artykuł nr 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej czterech przepompowni ścieków w miejscowości Waleńczów w ul. Szkolnej, Zakrzewskiej, Leśnej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Słonecznej gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie."

artykuł nr 2

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej czterech przepompowni ścieków w miejscowości Waleńczów w ul. Szkolnej, Zakrzewskiej, Leśnej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Słonecznej gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie"

artykuł nr 3

Zawiadomienie RDOŚ w Katowicach dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn:"Optymalizacja mocy przerobowych dla technologii przerobu i przygotowywania odpadów radioaktywnych JAVYS, a.s. w miejscowości Jaslovske Bohunice"

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej czterech przepompowni ścieków w miejscowości Waleńczów w ul. Szkolnej, Zakrzewskiej, Leśnej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Słowackiego i Słonecznej gmina Opatów, powiat Kłobuck, woj. śląskie".

artykuł nr 5

Zawiadomienie Burmistrza Kłobucka o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy granicy z Gminą Opatów

Zawiadomienie Burmistrza Kłobucka o wydaniu postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy granicy z Gminą Opatów, dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 20 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kłobuck, gm. Kłobuck wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą"