artykuł nr 1

Wydanie decyzji

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

41/2010

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzewa: wiąz szt. 1 o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm – 300cm rosnącego na działce nr 755 w miejscowości Iwanowice Duże.

3.

Znak sprawy

Dł-7635/50/2010

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 14.12.2010r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Wniosek o wydanie decyzji

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

41/2010

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzewa: wiąz szt. 1 o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm – 300cm rosnącego na działce nr 755 w miejscowości Iwanowice Duże.

3.

Znak sprawy

Dł-7635/50/2010

4.

Data złożenia

10.12.2010r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Akt Notarialny

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Wydanie decyzji

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

40/2010

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzewa: świerk szt. 1 o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm – 60cm rosnącego na działce nr 11 w miejscowości Złochowice.

3.

Znak sprawy

Dł-7635/49/2010

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 8.12.2010r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Wniosek o wydanie decyzji

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

40/2010

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzewa: świerk szt. 1 o obwodzie mierzonym na wysokości 130 cm – 60cm rosnącego na działce nr 11 w miejscowości Złochowice.

3.

Znak sprawy

Dł-7635/49/2010

4.

Data złożenia

2.12.2010r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Akt Notarialny

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Wydanie decyzji

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

39/2010

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzew: olcha szt. 4 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 170, 140, 160, 160cm rosnących na działce nr 341 w miejscowości Zwierzyniec I.

3.

Znak sprawy

Dł-7635/48/2010

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 10.12.2010r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag