artykuł nr 1

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach za rok 2021

artykuł nr 2

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach za rok 2018

artykuł nr 3

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach za rok 2017

artykuł nr 4

Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach za rok 2016