główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2043295
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ215401
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 215401
   Historia 8428
   Godziny urzędowania 7571
   Organizacja Urzędu 9346
   Struktura Urzędu 8832
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4733
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 1338
Organy
   Wójt Gminy 12686
     CV 4069
     Kompetencje 3561
     Kontakt 2831
     Dyżury 2301
   Zastępca Wójta Gminy 7607
   Sekretarz 7099
   Skarbnik 7074
   Rada Gminy 18392
     Przewodniczący Rady 3848
     Skład Rady 7447
     Regulamin 2185
     Kompetencje 2238
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10191
     Sesje 1530
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 2713
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 3365
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 3208
     Protokoły z sesji 5019
    ›    Rok 2003 1415
    ›    Rok 2004 1773
    ›    Rok 2005 1746
    ›    Rok 2006 1391
    ›    Rok 2007 1556
    ›    Rok 2008 1120
    ›    Rok 2009 1312
    ›    Rok 2010 1201
    ›    Rok 2011 1240
    ›    Rok 2012 4038
    ›    Rok 2013 1427
    ›    Rok 2014 1559
    ›    Rok 2015 1449
    ›    Rok 2016 733
    ›    Rok 2017 888
    ›    Rok 2018 869
    ›    Rok 2019 665
    ›    Rok 2020 39
     Interpelacje i zapytania radnych 785
     Dyżury radnych 3091
   Komisje Rady 7669
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 451
     Komisja Rewizyjna 200
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 196
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 280
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 207
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3251
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5665
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3210
    ›    Komisja Rewizyjna 4014
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1085
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 130
   Komórki organizacyjne 8538
     Referaty Urzędu 2309
    ›    Referat Finansowy 2315
   Urząd Stanu Cywilnego 9165
     Numery kont 2631
   Samodzielne stanowiska 13066
     Radca Prawny 2044
Prawo Lokalne
   Statut 5514
   Regulamin 20865
   Budżet 8201
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 116
    ›    Rok 2018 87
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1042
    ›    Rok 2010 712
    ›    Rok 2011 571
    ›    Rok 2012 917
    ›    Rok 2013 535
   Uchwały 18049
     Rok 2020 141
     Rok 2019 942
     Rok 2018 1892
     Rok 2017 1566
     Rok 2016 2523
     Rok 2015 5146
     Rok 2014 4533
     Rok 2013 4161
     Rok 2012 8208
     Rok 2011 2781
     Rok 2010 3229
     Rok 2009 2510
     Rok 2008 2095
    ›    I Kwartał 1230
    ›    II Kwartał 1106
    ›    III Kwartał 987
    ›    IV Kwartał 1017
     Rok 2007 2577
    ›    I kwartał 1252
    ›    II Kwartał 1029
    ›    III Kwartał 1205
    ›    IV Kwartał 1302
     Rok 2006 2611
    ›    I Kwartał 1399
    ›    II Kwartał 1367
    ›    III Kwartał 1249
    ›    IV Kwartał 1347
     Rok 2005 2577
    ›    I Kwartał 1132
    ›    II Kwartał 1184
    ›    III Kwartał 1164
    ›    IV Kwartał 1269
     Rok 2004 2727
    ›    I Kwartał 1274
    ›    II Kwartał 1286
    ›    III Kwartał 1258
    ›    IV Kwartał 1268
     Rok 2003 6191
    ›    I Kwartał 1582
    ›    II Kwartał 1966
    ›    III Kwartał 1126
    ›    IV Kwartał 1225
   Podatki i opłaty lokalne 8657
     Podatek od nieruchomości 8592
     Podatek od środków transportowych 4274
     Podatek rolny 4686
     Podatek leśny 2547
     Podatek od posiadania psów 2262
     Opłata targowa 2942
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1793
     Podmiot opodatkowania 1719
     Przedmiot opadatkowania 1760
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2076
     Termin płatności 2134
   Akty prawa miejscowego 1389
   Raport o stanie gminy 267
   Informacje Urzędu 10169
     Projekty Uchwał 2375
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6752
    ›    Rok 2005 2587
    ›    Rok 2006 4254
    ›    Rok 2007 1225
    ›    Rok 2008 1625
    ›    Rok 2009 5336
    ›    Rok 2010 3138
    ›    Rok 2011 1544
    ›    Rok 2012 4955
    ›    Rok 2013 2784
    ›    Rok 2014 1030
    ›    Rok 2015 667
    ›    Rok 2016 1089
    ›    Rok 2017 1177
    ›    Rok 2018 1165
    ›    Rok 2019 193
     Informacje o środowisku 2638
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 7202
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 6620
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1418
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 17437
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7985
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 8837
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2354
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 7446
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 520
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1881
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 866
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 538
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 730
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 575
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 599
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 228
    ›    Usuwanie drzew - 2020 rok 12
     Informacje o polowaniach zbiorowych 199
   Plan zagospodarowania przestrzennego 16877
   Gospodarka Odpadami 11498
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 100247
     Rok 2020 1049
    ›     Plan zamówień publicznych na 2020 rok. 272
     Rok 2019 6462
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 1028
     Rok 2018 3967
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1250
     Rok 2017 21373
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 335
     Rok 2016 17256
     Rok 2015 19355
     Rok 2014 54869
     Rok 2013 23600
     Rok 2012 23103
     Rok 2011 12691
     Rok 2010 71475
     Rok 2009 24513
     Rok 2008 23238
     Rok 2007 26988
     Rok 2006 14056
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 9718
     Rok 2013 19179
     Rok 2014 16590
     Rok 2015 21672
     Rok 2016 19353
     Rok 2017 28040
     Rok 2018 11936
     Rok 2019 12843
     Rok 2020 1199
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 9174
     Rok 2014 7089
     Rok 2015 3332
     Rok 2018 457
     Rok 2019 354
     Rok 2020 62
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7799
     Dowody osobiste 5422
     Meldunki 3283
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 829
     Mieszkania 2220
     Nieruchomości 3148
     Działalność gospodarcza 3470
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1306
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2853
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 2237
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1213
     Zwrot podatku akcyzowego 2998
     Ustalenie numeru porządkowego 963
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 859
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1655
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 989
     Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 19
Inne
   KOMUNIKATY 6397
     Rok 2019 7493
     Rok 2018 13688
     Rok 2017 10092
     Rok 2016 1506
     Rok 2015 3485
     Rok 2014 1567
     Rok 2013 1668
     Rok 2012 3301
     Rok 2011 3633
     Rok 2009 - 2010 7286
   EMISJA OBLIGACJI 569
     Rok 2014 8148
     Rok 2018 5301
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 722
     Rok 2019 94
     Rok 2018 253
     Rok 2017 397
   Jednostki organizacyjne 11300
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 19256
    ›    Statut 2000
    ›    Regulamin 2020
    ›    Struktura organizacyjna 2325
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2773
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1593
    ›    Świadczenia rodzinne 3429
    ›    Fundusz alimentacyjny 1088
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1300
    ›    Karta Dużej Rodziny 1387
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 1696
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 2414
    ›    Program Rodzina 500+ 3323
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 1103
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 626
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 972
     Gminny Zespół Oświaty 3346
    ›    Kierownictwo 1651
    ›    Statut 1347
    ›    Regulamin 1239
     Szkoły Podstawowe 3714
    ›    Iwanowice Duże 2514
    ›    Opatów 1940
    ›    Waleńczów 2655
    ›    Wilkowiecko 2783
    ›    Złochowice 2530
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2702
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 12754
    ›    Informacje 3816
   Jednostki pomocnicze 5594
     Sołectwa 4601
    ›    Statut Sołectw 2512
   Instytucje kultury 2870
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3932
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1405
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1310
     Infrastruktura 1337
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 926
    ›    Stan gospodarki komunalnej 985
    ›    Drogi 2114
     Oferty 4126
   Organizacje pozarządowe 2510
     Rok 2019 69
     Rok 2018 158
     Rok 2017 264
     Rok 2015 532
     Rok 2013 964
     Rok 2012 1114
   Petycje 595
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 269
     Petycje - 2017r. 280
     Petycje - 2019r. 229
   Kontrole 27
   WYBORY i REFERENDA 6511
     Wybory Prezydenckie 2010 1405
     Wybory Samorządowe 2010 2635
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1682
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2814
     Wybory Samorządowe 2014 9048
     Wybory Prezydenckie 2015 6943
     Referendum 2015 5060
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4267
     Wybory Samorządowe 2018 6890
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1518
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1451
   Wybory ławników 280
   Oświadczenia majątkowe 10878
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1828
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1397
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1086
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1145
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1210
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1119
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1107
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1105
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1074
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 993
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1121
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1111
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1034
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 998
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1032
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1874
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1281
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1418
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1270
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1323
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1224
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1141
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1256
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1214
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1100
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1260
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1221
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1137
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 980
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1375
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1556
    ›    ŁACNY Witold 1677
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1367
    ›    MROŻEK Edward 1203
    ›    BIERNACKI Leszek 1400
    ›     ZAJĄC Dariusz 1416
    ›    KASPRZAK Henryk 1259
    ›    KIEPURA Henryk 1528
    ›    KOTAS Ryszard 1279
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1601
    ›    OLCZYK Ryszard 1273
    ›    POŚPIECH Robert 1294
    ›    SENDAL Henryk 1253
    ›    SŁABY Stanisław 1252
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1260
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1417
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2972
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1703
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1329
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2646
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1043
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1193
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1065
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1262
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1003
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1139
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1132
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1156
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1125
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1118
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1116
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1070
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1139
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1138
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1650
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1649
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1361
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1276
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1192
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1233
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1383
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1372
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1304
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1204
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1234
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1016
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1200
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1118
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1243
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1241
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1142
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1295
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1199
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1740
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1216
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1190
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1085
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1096
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1262
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1045
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1238
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1169
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1098
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 946
    ›    Wójt 1518
    ›    Urząd 982
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1307
    ›    Rada Gminy 1259
    ›    Rada Gminy 1124
    ›    Urząd 860
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 944
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 911
    ›    Wójt 856
    ›    Wójt 728
    ›    Rada Gminy 831
    ›    Wójt 822
    ›    Rada Gminy 976
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1193
    ›    Rada Gminy 862
    ›    Wójt 753
    ›    Urząd 744
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 676
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4963
    ›    Urząd 789
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 794
    ›    Rada Gminy 2217
    ›    Wójt 764
    ›    Urząd 766
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 717
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1379
    ›    Rada Gminy 1053
    ›    Wójt 716
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1082
    ›    Urząd 653
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 674
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 953
    ›    Rada Gminy 1422
    ›    Wójt 562
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 899
    ›    Wójt 743
    ›    Rada Gminy 1333
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1227
    ›    Rada Gminy 6397
    ›    Wójt 954
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1150
    ›    Rada Gminy 1888
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4912
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 714
    ›    Urząd 592
    ›    Wójt 1226
    ›    Rada Gminy 947
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1077
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 693
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 612
    ›    Urząd 570
    ›    Wójt 502
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1060
    ›    Rada Gminy 880
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 467
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 887
    ›    Urząd 529
    ›    Wójt 606
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1128
    ›    Wójt 388
    ›    Urząd 416
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 456
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 903
    ›    Rada Gminy 723
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 316
    ›    Wójt 173
    ›    Rada Gminy 316
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 457
    ›    Wójt 229
    ›    Rada Gminy 447
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 599
    ›    Urząd 241
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 235
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 494
    ›    Wójt 371
    ›    Rada Gminy 449
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 277
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 297
     Druki Oświadczeń 1280
   Informacje nieudostępnione 5261
   Strategia RIT Subregion Północny 1195
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 31517
     Rok 2008 8081
     Rok 2009 5462
     Rok 2010 2203
     Rok 2011 6788
     Rok 2013 3582
     Rok 2014 2311
     Rok 2015 7755
     Rok 2016 2723
     Rok 2017 2593
     Rok 2018 3782
     Rok 2019 6507
   Redakcja Biuletynu 10028
   Projekty UE 8184
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2400
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1656
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1109
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4437
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4978
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 600
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 727