artykuł nr 1

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Opatów

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Opatów

artykuł nr 2

Wykaz nr 3/2022 - wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

artykuł nr 3

Ogłoszenie o III przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opatów

artykuł nr 4

Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów

artykuł nr 5

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów

Ogłoszenie o drugich przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Gminy Opatów