artykuł nr 1

SKŁAD RADY

Rada Gminy Opatów
(Kadencja 2018 - 2023)

 

Mirosław Szewczuk - Przewodniczący
Sendal Henryk - I Wiceprzewodniczący
Pośpiech Robert - II Wiceprzewodniczący
 
 
Członkowie:
 

Bednarek Artur
Sośniak Paweł
Ślusarczyk Jan
Sroka Ksenia
Sławuta Przemysław
Zając Dariusz
Idasz Grzegorz
Brzęczek Szczepan
Chyra Józef
Kotowicz Tomasz
Grzyb Stanisław
Zalski  Andrzej