artykuł nr 1

OPŁATA ZA UMIESZCZENIE REKLAMY NA TERENIE GMINY

NA TERENIE GMINY OPATÓW NIE USTALONO OPŁATY ZA UMIESZCZANIE RAKLAM