artykuł nr 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Poprawa bezpieczeństwa na odcinkach drogi krajowej nr 43: odcinek I od km 36+000 do km 37+350 w miejscowości Opatów, odcienk II od km 40+000 do km 42+150 w miejscowości Waleńczów

Pełna treśc w załączniku.

artykuł nr 2

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Poprawa bezpieczeństwa na odcinkach drogi krajowej nr 43: odcinek I od km 36+000 do km 37+350 w miejscowości Opatów, odcienk II od km 40+000 do km 42+150 w miejscowości Waleńczów

Pełna treść w załączniku.

artykuł nr 3

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Poprawa bezpieczeństwa na odcinkach drogi krajowej nr 43: odcinek I od km 36+000 do km 37+350 w miejscowości Opatów, odcienk II od km 40+000 do km 42+150 w miejscowości Waleńczów

Pełna treśc w załączniku.