główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2545766
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ260274
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 260274
   Historia 9429
   Godziny urzędowania 10888
   Organizacja Urzędu 11048
   Struktura Urzędu 10634
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 6050
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 3211
Organy
   Wójt Gminy 15148
     CV 4893
     Kompetencje 4352
     Kontakt 3404
     Dyżury 2640
   Zastępca Wójta Gminy 8516
   Sekretarz 8391
   Skarbnik 8363
   Rada Gminy 23087
     Przewodniczący Rady 5475
     Skład Rady 9780
     Regulamin 2550
     Kompetencje 2806
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10799
     Sesje 3496
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 7203
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 6721
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 6451
     Protokoły z sesji 5995
    ›    Rok 2003 1828
    ›    Rok 2004 2114
    ›    Rok 2005 2175
    ›    Rok 2006 1822
    ›    Rok 2007 1904
    ›    Rok 2008 1521
    ›    Rok 2009 1654
    ›    Rok 2010 1578
    ›    Rok 2011 1636
    ›    Rok 2012 4383
    ›    Rok 2013 1753
    ›    Rok 2014 1891
    ›    Rok 2015 1792
    ›    Rok 2016 1072
    ›    Rok 2017 1234
    ›    Rok 2018 1770
    ›    Rok 2019 1725
    ›    Rok 2020 1033
    ›    Rok 2021 710
    ›    Rok 2022 355
     Interpelacje i zapytania radnych 1837
     Dyżury radnych 3678
   Komisje Rady 9163
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 1394
     Komisja Rewizyjna 657
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 610
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 775
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 615
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3631
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6085
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3638
    ›    Komisja Rewizyjna 4367
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1418
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 446
   Komórki organizacyjne 9704
     Referaty Urzędu 2776
    ›    Referat Finansowy 3120
   Urząd Stanu Cywilnego 11187
     Numery kont 4070
   Samodzielne stanowiska 14495
     Radca Prawny 2431
Prawo Lokalne
   Statut 6342
   Regulamin 22482
   Budżet 10108
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 671
    ›    za rok 2018 445
    ›    za rok 2019 319
    ›    za rok 2020 174
    ›     za rok 2021 96
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1411
    ›    Rok 2010 1000
    ›    Rok 2011 835
    ›    Rok 2012 1181
    ›    Rok 2013 861
   Uchwały 21533
     Rok 2022 967
     Rok 2021 1186
     Rok 2020 1977
     Rok 2019 1711
     Rok 2018 2672
     Rok 2017 1998
     Rok 2016 3195
     Rok 2015 5480
     Rok 2014 4857
     Rok 2013 4445
     Rok 2012 8535
     Rok 2011 3288
     Rok 2010 3590
     Rok 2009 3145
     Rok 2008 2360
    ›    I Kwartał 1481
    ›    II Kwartał 1370
    ›    III Kwartał 1307
    ›    IV Kwartał 1331
     Rok 2007 2884
    ›    I kwartał 1584
    ›    II Kwartał 1306
    ›    III Kwartał 1589
    ›    IV Kwartał 1588
     Rok 2006 2934
    ›    I Kwartał 2442
    ›    II Kwartał 1719
    ›    III Kwartał 1606
    ›    IV Kwartał 1750
     Rok 2005 2865
    ›    I Kwartał 1521
    ›    II Kwartał 1641
    ›    III Kwartał 1447
    ›    IV Kwartał 1575
     Rok 2004 3125
    ›    I Kwartał 1698
    ›    II Kwartał 1604
    ›    III Kwartał 1694
    ›    IV Kwartał 1634
     Rok 2003 6604
    ›    I Kwartał 2206
    ›    II Kwartał 2539
    ›    III Kwartał 1531
    ›    IV Kwartał 1536
   Podatki i opłaty lokalne 10942
     Podatek od nieruchomości 11781
     Podatek od środków transportowych 5403
     Podatek rolny 6664
     Podatek leśny 2955
     Podatek od posiadania psów 2606
     Opłata targowa 3389
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2098
     Podmiot opodatkowania 2000
     Przedmiot opadatkowania 2010
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2382
     Termin płatności 2496
     Ulgi i umorzenia 185
   Akty prawa miejscowego 2464
   Raport o stanie gminy 1443
     Rok 2022 150
     Rok 2021 328
     Rok 2020 300
     Rok 2019 233
   Informacje Urzędu 11980
     Projekty Uchwał 2764
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7685
    ›    Rok 2005 3028
    ›    Rok 2006 4906
    ›    Rok 2007 1629
    ›    Rok 2008 1882
    ›    Rok 2009 6468
    ›    Rok 2010 3707
    ›    Rok 2011 1856
    ›    Rok 2012 5235
    ›    Rok 2013 3328
    ›    Rok 2014 1308
    ›    Rok 2015 928
    ›    Rok 2016 1408
    ›    Rok 2017 1507
    ›    Rok 2018 1558
    ›    Rok 2019 544
    ›    Rok 2020 557
    ›    Rok 2021 173
    ›    Rok 2022 186
     Informacje o środowisku 3542
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 10307
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 10841
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1730
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 21239
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 13460
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 15563
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 3029
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 14511
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 851
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 7027
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 1458
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 1699
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 1654
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 1363
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 1785
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 1288
    ›    Usuwanie drzew - 2020 rok 798
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok 395
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2021 rok 414
    ›     Usuwanie drzew - 2021 rok 416
    ›    Usuwanie drzew - 2022 rok 236
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2022 rok 204
     Informacje dotyczące łowiectwa 584
     Informacje o gruntach 21
     Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów 738
     Wykaz wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego 57
   Plan zagospodarowania przestrzennego 24326
   Gospodarka Odpadami 14762
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 112304
     Rok 2023 52
    ›    Plan zamówień publicznych na 2023 rok 46
    ›    Ogłoszenie przetargów 2023 rok 62
    ›    Ogłoszenie przetargów poniżej 130 00,00 złotych 2023 66
     Rok 2022 2902
    ›    Plan zamówień publicznych na 2022 rok 1085
    ›    Ogłoszenia przetargów 2022 rok 6850
    ›    Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok 4876
     Rok 2021 9285
    ›    Plan zamówień publicznych na 2021 rok 4553
    ›    Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 złotych 422
    ›    Ogłoszenia przetargów 2021 rok 8062
    ›    Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok 5699
     Rok 2020 9869
    ›     Plan zamówień publicznych na 2020 rok. 1173
     Rok 2019 8144
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 1457
     Rok 2018 4652
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1543
     Rok 2017 22181
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 612
     Rok 2016 18802
     Rok 2015 20930
     Rok 2014 58111
     Rok 2013 25010
     Rok 2012 24138
     Rok 2011 13708
     Rok 2010 74467
     Rok 2009 25652
     Rok 2008 29599
     Rok 2007 27751
     Rok 2006 14769
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 11929
     Rok 2013 19448
     Rok 2014 17162
     Rok 2015 23454
     Rok 2016 19625
     Rok 2017 28693
     Rok 2018 12242
     Rok 2019 13287
     Rok 2020 32349
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 11496
     Rok 2014 7361
     Rok 2015 3646
     Rok 2018 704
     Rok 2019 645
     Rok 2020 827
     Rok 2021 588
     Rok 2022 694
     Rok 2023 26
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 11928
     Dowody osobiste 7153
     Meldunki 4526
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 1288
     Mieszkania 2699
     Nieruchomości 4747
     Działalność gospodarcza 4033
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7499
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 3551
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 3625
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1746
     Zwrot podatku akcyzowego 4435
     Ustalenie numeru porządkowego 1399
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1716
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 2500
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1680
     Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 391
     Opłata adiacencka 322
     Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie 95
Inne
   KOMUNIKATY 8296
     Rok 2022 112
     Rok 2020 20958
     Rok 2019 7978
     Rok 2018 13956
     Rok 2017 10370
     Rok 2016 2046
     Rok 2015 3997
     Rok 2014 1839
     Rok 2013 1910
     Rok 2012 3647
     Rok 2011 3927
     Rok 2009 - 2010 8051
   EMISJA OBLIGACJI 5032
     Rok 2014 9881
     Rok 2018 7253
     Rok 2020 343
   Jednostki organizacyjne 12916
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 26326
    ›    Statut 2506
    ›    Regulamin 2475
    ›    Struktura organizacyjna 2933
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 3176
    ›    Wnioski/Formularze do pobrania 8929
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 2323
    ›    Świadczenia rodzinne 4674
    ›    Fundusz alimentacyjny 1642
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1870
    ›    Karta Dużej Rodziny 3063
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 6227
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 3725
    ›    Program Rodzina 500+ 4975
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 2308
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 1063
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 2183
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 17139
    ›    Informacje 6668
   OŚWIATA 659
     Gminny Zespół Oświaty 7962
    ›    Kierownictwo 2206
    ›    Statut 1682
    ›    Regulamin 1563
     Szkoły Podstawowe 4568
    ›    Iwanowice Duże 3771
    ›    Opatów 2740
    ›    Waleńczów 3976
    ›    Wilkowiecko 4307
    ›    Złochowice 3723
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 3963
     Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 1336
    ›    Rok 2017 712
    ›    Rok 2018 549
    ›    Rok 2019 413
    ›    Rok 2020 297
    ›    Rok 2021 229
    ›    Rok 2022 134
    ›    Rok 2023 18
     Kontrola zarządcza 173
    ›    Rok 2021 181
    ›    Rok 2022 59
    ›    Rok 2023 10
     Zamówienia poniżej 130 000 zł 197
    ›    Rok 2021 171
    ›    Rok 2022 410
    ›    Rok 2023 24
   Jednostki pomocnicze 6785
     Sołectwa 8880
    ›    Statut Sołectw 3140
   Instytucje kultury 3474
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 4834
     Infrastruktura 1504
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1118
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1195
    ›    Drogi 2504
     Oferty 4294
   Organizacje pozarządowe 3357
     Rok 2023 12
     Rok 2022 145
     Rok 2021 259
     Rok 2020 449
     Rok 2019 342
     Rok 2018 474
     Rok 2017 532
     Rok 2015 760
     Rok 2013 1181
     Rok 2012 1366
   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 104
   Petycje 1360
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 525
     Petycje - 2017r. 517
     Petycje - 2019r. 524
     Petycje - 2020r. 247
     Petycje - 2021r. 212
     Petycje - 2022r. 301
     Petycje - 2023r. 3
   Kontrole 787
   Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021 559
   Powszechny Spis Rolny 2020 877
   WYBORY i REFERENDA 7693
     Wybory Prezydenckie 2010 1707
     Wybory Samorządowe 2010 3315
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 2215
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3473
     Wybory Samorządowe 2014 9923
     Wybory Prezydenckie 2015 7662
     Referendum 2015 5822
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 5133
     Wybory Samorządowe 2018 8065
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2375
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 2377
     Wybory Prezydenckie 2020 3001
   Wybory ławników 1102
   Oświadczenia majątkowe 15423
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 2022
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 2193
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1646
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1493
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1502
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1528
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1606
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1858
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1558
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1547
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1222
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1437
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1356
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1462
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1682
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1524
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1638
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1453
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 2006
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1441
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1435
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1337
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1367
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1682
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1271
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1579
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1443
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1434
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1311
    ›    Wójt 1730
    ›    Urząd 1290
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1554
    ›    Rada Gminy 1431
    ›    Rada Gminy 1339
    ›    Urząd 1043
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1139
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1103
    ›    Wójt 1214
    ›    Wójt 925
    ›    Rada Gminy 1045
    ›    Wójt 996
    ›    Rada Gminy 1171
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1480
    ›    Rada Gminy 1121
    ›    Wójt 1073
    ›    Urząd 915
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 857
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5129
    ›    Urząd 1006
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1164
    ›    Rada Gminy 2436
    ›    Wójt 937
    ›    Urząd 942
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 995
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1865
    ›    Rada Gminy 1287
    ›    Wójt 905
    ›    Wójt 987
    ›    Rada Gminy 1611
    ›    Rada Gminy 6717
    ›    Wójt 1294
    ›    Rada Gminy 2334
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5211
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 966
    ›    Urząd 855
    ›    Wójt 1469
    ›    Rada Gminy 1236
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1354
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1005
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 996
    ›    Urząd 866
    ›    Wójt 747
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1351
    ›    Rada Gminy 1172
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 741
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1161
    ›    Urząd 959
    ›    Wójt 864
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1457
    ›    Wójt 668
    ›    Urząd 680
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 722
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1288
    ›    Rada Gminy 1024
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 607
    ›    Wójt 425
    ›    Rada Gminy 583
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 1028
    ›    Wójt 551
    ›    Rada Gminy 950
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1183
    ›    Urząd 733
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 587
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 930
    ›    Wójt 664
    ›    Rada Gminy 852
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1789
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1662
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 429
    ›    Urząd 387
    ›    Wójt 369
    ›    Rada Gminy 581
     Oświadczenia majątkowe za rok 2020 1565
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1087
    ›    Urząd 750
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 381
    ›    Wójt 458
    ›    Rada Gminy 433
     Oświadczenia majątkowe za rok 2021 1084
    ›    Urząd 578
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 206
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 388
    ›    Rada Gminy 214
    ›    Wójt 125
     Druki Oświadczeń 1915
   Informacje nieudostępnione 5948
   Strategia RIT Subregion Północny 2799
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 44179
     Rok 2008 8477
     Rok 2009 5756
     Rok 2010 2491
     Rok 2011 7230
     Rok 2013 3849
     Rok 2014 2573
     Rok 2015 8361
     Rok 2016 3066
     Rok 2017 2962
     Rok 2018 4783
     Rok 2019 7798
     Rok 2020 4031
     Rok 2021 2883
     Rok 2022 4202
   Projekty UE 10070
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2728
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 2003
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1516
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 5068
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 5601
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 954
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 1198
   Redakcja Biuletynu 10631
   Deklaracja dostępności 869
   Koordynator ds. dostępności 718
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 280