artykuł nr 1

Aktywizacja społeczno- zawodowa osób bezrobotnych w gminie Opatów

Kapitał LudzkiEurpoejski Fundusz Społeczny Flaga


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w OpatowieEFS
Projekt "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego