artykuł nr 1

Protokół nr III/2018

artykuł nr 2

PROTOKÓŁ nr II/2018

artykuł nr 3

PROTOKÓŁ nr I/2018

Zmiana do protokołu:
Radny Andrzej Zalski zgłosił wniosek aby  protokół  pkt 4 uzupełnić o słowa: " radni po wypowiedzeniu słowa "ślubuję" mogli dodać "tak mi Dopomóż Bóg".
Za przyjęciem wniosku do protokołu  głosowało 3 radnych, 1 był przeciwny , 12 radnych wstrzymało się od głosu.
W zawiązku z tym do protokołu w pkt 4 dodaje się zdanie "część radnych po wypowiedzeniu  słowa  „ślubuję” dodało frazę: :"Tak mi Dopomóż Bóg"
 

artykuł nr 4

PROTOKÓŁ nr XLIX/2018

artykuł nr 5

PROTOKÓŁ nr XLVIII/2018