artykuł nr 1

Kierownictwo

Funkcję Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty pełni MIRON ROMAŃSKI

Dostępne kategorie:
Kierownictwo
Statut
Regulamin