artykuł nr 1

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w roku 2023 zawarte są w UCHWALE NR 110/XXVI/2016 RADY GMINY OPATÓW z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.