główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2453507
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ252339
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 252339
   Historia 9297
   Godziny urzędowania 10170
   Organizacja Urzędu 10822
   Struktura Urzędu 10453
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 5827
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 2916
Organy
   Wójt Gminy 14632
     CV 4763
     Kompetencje 4274
     Kontakt 3323
     Dyżury 2585
   Zastępca Wójta Gminy 8410
   Sekretarz 8279
   Skarbnik 8201
   Rada Gminy 22438
     Przewodniczący Rady 5004
     Skład Rady 9434
     Regulamin 2515
     Kompetencje 2670
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10723
     Sesje 3136
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 6502
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 6242
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 5816
     Protokoły z sesji 5888
    ›    Rok 2003 1764
    ›    Rok 2004 2059
    ›    Rok 2005 2123
    ›    Rok 2006 1749
    ›    Rok 2007 1850
    ›    Rok 2008 1456
    ›    Rok 2009 1591
    ›    Rok 2010 1507
    ›    Rok 2011 1579
    ›    Rok 2012 4327
    ›    Rok 2013 1697
    ›    Rok 2014 1836
    ›    Rok 2015 1738
    ›    Rok 2016 1023
    ›    Rok 2017 1179
    ›    Rok 2018 1655
    ›    Rok 2019 1587
    ›    Rok 2020 919
    ›    Rok 2021 573
    ›    Rok 2022 176
     Interpelacje i zapytania radnych 1702
     Dyżury radnych 3601
   Komisje Rady 9019
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 1296
     Komisja Rewizyjna 609
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 566
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 708
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 563
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3568
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6008
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3571
    ›    Komisja Rewizyjna 4313
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1363
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 398
   Komórki organizacyjne 9555
     Referaty Urzędu 2711
    ›    Referat Finansowy 2933
   Urząd Stanu Cywilnego 10958
     Numery kont 3945
   Samodzielne stanowiska 14313
     Radca Prawny 2360
Prawo Lokalne
   Statut 6213
   Regulamin 22272
   Budżet 9906
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 595
    ›    za rok 2018 401
    ›    za rok 2019 290
    ›    za rok 2020 142
    ›     za rok 2021 38
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1350
    ›    Rok 2010 953
    ›    Rok 2011 797
    ›    Rok 2012 1139
    ›    Rok 2013 815
   Uchwały 21139
     Rok 2022 557
     Rok 2021 1073
     Rok 2020 1850
     Rok 2019 1648
     Rok 2018 2611
     Rok 2017 1954
     Rok 2016 3117
     Rok 2015 5430
     Rok 2014 4818
     Rok 2013 4411
     Rok 2012 8487
     Rok 2011 3239
     Rok 2010 3535
     Rok 2009 3099
     Rok 2008 2325
    ›    I Kwartał 1438
    ›    II Kwartał 1327
    ›    III Kwartał 1270
    ›    IV Kwartał 1291
     Rok 2007 2844
    ›    I kwartał 1526
    ›    II Kwartał 1254
    ›    III Kwartał 1526
    ›    IV Kwartał 1540
     Rok 2006 2890
    ›    I Kwartał 2061
    ›    II Kwartał 1640
    ›    III Kwartał 1548
    ›    IV Kwartał 1660
     Rok 2005 2818
    ›    I Kwartał 1465
    ›    II Kwartał 1544
    ›    III Kwartał 1404
    ›    IV Kwartał 1530
     Rok 2004 3081
    ›    I Kwartał 1643
    ›    II Kwartał 1553
    ›    III Kwartał 1603
    ›    IV Kwartał 1581
     Rok 2003 6555
    ›    I Kwartał 2104
    ›    II Kwartał 2451
    ›    III Kwartał 1480
    ›    IV Kwartał 1478
   Podatki i opłaty lokalne 10718
     Podatek od nieruchomości 11357
     Podatek od środków transportowych 5260
     Podatek rolny 6466
     Podatek leśny 2905
     Podatek od posiadania psów 2550
     Opłata targowa 3338
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2047
     Podmiot opodatkowania 1945
     Przedmiot opadatkowania 1977
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2340
     Termin płatności 2438
     Ulgi i umorzenia 130
   Akty prawa miejscowego 2348
   Raport o stanie gminy 1313
     Rok 2022 59
     Rok 2021 274
     Rok 2020 264
     Rok 2019 196
   Informacje Urzędu 11745
     Projekty Uchwał 2687
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7533
    ›    Rok 2005 2963
    ›    Rok 2006 4797
    ›    Rok 2007 1576
    ›    Rok 2008 1834
    ›    Rok 2009 6243
    ›    Rok 2010 3620
    ›    Rok 2011 1807
    ›    Rok 2012 5187
    ›    Rok 2013 3229
    ›    Rok 2014 1262
    ›    Rok 2015 892
    ›    Rok 2016 1360
    ›    Rok 2017 1464
    ›    Rok 2018 1505
    ›    Rok 2019 488
    ›    Rok 2020 506
    ›    Rok 2021 128
    ›    Rok 2022 62
     Informacje o środowisku 3395
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 9827
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 10000
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1683
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 20701
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 12702
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 14593
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2931
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 13357
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 805
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 6319
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 1369
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 1536
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 1565
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 1247
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 1665
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 1131
    ›    Usuwanie drzew - 2020 rok 650
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok 359
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2021 rok 337
    ›     Usuwanie drzew - 2021 rok 322
    ›    Usuwanie drzew - 2022 rok 75
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2022 rok 98
     Informacje dotyczące łowiectwa 517
     Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów 650
     Wykaz wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego 27
   Plan zagospodarowania przestrzennego 23333
   Gospodarka Odpadami 14468
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 110466
     Rok 2022 1418
    ›    Plan zamówień publicznych na 2022 rok 649
    ›    Ogłoszenia przetargów 2022 rok 3567
    ›    Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok 2641
     Rok 2021 8249
    ›    Plan zamówień publicznych na 2021 rok 3560
    ›    Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 złotych 379
    ›    Ogłoszenia przetargów 2021 rok 7849
    ›    Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok 5652
     Rok 2020 9730
    ›     Plan zamówień publicznych na 2020 rok. 1123
     Rok 2019 8032
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 1406
     Rok 2018 4586
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1499
     Rok 2017 22086
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 577
     Rok 2016 18752
     Rok 2015 20888
     Rok 2014 57920
     Rok 2013 24836
     Rok 2012 24005
     Rok 2011 13591
     Rok 2010 74276
     Rok 2009 25480
     Rok 2008 29495
     Rok 2007 27643
     Rok 2006 14668
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 11702
     Rok 2013 19404
     Rok 2014 17073
     Rok 2015 23375
     Rok 2016 19587
     Rok 2017 28615
     Rok 2018 12193
     Rok 2019 13242
     Rok 2020 29813
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 11344
     Rok 2014 7324
     Rok 2015 3610
     Rok 2018 671
     Rok 2019 598
     Rok 2020 759
     Rok 2021 510
     Rok 2022 290
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 10989
     Dowody osobiste 6944
     Meldunki 4391
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 1211
     Mieszkania 2627
     Nieruchomości 4456
     Działalność gospodarcza 3923
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1979
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 3449
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 3467
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1653
     Zwrot podatku akcyzowego 4210
     Ustalenie numeru porządkowego 1333
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1580
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 2408
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1518
     Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 313
     Opłata adiacencka 245
     Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie 36
Inne
   KOMUNIKATY 8064
     Rok 2020 18447
     Rok 2019 7933
     Rok 2018 13913
     Rok 2017 10325
     Rok 2016 1953
     Rok 2015 3910
     Rok 2014 1794
     Rok 2013 1872
     Rok 2012 3600
     Rok 2011 3886
     Rok 2009 - 2010 7919
   EMISJA OBLIGACJI 4044
     Rok 2014 9758
     Rok 2018 7217
     Rok 2020 296
   Jednostki organizacyjne 12717
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 25474
    ›    Statut 2432
    ›    Regulamin 2391
    ›    Struktura organizacyjna 2840
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 3116
    ›    Wnioski/Formularze do pobrania 7996
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 2200
    ›    Świadczenia rodzinne 4543
    ›    Fundusz alimentacyjny 1573
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1790
    ›    Karta Dużej Rodziny 2907
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 5196
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 3550
    ›    Program Rodzina 500+ 4846
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 2148
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 999
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 2097
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 16624
    ›    Informacje 6346
   OŚWIATA 524
     Gminny Zespół Oświaty 6874
    ›    Kierownictwo 2115
    ›    Statut 1639
    ›    Regulamin 1512
     Szkoły Podstawowe 4403
    ›    Iwanowice Duże 3516
    ›    Opatów 2566
    ›    Waleńczów 3744
    ›    Wilkowiecko 3887
    ›    Złochowice 3516
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 3740
     Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 1257
    ›    Rok 2017 665
    ›    Rok 2018 506
    ›    Rok 2019 366
    ›    Rok 2020 257
    ›    Rok 2021 179
    ›    Rok 2022 50
     Kontrola zarządcza 136
    ›    Rok 2021 152
    ›    Rok 2022 21
     Zamówienia poniżej 130 000 zł 155
    ›    Rok 2021 136
    ›    Rok 2022 233
   Jednostki pomocnicze 6674
     Sołectwa 8602
    ›    Statut Sołectw 3035
   Instytucje kultury 3411
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 4646
     Infrastruktura 1478
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1070
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1145
    ›    Drogi 2411
     Oferty 4263
   Organizacje pozarządowe 3256
     Rok 2022 75
     Rok 2021 213
     Rok 2020 364
     Rok 2019 301
     Rok 2018 421
     Rok 2017 480
     Rok 2015 716
     Rok 2013 1147
     Rok 2012 1338
   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 31
   Petycje 1268
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 489
     Petycje - 2017r. 475
     Petycje - 2019r. 481
     Petycje - 2020r. 214
     Petycje - 2021r. 136
     Petycje - 2022r. 125
   Kontrole 713
   Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021 474
   Powszechny Spis Rolny 2020 831
   WYBORY i REFERENDA 7621
     Wybory Prezydenckie 2010 1657
     Wybory Samorządowe 2010 3219
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 2130
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3388
     Wybory Samorządowe 2014 9809
     Wybory Prezydenckie 2015 7573
     Referendum 2015 5712
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 5021
     Wybory Samorządowe 2018 7866
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2267
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 2276
     Wybory Prezydenckie 2020 2876
   Wybory ławników 1034
   Oświadczenia majątkowe 14964
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1930
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 2090
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1590
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1456
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1457
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1467
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1559
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1713
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1504
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1463
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1183
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1389
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1303
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1420
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1593
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1477
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1529
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1416
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1962
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1397
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1389
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1274
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1320
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1582
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1227
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1527
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1395
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1341
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1209
    ›    Wójt 1692
    ›    Urząd 1224
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1519
    ›    Rada Gminy 1400
    ›    Rada Gminy 1306
    ›    Urząd 1008
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1101
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1067
    ›    Wójt 1094
    ›    Wójt 890
    ›    Rada Gminy 1000
    ›    Wójt 962
    ›    Rada Gminy 1133
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1445
    ›    Rada Gminy 1095
    ›    Wójt 993
    ›    Urząd 883
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 832
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5104
    ›    Urząd 953
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1112
    ›    Rada Gminy 2404
    ›    Wójt 903
    ›    Urząd 902
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 941
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1739
    ›    Rada Gminy 1247
    ›    Wójt 875
    ›    Wójt 952
    ›    Rada Gminy 1581
    ›    Rada Gminy 6690
    ›    Wójt 1221
    ›    Rada Gminy 2287
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5173
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 929
    ›    Urząd 816
    ›    Wójt 1433
    ›    Rada Gminy 1186
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1298
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 958
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 891
    ›    Urząd 821
    ›    Wójt 713
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1308
    ›    Rada Gminy 1126
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 696
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1115
    ›    Urząd 845
    ›    Wójt 826
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1423
    ›    Wójt 619
    ›    Urząd 641
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 680
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1230
    ›    Rada Gminy 983
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 569
    ›    Wójt 373
    ›    Rada Gminy 544
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 938
    ›    Wójt 507
    ›    Rada Gminy 870
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1135
    ›    Urząd 650
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 545
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 887
    ›    Wójt 628
    ›    Rada Gminy 810
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1727
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1589
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 390
    ›    Urząd 355
    ›    Wójt 334
    ›    Rada Gminy 541
     Oświadczenia majątkowe za rok 2020 1485
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1022
    ›    Urząd 707
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 345
    ›    Wójt 374
    ›    Rada Gminy 384
     Oświadczenia majątkowe za rok 2021 770
    ›    Urząd 447
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 106
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 193
    ›    Rada Gminy 88
    ›    Wójt 25
     Druki Oświadczeń 1882
   Informacje nieudostępnione 5877
   Strategia RIT Subregion Północny 2721
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 42208
     Rok 2008 8425
     Rok 2009 5712
     Rok 2010 2443
     Rok 2011 7175
     Rok 2013 3802
     Rok 2014 2533
     Rok 2015 8291
     Rok 2016 3024
     Rok 2017 2914
     Rok 2018 4586
     Rok 2019 7714
     Rok 2020 3988
     Rok 2021 2810
     Rok 2022 2651
   Projekty UE 9962
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2673
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1945
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1461
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4976
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 5488
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 901
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 1122
   Redakcja Biuletynu 10559
   Deklaracja dostępności 737
   Koordynator ds. dostępności 629
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 216