artykuł nr 1

Wykaz nr 5/2021

Wykaz nr 5/2021 nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

artykuł nr 2

Wykaz nr 4/2021

Wykaz nr 4/2021 nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej

artykuł nr 3

Wykaz nr 3/2021

Wykaz nr 3/2021 nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkowników wieczystych

artykuł nr 4

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów

artykuł nr 5

Wykaz nr 2/2021

Wykaz nr 2/2021 nieruchomości, stanowiących własność Gminy Opatów, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.