artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

108/2015

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzew: robinia akacjowa szt. 2 oraz klon szt. 1 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 133, 220cm oraz 135cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2015S w miejscowości Opatów.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.120.2015

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 01.02.2016r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

ul. Zamkowa 19

42 – 100 Kłobuck

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

 

 

artykuł nr 2

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

124/2015

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: jesion szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 175 i 160cm, rosnących na działce nr 881 w miejscowości Złochowice.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.139.2015

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 7.01.2016r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

 

artykuł nr 3

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

124/2015

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: jesion szt. 2 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 175 i 160cm, rosnących na działce nr 881 w miejscowości Złochowice.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.139.2015

4.

Data złożenia

30.12.2015r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z rejestru gruntu, szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

 

artykuł nr 4

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

123/2015

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: : wierzba szt. 1 i lipa szt. 1 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 70 i 45cm, rosnących na działce nr 518/2 w miejscowości Złochowice.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.138.2015

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 7.01.2016r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

123/2015

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: : wierzba szt. 1 i lipa szt. 1 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 70 i 45cm, rosnących na działce nr 518/2 w miejscowości Złochowice.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.138.2015

4.

Data złożenia

29.12.2015r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z rejestru gruntu, szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag