artykuł nr 1

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2018 roku (31.10.2018r.)

Opatów 31.10.2018r.

 

 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych
w Gminie Opatów w 2018 roku.

 

Na podstawie art. 89dust. 1 i 2 w związku art. 78b ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 2016r. poz.1943 ze zm.) ogłaszam:

  • Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych:
    • roczna – 5959,66 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć  złotych sześćdziesiąt sześć  groszy).
    • miesięczna – 496,64 zł(słownie: czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt cztery grosze).
  • Statystyczną liczbę dzieci na podstawie danych systemu informacji oświatowej  według stanu na dzień 30 września 2017 r. i 30 września 2018r. wyniosła  - 162 dzieci (w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością intelektualną).

 

 

Wójt Gminy Opatów
Bogdan So
śniak

artykuł nr 2

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2018 roku

Opatów 27.04.2018r.

 

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych
w Gminie Opatów w 2018 roku

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam:

  1. Wysokość podstawowej kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych:
  • roczna – 4.997,51 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy).
  • miesięczna – 416,46 zł (słownie: czterysta szesnaście złotych czterdzieści sześć groszy).
  1. Statystyczna liczba dzieci na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2017r. wyniosła - 176 dzieci.

 

 

 

Wójt Gminy Opatów

Bogdan Sośniak