główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2068557
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ223555
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 223555
   Historia 8690
   Godziny urzędowania 8056
   Organizacja Urzędu 9713
   Struktura Urzędu 9179
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 5046
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 1756
Organy
   Wójt Gminy 12980
     CV 4247
     Kompetencje 3679
     Kontakt 2957
     Dyżury 2381
   Zastępca Wójta Gminy 7806
   Sekretarz 7299
   Skarbnik 7315
   Rada Gminy 19298
     Przewodniczący Rady 4037
     Skład Rady 7852
     Regulamin 2282
     Kompetencje 2332
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10316
     Sesje 1885
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 3510
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 4060
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 3815
     Protokoły z sesji 5217
    ›    Rok 2003 1509
    ›    Rok 2004 1845
    ›    Rok 2005 1866
    ›    Rok 2006 1502
    ›    Rok 2007 1646
    ›    Rok 2008 1216
    ›    Rok 2009 1406
    ›    Rok 2010 1299
    ›    Rok 2011 1331
    ›    Rok 2012 4126
    ›    Rok 2013 1505
    ›    Rok 2014 1649
    ›    Rok 2015 1549
    ›    Rok 2016 819
    ›    Rok 2017 974
    ›    Rok 2018 1114
    ›    Rok 2019 971
    ›    Rok 2020 241
     Interpelacje i zapytania radnych 991
     Dyżury radnych 3216
   Komisje Rady 7963
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 653
     Komisja Rewizyjna 302
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 303
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 422
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 305
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3358
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 5768
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3335
    ›    Komisja Rewizyjna 4096
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1175
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 194
   Komórki organizacyjne 8775
     Referaty Urzędu 2436
    ›    Referat Finansowy 2422
   Urząd Stanu Cywilnego 9564
     Numery kont 2911
   Samodzielne stanowiska 13352
     Radca Prawny 2121
Prawo Lokalne
   Statut 5680
   Regulamin 21208
   Budżet 8489
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 203
    ›    za rok 2018 196
    ›    za rok 2019 21
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1101
    ›    Rok 2010 778
    ›    Rok 2011 619
    ›    Rok 2012 980
    ›    Rok 2013 607
   Uchwały 18788
     Rok 2020 630
     Rok 2019 1218
     Rok 2018 2074
     Rok 2017 1699
     Rok 2016 2635
     Rok 2015 5228
     Rok 2014 4613
     Rok 2013 4236
     Rok 2012 8295
     Rok 2011 2857
     Rok 2010 3315
     Rok 2009 2588
     Rok 2008 2164
    ›    I Kwartał 1295
    ›    II Kwartał 1161
    ›    III Kwartał 1045
    ›    IV Kwartał 1084
     Rok 2007 2654
    ›    I kwartał 1325
    ›    II Kwartał 1086
    ›    III Kwartał 1273
    ›    IV Kwartał 1369
     Rok 2006 2692
    ›    I Kwartał 1479
    ›    II Kwartał 1446
    ›    III Kwartał 1319
    ›    IV Kwartał 1411
     Rok 2005 2648
    ›    I Kwartał 1201
    ›    II Kwartał 1249
    ›    III Kwartał 1236
    ›    IV Kwartał 1345
     Rok 2004 2817
    ›    I Kwartał 1356
    ›    II Kwartał 1366
    ›    III Kwartał 1329
    ›    IV Kwartał 1328
     Rok 2003 6266
    ›    I Kwartał 1702
    ›    II Kwartał 2082
    ›    III Kwartał 1194
    ›    IV Kwartał 1284
   Podatki i opłaty lokalne 9156
     Podatek od nieruchomości 9093
     Podatek od środków transportowych 4520
     Podatek rolny 5568
     Podatek leśny 2657
     Podatek od posiadania psów 2337
     Opłata targowa 3064
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1872
     Podmiot opodatkowania 1793
     Przedmiot opadatkowania 1833
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2165
     Termin płatności 2220
   Akty prawa miejscowego 1581
   Raport o stanie gminy 509
     Rok 2020 53
     Rok 2019 22
   Informacje Urzędu 10612
     Projekty Uchwał 2472
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6977
    ›    Rok 2005 2665
    ›    Rok 2006 4395
    ›    Rok 2007 1293
    ›    Rok 2008 1679
    ›    Rok 2009 5551
    ›    Rok 2010 3260
    ›    Rok 2011 1627
    ›    Rok 2012 5010
    ›    Rok 2013 2895
    ›    Rok 2014 1097
    ›    Rok 2015 741
    ›    Rok 2016 1165
    ›    Rok 2017 1273
    ›    Rok 2018 1261
    ›    Rok 2019 281
    ›    Rok 2020 169
     Informacje o środowisku 2821
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 7909
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 7233
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1496
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 17987
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 9168
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 10098
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 2486
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 8835
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 605
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 2892
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 979
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 720
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 888
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 753
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 910
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 420
    ›    Usuwanie drzew - 2020 rok 144
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok 105
     Informacje o polowaniach zbiorowych 272
     Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów 233
   Plan zagospodarowania przestrzennego 18056
   Gospodarka Odpadami 12054
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 103517
     Rok 2020 4794
    ›     Plan zamówień publicznych na 2020 rok. 682
     Rok 2019 7031
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 1159
     Rok 2018 4127
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1334
     Rok 2017 21564
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 408
     Rok 2016 17846
     Rok 2015 19956
     Rok 2014 56448
     Rok 2013 23944
     Rok 2012 23368
     Rok 2011 12909
     Rok 2010 72981
     Rok 2009 24752
     Rok 2008 23360
     Rok 2007 27183
     Rok 2006 14227
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 10298
     Rok 2013 19250
     Rok 2014 16721
     Rok 2015 22295
     Rok 2016 19416
     Rok 2017 28168
     Rok 2018 12020
     Rok 2019 12995
     Rok 2020 7714
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 9922
     Rok 2014 7162
     Rok 2015 3437
     Rok 2018 525
     Rok 2019 447
     Rok 2020 295
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 8376
     Dowody osobiste 5697
     Meldunki 3487
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 925
     Mieszkania 2305
     Nieruchomości 3368
     Działalność gospodarcza 3567
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1410
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 2972
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 2501
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1316
     Zwrot podatku akcyzowego 3148
     Ustalenie numeru porządkowego 1051
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1008
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 1842
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1107
     Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 80
Inne
   KOMUNIKATY 6888
     Rok 2020 2612
     Rok 2019 7762
     Rok 2018 13769
     Rok 2017 10167
     Rok 2016 1614
     Rok 2015 3615
     Rok 2014 1641
     Rok 2013 1721
     Rok 2012 3410
     Rok 2011 3689
     Rok 2009 - 2010 7452
   EMISJA OBLIGACJI 751
     Rok 2014 8744
     Rok 2018 6614
   Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 893
     Rok 2020 45
     Rok 2019 183
     Rok 2018 325
     Rok 2017 465
   Jednostki organizacyjne 11632
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 20651
    ›    Statut 2108
    ›    Regulamin 2124
    ›    Struktura organizacyjna 2457
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 2867
    ›    Wnioski/Formularze do pobrania 5203
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 1750
    ›    Świadczenia rodzinne 3725
    ›    Fundusz alimentacyjny 1224
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1408
    ›    Karta Dużej Rodziny 1548
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 1947
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 2732
    ›    Program Rodzina 500+ 3559
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 1371
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 718
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 1351
     Gminny Zespół Oświaty 3511
    ›    Kierownictwo 1765
    ›    Statut 1434
    ›    Regulamin 1307
     Szkoły Podstawowe 3864
    ›    Iwanowice Duże 2723
    ›    Opatów 2053
    ›    Waleńczów 2867
    ›    Wilkowiecko 2911
    ›    Złochowice 2708
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 2873
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 13519
    ›    Informacje 4299
   Jednostki pomocnicze 5811
     Sołectwa 4880
    ›    Statut Sołectw 2639
   Instytucje kultury 2997
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 4034
    ›    Biblioteka Publiczna w Waleńczowie 1487
    ›    Biblioteka Publiczna w Złochowicach 1383
     Infrastruktura 1368
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 965
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1028
    ›    Drogi 2173
     Oferty 4161
   Organizacje pozarządowe 2696
     Rok 2020 79
     Rok 2019 146
     Rok 2018 221
     Rok 2017 321
     Rok 2015 583
     Rok 2013 1019
     Rok 2012 1172
   Petycje 796
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 321
     Petycje - 2017r. 331
     Petycje - 2019r. 304
     Petycje - 2020r. 40
   Kontrole 207
   Powszechny Spis Rolny 2020 332
   WYBORY i REFERENDA 6905
     Wybory Prezydenckie 2010 1516
     Wybory Samorządowe 2010 2799
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 1835
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2995
     Wybory Samorządowe 2014 9299
     Wybory Prezydenckie 2015 7172
     Referendum 2015 5278
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 4485
     Wybory Samorządowe 2018 7177
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 1805
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1819
     Wybory Prezydenckie 2020 2032
   Wybory ławników 449
   Oświadczenia majątkowe 11816
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 1684
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 1697
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1408
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1316
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1236
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1274
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1421
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1416
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1344
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1244
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1052
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1238
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1158
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1278
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1277
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1205
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1343
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1241
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 1799
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1260
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1231
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1143
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1143
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1320
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1090
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1295
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1216
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1143
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 989
    ›    Wójt 1563
    ›    Urząd 1029
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1354
    ›    Rada Gminy 1294
    ›    Rada Gminy 1173
    ›    Urząd 910
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 984
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 952
    ›    Wójt 892
    ›    Wójt 776
    ›    Rada Gminy 879
    ›    Wójt 865
    ›    Rada Gminy 1011
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1237
    ›    Rada Gminy 911
    ›    Wójt 792
    ›    Urząd 780
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 717
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5001
    ›    Urząd 827
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 847
    ›    Rada Gminy 2254
    ›    Wójt 800
    ›    Urząd 806
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 771
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1445
    ›    Rada Gminy 1108
    ›    Wójt 758
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2010-2014 950
    ›    Wójt 806
    ›    Rada Gminy 1410
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2014-2018 1303
    ›    Rada Gminy 6476
    ›    Wójt 1015
     Oświadczenia majątkowe za rok 2014 1221
    ›    Rada Gminy 1978
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 4976
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 773
    ›    Urząd 655
    ›    Wójt 1290
    ›    Rada Gminy 1009
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1134
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 754
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 659
    ›    Urząd 629
    ›    Wójt 553
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1148
    ›    Rada Gminy 966
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 544
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 958
    ›    Urząd 594
    ›    Wójt 676
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1239
    ›    Wójt 444
    ›    Urząd 488
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 522
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1002
    ›    Rada Gminy 799
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 401
    ›    Wójt 233
    ›    Rada Gminy 383
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 585
    ›    Wójt 304
    ›    Rada Gminy 568
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 880
    ›    Urząd 380
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 366
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 643
    ›    Wójt 466
    ›    Rada Gminy 596
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 906
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 840
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 39
    ›    Urząd 48
    ›    Wójt 31
    ›    Rada Gminy 67
     Druki Oświadczeń 1422
   Informacje nieudostępnione 5388
   Strategia RIT Subregion Północny 1331
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 33980
     Rok 2008 8173
     Rok 2009 5543
     Rok 2010 2277
     Rok 2011 6882
     Rok 2013 3650
     Rok 2014 2370
     Rok 2015 7929
     Rok 2016 2803
     Rok 2017 2688
     Rok 2018 4002
     Rok 2019 7088
     Rok 2020 1921
   Redakcja Biuletynu 10129
   Projekty UE 8831
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2470
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 1775
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1199
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 4581
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 5140
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 680
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 854