artykuł nr 1

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej pn.: Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie, gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie

artykuł nr 2

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie, woj. śląskie".
artykuł nr 3

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Opatowie, woj. śląskie"

artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.442.1.2018.EJ.3 z 26 września 2019 w związku z trwającym postępowaniem w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji pojemności procesowych instalacji do przetwarzania odpadów radioaktywnych w Jaslovskich Bohunicach, na Słowacji.

artykuł nr 5

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w m. Waleńczów, ul. Częstochowska, gmina Opatów”