główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2007840
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ212601
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 212601
   Historia 8375
   Godziny urzędowania 7386
   Organizacja Urzędu 9240
   Struktura Urzędu 8722
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 4620
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 1116
Organy
   Wójt Gminy 12585
     CV 4029
     Kompetencje 3527
     Kontakt 2801
     Dyżury 2283
   Zastępca Wójta Gminy 7545
   Sekretarz 6998
   Skarbnik 6999
   Rada Gminy 17982
     Przewodniczący Rady 3785
     Skład Rady 7300
     Regulamin 2165
     Kompetencje 2212
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10150
     Sesje 1370
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 2426
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 3042
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 2755
     Protokoły z sesji 4926
    ›    Rok 2003 1395
    ›    Rok 2004 1752
    ›    Rok 2005 1728
    ›    Rok 2006 1373
    ›    Rok 2007 1537
    ›    Rok 2008 1100
    ›    Rok 2009 1295
    ›    Rok 2010 1183
    ›    Rok 2011 1225
    ›    Rok 2012 4019
    ›    Rok 2013 1412
    ›    Rok 2014 1541
    ›    Rok 2015 1426
    ›    Rok 2016 712
    ›    Rok 2017 867
    ›    Rok 2018 830
    ›    Rok 2019 561
     Interpelacje i zapytania radnych 679
     Dyżury radnych 3063
   Komisje Rady 7564
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 393
     Komisja Rewizyjna 170
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 158
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 244
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 169
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3226
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5635
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3189
    ›    Komisja Rewizyjna 3995
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1067
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 112
   Komórki organizacyjne 8474
     Referaty Urzędu 2288
    ›    Referat Finansowy 2298
   Urząd Stanu Cywilnego 9073
     Numery kont 2557
   Samodzielne stanowiska 12970
     Radca Prawny 2022
Prawo Lokalne
   Statut 5455
   Regulamin 20765
   Budżet 8075
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 91
    ›    Rok 2018 57
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1027
    ›    Rok 2010 701
    ›    Rok 2011 562
    ›    Rok 2012 907
    ›    Rok 2013 512
   Uchwały 17662
     Rok 2019 684
     Rok 2018 1808
     Rok 2017 1530
     Rok 2016 2487
     Rok 2015 5125
     Rok 2014 4516
     Rok 2013 4141
     Rok 2012 8192
     Rok 2011 2758
     Rok 2010 3194
     Rok 2009 2488
     Rok 2008 2076
    ›    I Kwartał 1217
    ›    II Kwartał 1089
    ›    III Kwartał 973
    ›    IV Kwartał 1001
     Rok 2007 2558
    ›    I kwartał 1240
    ›    II Kwartał 1013
    ›    III Kwartał 1186
    ›    IV Kwartał 1286
     Rok 2006 2585
    ›    I Kwartał 1378
    ›    II Kwartał 1345
    ›    III Kwartał 1231
    ›    IV Kwartał 1328
     Rok 2005 2560
    ›    I Kwartał 1118
    ›    II Kwartał 1167
    ›    III Kwartał 1142
    ›    IV Kwartał 1250
     Rok 2004 2707
    ›    I Kwartał 1257
    ›    II Kwartał 1264
    ›    III Kwartał 1234
    ›    IV Kwartał 1252
     Rok 2003 6168
    ›    I Kwartał 1556
    ›    II Kwartał 1946
    ›    III Kwartał 1112
    ›    IV Kwartał 1214
   Podatki i opłaty lokalne 8330
     Podatek od nieruchomości 8121
     Podatek od środków transportowych 4165
     Podatek rolny 4430
     Podatek leśny 2492
     Podatek od posiadania psów 2231
     Opłata targowa 2926
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1778
     Podmiot opodatkowania 1706
     Przedmiot opadatkowania 1744
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2058
     Termin płatności 2111
   Akty prawa miejscowego 1323
   Raport o stanie gminy 209
   Informacje Urzędu 10046
     Projekty Uchwał 2344
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6694
    ›    Rok 2005 2561
    ›    Rok 2006 4220
    ›    Rok 2007 1208
    ›    Rok 2008 1608
    ›    Rok 2009 5294
    ›    Rok 2010 3110
    ›    Rok 2011 1524
    ›    Rok 2012 4937
    ›    Rok 2013 2764
    ›    Rok 2014 1015
    ›    Rok 2015 647
    ›    Rok 2016 1075
    ›    Rok 2017 1110
    ›    Rok 2018 1126
    ›    Rok 2019 155
     Informacje o środowisku 2588
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 7031
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 6495
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1402
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 17315
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 7799
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 8621
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2333
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 7210
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 507
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 1727
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 843
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 504
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 695
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 528
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 472
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 173
     Informacje o polowaniach zbiorowych 140
   Plan zagospodarowania przestrzennego 16424
   Gospodarka Odpadami 11345
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 98861
     Rok 2019 5623
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 974
     Rok 2018 3927
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1235
     Rok 2017 21290
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 310
     Rok 2016 17086
     Rok 2015 19194
     Rok 2014 54262
     Rok 2013 23548
     Rok 2012 23063
     Rok 2011 12660
     Rok 2010 70880
     Rok 2009 24480
     Rok 2008 23209
     Rok 2007 26955
     Rok 2006 14026
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 9485
     Rok 2013 19154
     Rok 2014 16567
     Rok 2015 21521
     Rok 2016 19337
     Rok 2017 28017
     Rok 2018 11897
     Rok 2019 11099
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 8937
     Rok 2014 7072
     Rok 2015 3314
     Rok 2018 429
     Rok 2019 278
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7666
     Dowody osobiste 5328
     Meldunki 3235
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 796
     Mieszkania 2196
     Nieruchomości 3023
     Działalność gospodarcza 3452
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1265
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2817
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 2139
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1191
     Zwrot podatku akcyzowego 2925
     Ustalenie numeru porządkowego 944
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 806
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1592
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 927
Inne
   KOMUNIKATY 6269
     Rok 2019 7317
     Rok 2018 13671
     Rok 2017 10077
     Rok 2016 1485
     Rok 2015 3462
     Rok 2014 1555
     Rok 2013 1658
     Rok 2012 3278
     Rok 2011 3621
     Rok 2009 - 2010 7265
   EMISJA OBLIGACJI 506
     Rok 2014 7987
     Rok 2018 4729
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 681
     Rok 2019 77
     Rok 2018 240
     Rok 2017 386
   Jednostki organizacyjne 11224
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 18830
    ›    Statut 1967
    ›    Regulamin 1985
    ›    Struktura organizacyjna 2291
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2747
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1533
    ›    Świadczenia rodzinne 3352
    ›    Fundusz alimentacyjny 1060
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1267
    ›    Karta Dużej Rodziny 1296
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 1615
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 2212
    ›    Program Rodzina 500+ 3264
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 1007
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 589
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 786
     Gminny Zespół Oświaty 3279
    ›    Kierownictwo 1623
    ›    Statut 1330
    ›    Regulamin 1224
     Szkoły Podstawowe 3659
    ›    Iwanowice Duże 2439
    ›    Opatów 1910
    ›    Waleńczów 2581
    ›    Wilkowiecko 2730
    ›    Złochowice 2459
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2589
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 12550
    ›    Informacje 3691
   Jednostki pomocnicze 5550
     Sołectwa 4503
    ›    Statut Sołectw 2487
   Instytucje kultury 2822
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 3896
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1378
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1280
     Infrastruktura 1329
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 916
    ›    Stan gospodarki komunalnej 971
    ›    Drogi 2096
     Oferty 4117
   Organizacje pozarządowe 2465
     Rok 2019 41
     Rok 2018 149
     Rok 2017 252
     Rok 2015 522
     Rok 2013 953
     Rok 2012 1105
   Petycje 550
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 256
     Petycje - 2017r. 267
     Petycje - 2019r. 205
   WYBORY i REFERENDA 6458
     Wybory Prezydenckie 2010 1388
     Wybory Samorządowe 2010 2616
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1656
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2784
     Wybory Samorządowe 2014 8995
     Wybory Prezydenckie 2015 6920
     Referendum 2015 5017
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4245
     Wybory Samorządowe 2018 6827
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1441
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1296
   Wybory ławników 236
   Oświadczenia majątkowe 10502
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1795
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1376
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1069
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1124
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1189
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1097
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1089
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1088
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1057
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 968
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1101
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1093
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1012
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 983
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1013
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1848
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1217
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1393
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1255
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1306
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1201
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1124
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1239
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1196
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1082
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1238
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1200
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1123
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 960
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1339
    ›    SOŚNIAK Bogdan 1530
    ›    ŁACNY Witold 1661
    ›    GRZELIŃSKI Władysław 1352
    ›    MROŻEK Edward 1188
    ›    BIERNACKI Leszek 1375
    ›     ZAJĄC Dariusz 1396
    ›    KASPRZAK Henryk 1240
    ›    KIEPURA Henryk 1511
    ›    KOTAS Ryszard 1262
    ›    MACHERZYŃSKI Tomasz 1561
    ›    OLCZYK Ryszard 1262
    ›    POŚPIECH Robert 1274
    ›    SENDAL Henryk 1231
    ›    SŁABY Stanisław 1238
    ›    SZEWCZUK Mirosław 1248
    ›    BARDZIŃSKI Zbigniew 1401
    ›    Wójt - Bogdan Sośniak 2919
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - JĘDRYCHA Krystyna 1670
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1318
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2619
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1029
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1180
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1050
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1247
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 990
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1119
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1113
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1135
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1112
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1102
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1102
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1053
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1124
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1124
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1628
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1629
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1335
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1257
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1178
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1215
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1369
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1348
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1279
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1191
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KUBAT Zenon 1203
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 999
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1180
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1106
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1229
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1229
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1123
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1275
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1185
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1707
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1198
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1170
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1063
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1073
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1248
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1027
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1219
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1152
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1081
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 930
    ›    Wójt 1506
    ›    Urząd 968
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1290
    ›    Rada Gminy 1246
    ›    Rada Gminy 1108
    ›    Urząd 838
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 929
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 896
    ›    Wójt 843
    ›    Wójt 715
    ›    Rada Gminy 817
    ›    Wójt 805
    ›    Rada Gminy 966
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1183
    ›    Rada Gminy 848
    ›    Wójt 740
    ›    Urząd 729
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 658
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4949
    ›    Urząd 775
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 778
    ›    Rada Gminy 2199
    ›    Wójt 750
    ›    Urząd 755
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 702
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1359
    ›    Rada Gminy 1032
    ›    Wójt 700
     Oświadczenia majątkowe za rok 2013 1062
    ›    Urząd 638
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 658
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 942
    ›    Rada Gminy 1408
    ›    Wójt 546
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 891
    ›    Wójt 729
    ›    Rada Gminy 1307
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1204
    ›    Rada Gminy 6358
    ›    Wójt 937
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1124
    ›    Rada Gminy 1857
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4895
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 695
    ›    Urząd 575
    ›    Wójt 1213
    ›    Rada Gminy 925
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1056
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 678
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 600
    ›    Urząd 555
    ›    Wójt 488
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1035
    ›    Rada Gminy 857
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 447
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 870
    ›    Urząd 508
    ›    Wójt 584
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1068
    ›    Wójt 368
    ›    Urząd 393
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 432
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 855
    ›    Rada Gminy 700
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 297
    ›    Wójt 158
    ›    Rada Gminy 297
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 399
    ›    Wójt 207
    ›    Rada Gminy 414
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 520
    ›    Urząd 192
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 203
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 425
    ›    Wójt 336
    ›    Rada Gminy 394
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 141
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 157
     Druki Oświadczeń 1240
   Informacje nieudostępnione 5225
   Strategia RIT Subregion Północny 1159
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 30926
     Rok 2008 8068
     Rok 2009 5449
     Rok 2010 2188
     Rok 2011 6774
     Rok 2013 3562
     Rok 2014 2294
     Rok 2015 7714
     Rok 2016 2704
     Rok 2017 2570
     Rok 2018 3712
     Rok 2019 6028
   Redakcja Biuletynu 9993
   Projekty UE 8008
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2382
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1640
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1080
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4395
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 4936
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 587
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 705