artykuł nr 1

PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE

SZKOŁY PODSTAWOWE W GMINIE OPATÓW

  • Szkoła Podstawowa w Iwanowicach Dużych
  • Szkoła Podstawowa w Opatowie
  • Szkoła Podstawowa w Waleńczowie
  • Szkoła Podstawowa w Wilkowiecku
  • Szkoła Podstawowa w Złochowicach
  • Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Pierwszym prowadzona przez Stowarzyszenie "Nasza Szkoła"