artykuł nr 1

Zawiadomienie i obwieszczenie Burmistrza Kłobucka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie i obwieszczenie Burmistrza Kłobucka o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 20 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kłobuck, gm. Kłobuck wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej farm infrastrukturą"

artykuł nr 2

Zawiadomienie Burmistrza Kłobucka o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Zawiadomienie Burmistrza Kłobucka o ponownym rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. "Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1,0 MW każda o łącznej mocy do 20 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kłobuck, gm. Kłobuck wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej farm infrastrukturą".

artykuł nr 3

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia

Decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne w m. Waleńczów, gm. Opatów, ul. Sportowa 11A na działkach o nr ewid. 114/39 i 114/43 obr. 0005 Waleńczów przez podmiot P.W. MARGO Marcin Kubczyk z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 128, 42-200 Częstochowa

artykuł nr 4

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne w m. Waleńczów, gm. Opatów, ul. Sportowa 11A na działkach o nr ewid. 114/39 i 114/43 obr. 0005 Waleńczów przez podmiot P.W. MARGO Marcin Kubczyk z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 128, 42-200 Częstochowa.

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne w m. Waleńczów, gm. Opatów, ul. Sportowa 11A na działkach o nr ewid. 114/39 i 114/43 obr. 0005 Waleńczów przez podmiot P.W. MARGO Marcin Kubczyk z siedzibą przy ul. Dobrzyńskiej 128, 42-200 Częstochowa.