artykuł nr 21

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawyoraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

artykuł nr 22

Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 188/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR 188/XLI/2018 RADY GMINY OPATÓW z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Opatów na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 24

Uchwała w sprawie podziału Gminy Opatów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Opatów

Uchwała Nr 183/XL/2018 Rady Gminy Opatów z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Opatów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Opatów