artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

7/2018

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: lipa szt. 1, topola osika szt. 2, robinia akacjowa szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 268, 170, 214, 290, 120 i 95, rosnących na działce nr 634/3 i 635 w miejscowości Wilkowiecko.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.67.2018

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 3.12.2018r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji. Strona może w terminie 14 dni zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi, który wydał decyzję oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie decyzji

 

1.

Nr wpisu

7/2018

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

lipa szt. 1, topola osika szt. 2, robinia akacjowa szt. 3 o obwodach mierzonych na wysokości 130 cm – 268, 170, 214, 290, 120 i 95, rosnących na działce nr 634/3 i 635 w miejscowości Wilkowiecko.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.67.2018

4.

Data złożenia

23.11.2018r.

5.

Dane wnioskodawcy

Parafia Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

6/2018

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzewa:

  • wierzba szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 330cm, rosnącego na działce nr 756/3 w miejscowości Opatów.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.45.2018

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 18.10.2018r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Kuźniczka 32

42-152 Opatów

 

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

Wniosek

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

6/2018

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzewa:

  • wierzba szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 330cm, rosnącego na działce nr 756/3 w miejscowości Opatów.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.45.2018

4.

Data złożenia

25.09.2018r.

5.

Dane wnioskodawcy

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

ul. Kuźniczka 32

42-152 Opatów

 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

 

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

5/2018

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

  • wierzba szt. 4 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm: 375, 170, 180 i 160cm,
  • brzoza szt. 1 o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130cm: 65cm,

rosnących na działce nr 948/2 w miejscowości Waleńczów.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.30.2018

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 4.07.2018r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

P.P.H. „SAGAN” Spółka Jawna

ul. 11 Listopada 24

42-100 Kłobuck

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag