artykuł nr 1

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego

Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.