artykuł nr 1

Petycja dot. publikacji numerów służbowych telefonów komórkowych

artykuł nr 2

Petycja dot. modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem paliw ekologicznych

artykuł nr 3

Petycja dot. redukcji kosztów związanych z korzystanie z usług telekomunikacyjnych

artykuł nr 4

Petycja w sprawie rozpatrzenia prośby przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019

artykuł nr 5

Petycja w sprawie budowy wodociągu na ulicy Zakrzewskiej w Waleńczowie