artykuł nr 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Przebudowa odcinków dróg: ul. Osiedlowa w Opatowie i ul. Krótka w Iwanowicach Małych.
artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Przebudowa chodnika - ul. Krzepicka w Iwanowicach Dużych.