ›    Rada Gminy 1727
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4815
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 635
    ›    Urząd 521
    ›    Wójt 1163
    ›    Rada Gminy 865
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1010
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 622
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 545
    ›    Urząd 490
    ›    Wójt 431
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 958
    ›    Rada Gminy 775
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 384
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 757
    ›    Urząd 452
    ›    Wójt 517
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 858
    ›    Wójt 295
    ›    Urząd 315
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 343
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 667
    ›    Rada Gminy 628
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 198
    ›    Wójt 88
    ›    Rada Gminy 207
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 121
    ›    Wójt 57
    ›    Rada Gminy 156
     Druki Oświadczeń 1061
   Informacje nieudostępnione 5106
   Strategia RIT Subregion Północny 1071
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 26246
     Rok 2008 7959
     Rok 2009 5378
     Rok 2010 2127
     Rok 2011 6696
     Rok 2013 3480
     Rok 2014 2220
     Rok 2015 7567
     Rok 2016 2623
     Rok 2017 2457
     Rok 2018 3159
   Redakcja Biuletynu 9913
   Projekty UE 7343
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2312
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1566
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1009
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4303
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4786
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 521
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 618