artykuł nr 1

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Szewczuk - zdjęcie
Mirosław Szewczuk

Przewodniczący Rady Gminy Opatów

Pan Mirosław Szewczuk

pełni dyżur dla mieszkańców Gminy Opatów

w każdy czwartek w godz. 8:00 – 10:00

pokój nr 17 w Urzędzie Gminy Opatów