artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

68/2016

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usuniecie drzew: jesion pensylwański szt. 32, jesion wyniosły szt. 1, wierzba płacząca szt. 1 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 167, 169, 119, 160, 155, 143, 187, 175, 122, 168, 101, 132, 151, 195, 144, 100, 140, 92, 126, 153, 140, 149, 125, 192, 237, 131, 131, 143, 132, 186, 130, 145cm (jesion pensylwański), 128cm (jesion wyniosły), 125cm (wierzba płacząca), rosnących w pasie drogowym drogi krajowej nr 43 w miejscowościach Iwanowice Małe i Iwanowice Duże.

 

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.74.2016

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 12.01.2016r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Rejon w Lublińcu

ul. Klonowa 3

42 – 700 Lubliniec

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

70/2016

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: jesion szt. 3, dąb szt. 1, kasztanowiec szt. 2 i wiąz szt. 1 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 60, 60, 90, 120, 110, 60 i 140cm, rosnących na działce nr 1077/7 w miejscowości Wilkowiecko.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.76.2016

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 19.12.2016r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

70/2016

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: jesion szt. 3, dąb szt. 1, kasztanowiec szt. 2 i wiąz szt. 1 o obwodach mierzonych na wysokości 130cm: 60, 60, 90, 120, 110, 60 i 140cm, rosnących na działce nr 1077/7 w miejscowości Wilkowiecko

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.76.2016

4.

Data złożenia

08.12.2016r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z rejestru gruntu, szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

69/2016

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: topola szt. 1 o obwodzie mierzonym na wysokości 130cm: 240cm, rosnącego na działce nr 1775 w miejscowości Iwanowice Małe (obręb Iwanowice Duże).

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.75.2016

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 14.12.2016r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

69/2016

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: topola szt. 1 o obwodzie mierzonym na wysokości 130cm: 240cm, rosnącego na działce nr 1775 w miejscowości Iwanowice Małe (obręb Iwanowice Duże).

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.75.2016

4.

Data złożenia

05.12.2016r.

5.

Dane wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Wypis z rejestru gruntu, szkic terenu

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag