artykuł nr 1

Wykonanie wzmocnienia stropu piętra budynku Szkoły Podstawowej w Waleńczowie

Zapytanie ofertowe dot. zamówienia: "Wykonanie wzmocnienia stropu piętra budynku Szkoły Podstawowej w Waleńczowie”

artykuł nr 2

Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie...

Demontaż/zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu gminy Opatów w 2020 r.