artykuł nr 1

Informacja o pracy komisji obwodowych

Obwodowe Komisje Wyborcze

w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
- 13 października 2019r -

rozpoczynają w swoich lokalach wyborczych pracę od godz. 600

 

Lokale wyborcze czynne w godz. 7.00 - 21.00

artykuł nr 2

Składy obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 3

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o zarejestrowanych kandydatach

artykuł nr 4

Komunikat

Wójt Gminy Opatów
zawiadamia

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy  ( Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)

spis wyborców udostępniony jest do wglądu na pisemny wniosek zainteresowanego 
w Urzędzie Gminy w Opatowie ul. Kościuszki nr  27 - pokój nr 2 w dniach:

 od  20 września  do  4 października  2019 r.

w każdy dzień roboczy w godzinach od 7³º do 15³º.

 

 

Wójt Gminy Opatów
(-) mgr inż. Bogdan Sośniak

artykuł nr 5

Postanowienia nr DCZ-572-5/2019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie II z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych