artykuł nr 1

Zakup sprzętu IT, doposażenia serwerowni, oprogramowania w zakresie realizacji usług publicznych poprzez zwiększenie cyfryzacji w Urzędzie Gminy Opatów

artykuł nr 2

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie

artykuł nr 3

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Opatów i Wilkowiecko (ID 694963) ZPU 271.17.2022

artykuł nr 4

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji dla Gminy Opatów i jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

artykuł nr 5

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie