artykuł nr 1

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2020 roku

artykuł nr 2

Podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych w Gminie Opatów w 2020 roku