główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1980349
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ210349
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 210349
   Historia 8337
   Godziny urzędowania 7307
   Organizacja Urzędu 9160
   Struktura Urzędu 8643
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4563
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 982
Organy
   Wójt Gminy 12493
     CV 3998
     Kompetencje 3500
     Kontakt 2776
     Dyżury 2268
   Zastępca Wójta Gminy 7500
   Sekretarz 6930
   Skarbnik 6943
   Rada Gminy 17553
     Przewodniczący Rady 3717
     Skład Rady 7163
     Regulamin 2148
     Kompetencje 2195
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10113
     Sesje 1211
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 2178
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 2729
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 2435
     Protokoły z sesji 4833
    ›    Rok 2003 1378
    ›    Rok 2004 1736
    ›    Rok 2005 1714
    ›    Rok 2006 1361
    ›    Rok 2007 1524
    ›    Rok 2008 1087
    ›    Rok 2009 1283
    ›    Rok 2010 1170
    ›    Rok 2011 1211
    ›    Rok 2012 4009
    ›    Rok 2013 1400
    ›    Rok 2014 1525
    ›    Rok 2015 1411
    ›    Rok 2016 700
    ›    Rok 2017 854
    ›    Rok 2018 807
    ›    Rok 2019 444
     Interpelacje i zapytania radnych 595
     Dyżury radnych 3037
   Komisje Rady 7460
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 330
     Komisja Rewizyjna 151
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 138
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 215
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 152
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3213
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5618
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3180
    ›    Komisja Rewizyjna 3982
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1055
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 107
   Komórki organizacyjne 8413
     Referaty Urzędu 2261
    ›    Referat Finansowy 2269
   Urząd Stanu Cywilnego 8970
     Numery kont 2523
   Samodzielne stanowiska 12866
     Radca Prawny 1999
Prawo Lokalne
   Statut 5405
   Regulamin 20714
   Budżet 7957
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 33
    ›    Rok 2018 37
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 999
    ›    Rok 2010 693
    ›    Rok 2011 553
    ›    Rok 2012 899
    ›    Rok 2013 502
   Uchwały 17386
     Rok 2019 534
     Rok 2018 1721
     Rok 2017 1491
     Rok 2016 2455
     Rok 2015 5109
     Rok 2014 4507
     Rok 2013 4128
     Rok 2012 8177
     Rok 2011 2735
     Rok 2010 3174
     Rok 2009 2475
     Rok 2008 2069
    ›    I Kwartał 1209
    ›    II Kwartał 1080
    ›    III Kwartał 966
    ›    IV Kwartał 994
     Rok 2007 2549
    ›    I kwartał 1226
    ›    II Kwartał 1006
    ›    III Kwartał 1176
    ›    IV Kwartał 1276
     Rok 2006 2565
    ›    I Kwartał 1362
    ›    II Kwartał 1334
    ›    III Kwartał 1223
    ›    IV Kwartał 1318
     Rok 2005 2533
    ›    I Kwartał 1111
    ›    II Kwartał 1156
    ›    III Kwartał 1132
    ›    IV Kwartał 1240
     Rok 2004 2682
    ›    I Kwartał 1247
    ›    II Kwartał 1254
    ›    III Kwartał 1221
    ›    IV Kwartał 1240
     Rok 2003 6148
    ›    I Kwartał 1539
    ›    II Kwartał 1929
    ›    III Kwartał 1102
    ›    IV Kwartał 1203
   Podatki i opłaty lokalne 8184
     Podatek od nieruchomości 7953
     Podatek od środków transportowych 4055
     Podatek rolny 4302
     Podatek leśny 2470
     Podatek od posiadania psów 2219
     Opłata targowa 2910
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1764
     Podmiot opodatkowania 1690
     Przedmiot opadatkowania 1734
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2045
     Termin płatności 2092
   Akty prawa miejscowego 1266
   Raport o stanie gminy 160
   Informacje Urzędu 9923
     Projekty Uchwał 2320
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6582
    ›    Rok 2005 2548
    ›    Rok 2006 4205
    ›    Rok 2007 1198
    ›    Rok 2008 1596
    ›    Rok 2009 5266
    ›    Rok 2010 3095
    ›    Rok 2011 1514
    ›    Rok 2012 4930
    ›    Rok 2013 2752
    ›    Rok 2014 1008
    ›    Rok 2015 637
    ›    Rok 2016 1056
    ›    Rok 2017 1082
    ›    Rok 2018 1082
    ›    Rok 2019 80
     Informacje o środowisku 2528
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 6965
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 6408
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1392
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 17238
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7708
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 8508
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2316
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 7084
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 496
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1629
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 826
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 476
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 676
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 501
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 371
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 148
     Informacje o polowaniach zbiorowych 113
   Plan zagospodarowania przestrzennego 16098
   Gospodarka Odpadami 11215
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 97857
     Rok 2019 3995
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 812
     Rok 2018 3859
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1223
     Rok 2017 21230
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 293
     Rok 2016 16946
     Rok 2015 19067
     Rok 2014 53902
     Rok 2013 23518
     Rok 2012 23042
     Rok 2011 12640
     Rok 2010 70521
     Rok 2009 24456
     Rok 2008 23188
     Rok 2007 26896
     Rok 2006 13998
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 9339
     Rok 2013 19144
     Rok 2014 16555
     Rok 2015 21393
     Rok 2016 19327
     Rok 2017 27992
     Rok 2018 11873
     Rok 2019 8814
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 8718
     Rok 2014 7059
     Rok 2015 3295
     Rok 2018 408
     Rok 2019 174
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7562
     Dowody osobiste 5254
     Meldunki 3204
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 784
     Mieszkania 2177
     Nieruchomości 2983
     Działalność gospodarcza 3426
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1242
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2788
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 2054
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1169
     Zwrot podatku akcyzowego 2836
     Ustalenie numeru porządkowego 933
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 784
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1517
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 862
Inne
   KOMUNIKATY 6147
     Rok 2019 6753
     Rok 2018 13647
     Rok 2017 10055
     Rok 2016 1462
     Rok 2015 3452
     Rok 2014 1543
     Rok 2013 1644
     Rok 2012 3265
     Rok 2011 3616
     Rok 2009 - 2010 7243
   EMISJA OBLIGACJI 462
     Rok 2014 7860
     Rok 2018 4330
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 649
     Rok 2019 58
     Rok 2018 223
     Rok 2017 371
   Jednostki organizacyjne 11156
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 18475
    ›    Statut 1947
    ›    Regulamin 1963
    ›    Struktura organizacyjna 2260
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2721
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1494
    ›    Świadczenia rodzinne 3284
    ›    Fundusz alimentacyjny 1041
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1237
    ›    Karta Dużej Rodziny 1244
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 1565
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 1989
    ›    Program Rodzina 500+ 3225
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 945
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 568
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 594
     Gminny Zespół Oświaty 3219
    ›    Kierownictwo 1597
    ›    Statut 1314
    ›    Regulamin 1215
     Szkoły Podstawowe 3595
    ›    Iwanowice Duże 2391
    ›    Opatów 1883
    ›    Waleńczów 2533
    ›    Wilkowiecko 2686
    ›    Złochowice 2394
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2520
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 12392
    ›    Informacje 3616
   Jednostki pomocnicze 5522
     Sołectwa 4347
    ›    Statut Sołectw 2462
   Instytucje kultury 2799
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3870
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1367
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1268
     Infrastruktura 1322
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 910
    ›    Stan gospodarki komunalnej 964
    ›    Drogi 2088
     Oferty 4108
   Organizacje pozarządowe 2412
     Rok 2018 125
     Rok 2017 235
     Rok 2015 511
     Rok 2013 945
     Rok 2012 1097
   Petycje 527
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 247
     Petycje - 2017r. 257
     Petycje - 2019r. 164
   WYBORY i REFERENDA 6415
     Wybory Prezydenckie 2010 1378
     Wybory Samorządowe 2010 2605
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1645
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2768
     Wybory Samorządowe 2014 8966
     Wybory Prezydenckie 2015 6908
     Referendum 2015 4995
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4233
     Wybory Samorządowe 2018 6771
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1384
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1145
   Wybory ławników 212
   Oświadczenia majątkowe 10232
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1770
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1365
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1060
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1115
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1177
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1086
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1079
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1077
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1043
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 960
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1093
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1084
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 999
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 977
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1003
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1835
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1206
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1377
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1246
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1296
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1188
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1111
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1226
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1184
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1072
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1218
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1188
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1114
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 944
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1294
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1506
    ›    ŁACNY Witold 1646
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1341
    ›    MROŻEK Edward 1181
    ›    BIERNACKI Leszek 1362
    ›     ZAJĄC Dariusz 1385
    ›    KASPRZAK Henryk 1229
    ›    KIEPURA Henryk 1502
    ›    KOTAS Ryszard 1248
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1525
    ›    OLCZYK Ryszard 1252
    ›    POŚPIECH Robert 1258
    ›    SENDAL Henryk 1214
    ›    SŁABY Stanisław 1224
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1239
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1391
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2885
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1628
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1308
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2598
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1020
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1171
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1040
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1238
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 983
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1110
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1098
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1124
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1095
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1085
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1093
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1040
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1115
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1112
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1619
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1618
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1323
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1245
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1170
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1198
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1357
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1336
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1264
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1181
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1184
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 992
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1165
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1097
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1219
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1216
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1111
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1259
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1172
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1689
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1186
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1156
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1055
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1065
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1236
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1017
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1208
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1138
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1070
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 911
    ›    Wójt 1498
    ›    Urząd 959
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1282
    ›    Rada Gminy 1236
    ›    Rada Gminy 1100
    ›    Urząd 830
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 917
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 888
    ›    Wójt 834
    ›    Wójt 706
    ›    Rada Gminy 808
    ›    Wójt 796
    ›    Rada Gminy 957
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1173
    ›    Rada Gminy 840
    ›    Wójt 730
    ›    Urząd 720
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 650
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4941
    ›    Urząd 767
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 769
    ›    Rada Gminy 2189
    ›    Wójt 742
    ›    Urząd 744
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 695
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1349
    ›    Rada Gminy 1023
    ›    Wójt 692
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1045
    ›    Urząd 630
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 650
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 927
    ›    Rada Gminy 1395
    ›    Wójt 538
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 876
    ›    Wójt 721
    ›    Rada Gminy 1298
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1185
    ›    Rada Gminy 6331
    ›    Wójt 925
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1111
    ›    Rada Gminy 1828
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4881
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 687
    ›    Urząd 565
    ›    Wójt 1206
    ›    Rada Gminy 917
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1047
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 671
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 591
    ›    Urząd 545
    ›    Wójt 479
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1015
    ›    Rada Gminy 836
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 440
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 854
    ›    Urząd 496
    ›    Wójt 574
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1041
    ›    Wójt 359
    ›    Urząd 382
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 421
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 836
    ›    Rada Gminy 685
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 273
    ›    Wójt 140
    ›    Rada Gminy 278
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 351
    ›    Wójt 189
    ›    Rada Gminy 362
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 394
    ›    Urząd 152
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 162
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 334
    ›    Wójt 271
    ›    Rada Gminy 301
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 15
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 22
     Druki Oświadczeń 1193
   Informacje nieudostępnione 5202
   Strategia RIT Subregion Północny 1140
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 30424
     Rok 2008 8051
     Rok 2009 5435
     Rok 2010 2179
     Rok 2011 6758
     Rok 2013 3549
     Rok 2014 2284
     Rok 2015 7686
     Rok 2016 2690
     Rok 2017 2553
     Rok 2018 3643
     Rok 2019 5481
   Redakcja Biuletynu 9977
   Projekty UE 7879
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2366
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1620
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1059
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4375
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4877
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 572
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 683