artykuł nr 1

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

10/2021

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzewa:

  • dąb szypułkowy szt. 1 o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130cm: 183cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2018S w Wilkowiecku.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.61.2021

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 11.01.2022r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Powiatowy Zarząd Dróg

ul. Zamkowa 19

42-100 Kłobuck

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 2

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

9/2021

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

dąb szypułkowy – szt. 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 298 i 218cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 184 obręb Wilkowiecko.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.69.2021

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, 22.12.2021r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

Parafia  Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 3

Decyzja

 

Lp.

 

Decyzja

 

1.

Nr wpisu

8/2021

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

sosna pospolita szt.1,

klon pospolity szt.1,

robinia akacjowa  szt.1,

brzoza brodawkowata szt.3,

olsza czarna szt. 1,

olsza szara szt. 3

dąb czerwony szt. 1

dąb bezszypułkowy szt.3 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm odpowiednio: 175, 139, 113, 101, 151, 189, 85, 85, 79, 68, 121, 108, 84, 173cm.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.68.2021

4.

Miejsce i data wydania

Opatów, dnia 15.12.2021r.

5.

Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział Częstochowa

Al. Armii Krajowej 5

42-202 Częstochowa 

6.

Nazwa organu, który wydał decyzję

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

7.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

pokój nr 4

tel. 034 319 60 93

8.

Informacja czy decyzja jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji lub o dokonanych w nich zmianach

Decyzja staje się ostateczna, jeżeli w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji stronom postępowania, żadna ze stron nie odwoła się od decyzji.

9.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 4

WNIOSEK

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

7/2021

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew: dąb szypułkowy – szt. 2 o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm – 298 i 218cm rosnących na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 184 obręb Wilkowiecko.

 

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.69.2021

4.

Data złożenia

14.12.2021r.

5.

Dane wnioskodawcy

Parafia  Katolicka św. Mikołaja B.W. w Wilkowiecku

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag

artykuł nr 5

WNIOSEK

 

Lp.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

 

1.

Nr wpisu

6/2021

2.

Zakres przedmiotowy wniosku

Zezwolenie na usunięcie drzew:

sosna pospolita szt. 1,

klon pospolity szt. 1,

robinia akacjowa  szt. 1,

brzoza brodawkowata szt. 3,

olsza czarna szt. 1,

olsza szara szt. 3

dąb czerwony szt. 1

dąb bezszypułkowy szt. 3

o obwodach pni mierzonych na wysokości 130cm odpowiednio: 175, 139, 113, 101, 151, 189, 85, 85, 79, 68, 121, 108, 84, 173cm.

3.

Znak sprawy

DŁ.6131.68.2021

4.

Data złożenia

13.12.2021r.

5.

Dane wnioskodawcy

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział Częstochowa

Al. Armii Krajowej 5

42-202 Częstochowa 

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Załącznik mapowy.

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Opatów

ul. Kościuszki 27

42-152 Opatów

8.

Uwagi

Bez uwag