artykuł nr 1

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2017 roku (31.10.2017r.)

Opatów 31.10.2017r.

 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych
w Gminie Opatów w 2017 roku.

 

Na podstawie art. 89dust. 1 i 2 w związku art. 78b ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.) ogłaszam:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych:
  • roczna – 5390,53zł (słownie: pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt trzy grosze).

  • miesięczna – 449,21zł(słownie: czterysta czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy).

  1. Statystyczną liczbę dzieci na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016r i 30 września 2017r. Wyniosła -163,33 dzieci (w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością intelektualną).

 

 

 

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak

artykuł nr 2

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2017 roku

Opatów 31.03.2017r.


Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych
w Gminie Opatów w 2017 roku

 

Na podstawie art. 89d ust. 1 i 2 w związku art. 78b ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.) ogłaszam:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych:
    • roczna – 5037,33zł (słownie: pięć tysięcy trzydzieści siedem złotych trzydzieści trzy grosze).
    • miesięczna – 419,78zł(słownie: czterysta dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy).
  2. Statystyczną liczbę dzieci na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016r. wyniosła -157 dzieci (w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością intelektualną).

 

Wójt Gminy Opatów
Bogdan Sośniak