artykuł nr 1

PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

  1. Budynki lub ich części.
  2. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż leśna lub rolna.
  3. Grunty nie objęte podatkiem rolnym i leśnym.
  4. Grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.