artykuł nr 1

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie

Wójt Gminy Opatów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Opatowie ul. T. Kościuszki 1, 42-152 Opatów.