artykuł nr 1

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 005S w miejscowości Waleńczów, ul. Julianów, gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 664 005 S w miejscowości Waleńczów, ul. Julianów, gm. Opatów

artykuł nr 3

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 664 010S w miejscowości Wilkowiecko, ul. Podleśna, gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. ślaskie

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : Przebudowie odcinka drogi gminnej nr 664 010S w miejscowości Wilkowiecko, ul. Podleśna, gm. Opatów