artykuł nr 1

Obwieszczenie z decyzją odmowną w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań

Obwieszczenie z decyzją odmowną w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań.

artykuł nr 2

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami i dowodami w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu chowu brojlerów kurzych z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wilkowiecko, na działkach o nr ewid. 559/4 i 558/4 obręb Wilkowiecko”.

artykuł nr 3

Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch budynków chowu brojlerów kurzych z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wilkowiecko, na działkach o nr ewid. 559/4 i 558/4, obręb Wilkowiecko".

artykuł nr 4

Postanowienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych "Semper Veritas" do udziału na prawach strony w postępowaniu

Postanowienie o dopuszczeniu organizacji ekologicznej, Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Semper Veritas”,  ul. Nowokrzepice 13, 42-160 Krzepice do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu chowu brojlerów kurzych z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wilkowiecko, na działkach o nr ewid. 559/4 i 558/4, obręb Wilkowiecko” dla Lecha Jóźwiakowskiego, Piaski 13a, 63-645 Łęka Opatowska.

artykuł nr 5

Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu chowu brojlerów kurzych z towarzyszącymi obiektami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Wilkowiecko, na działkach o nr ewid. 559/4 i 558/4 obręb Wilkowiecko”