Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 262274
   Historia 9485
   Godziny urzędowania 11028
   Organizacja Urzędu 11145
   Struktura Urzędu 10723
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 6127
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 3309
Organy
   Wójt Gminy 15363
     CV 4944
     Kompetencje 4378
     Kontakt 3440
     Dyżury 2653
   Zastępca Wójta Gminy 8548
   Sekretarz 8436
   Skarbnik 8417
   Rada Gminy 23464
     Przewodniczący Rady 5528
     Skład Rady 9931
     Regulamin 2569
     Kompetencje 2836
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 10853
     Sesje 3655
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 7542
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 7079
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 6855
     Protokoły z sesji 6078
    ›    Rok 2003 1856
    ›    Rok 2004 2155
    ›    Rok 2005 2207
    ›    Rok 2006 1858
    ›    Rok 2007 1935
    ›    Rok 2008 1542
    ›    Rok 2009 1680
    ›    Rok 2010 1602
    ›    Rok 2011 1652
    ›    Rok 2012 4404
    ›    Rok 2013 1777
    ›    Rok 2014 1905
    ›    Rok 2015 1809
    ›    Rok 2016 1088
    ›    Rok 2017 1264
    ›    Rok 2018 1817
    ›    Rok 2019 1784
    ›    Rok 2020 1073
    ›    Rok 2021 752
    ›    Rok 2022 440
    ›    Rok 2023 82
     Interpelacje i zapytania radnych 1921
     Dyżury radnych 3715
   Komisje Rady 9217
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 1442
     Komisja Rewizyjna 674
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 631
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 802
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 628
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3666
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6108
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3662
    ›    Komisja Rewizyjna 4391
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1434
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 482
   Komórki organizacyjne 9759
     Referaty Urzędu 2795
    ›    Referat Finansowy 3143
   Urząd Stanu Cywilnego 11280
     Numery kont 4123
   Samodzielne stanowiska 14584
     Radca Prawny 2458
Prawo Lokalne
   Statut 6429
   Regulamin 22576
   Budżet 10169
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 692
    ›    za rok 2018 461
    ›    za rok 2019 334
    ›    za rok 2020 187
    ›     za rok 2021 125
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1422
    ›    Rok 2010 1016
    ›    Rok 2011 861
    ›    Rok 2012 1195
    ›    Rok 2013 873
   Uchwały 21696
     Rok 2023 176
     Rok 2022 1094
     Rok 2021 1215
     Rok 2020 1999
     Rok 2019 1734
     Rok 2018 2693
     Rok 2017 2021
     Rok 2016 3222
     Rok 2015 5498
     Rok 2014 4869
     Rok 2013 4455
     Rok 2012 8564
     Rok 2011 3309
     Rok 2010 3599
     Rok 2009 3158
     Rok 2008 2375
    ›    I Kwartał 1500
    ›    II Kwartał 1381
    ›    III Kwartał 1327
    ›    IV Kwartał 1347
     Rok 2007 2899
    ›    I kwartał 1601
    ›    II Kwartał 1334
    ›    III Kwartał 1608
    ›    IV Kwartał 1598
     Rok 2006 2948
    ›    I Kwartał 2450
    ›    II Kwartał 1738
    ›    III Kwartał 1623
    ›    IV Kwartał 1763
     Rok 2005 2881
    ›    I Kwartał 1535
    ›    II Kwartał 1653
    ›    III Kwartał 1458
    ›    IV Kwartał 1595
     Rok 2004 3150
    ›    I Kwartał 1714
    ›    II Kwartał 1625
    ›    III Kwartał 1705
    ›    IV Kwartał 1643
     Rok 2003 6627
    ›    I Kwartał 2244
    ›    II Kwartał 2582
    ›    III Kwartał 1554
    ›    IV Kwartał 1558
   Podatki i opłaty lokalne 11048
     Podatek od nieruchomości 11974
     Podatek od środków transportowych 5538
     Podatek rolny 6764
     Podatek leśny 2988
     Podatek od posiadania psów 2630
     Opłata targowa 3404
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2115
     Podmiot opodatkowania 2030
     Przedmiot opadatkowania 2033
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2402
     Termin płatności 2518
     Ulgi i umorzenia 201
   Akty prawa miejscowego 2504
   Raport o stanie gminy 1487
     Rok 2022 177
     Rok 2021 346
     Rok 2020 308
     Rok 2019 246
   Informacje Urzędu 12084
     Projekty Uchwał 2801
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7758
    ›    Rok 2005 3059
    ›    Rok 2006 4943
    ›    Rok 2007 1652
    ›    Rok 2008 1909
    ›    Rok 2009 6555
    ›    Rok 2010 3739
    ›    Rok 2011 1870
    ›    Rok 2012 5257
    ›    Rok 2013 3359
    ›    Rok 2014 1319
    ›    Rok 2015 938
    ›    Rok 2016 1436
    ›    Rok 2017 1537
    ›    Rok 2018 1575
    ›    Rok 2019 564
    ›    Rok 2020 569
    ›    Rok 2021 185
    ›    Rok 2022 216
     Informacje o środowisku 3601
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 10427
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 11032
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1747
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 21430
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 13729
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 15889
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 3059
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 14914
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 880
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 7292
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 1499
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 1763
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 1694
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 1405
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 1822
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 1349
    ›    Usuwanie drzew - 2020 rok 851
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok 411
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2021 rok 454
    ›     Usuwanie drzew - 2021 rok 466
    ›    Usuwanie drzew - 2022 rok 315
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2022 rok 239
    ›    Usuwanie drzew - 2023 rok 17
     Informacje dotyczące łowiectwa 603
     Informacje o gruntach 36
     Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów 764
     Wykaz wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego 70
   Plan zagospodarowania przestrzennego 24681
   Gospodarka Odpadami 14852
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 113004
     Rok 2023 573
    ›    Plan zamówień publicznych na 2023 rok 228
    ›    Ogłoszenie przetargów 2023 rok 573
    ›    Ogłoszenie przetargów poniżej 130 00,00 złotych 2023 538
     Rok 2022 3039
    ›    Plan zamówień publicznych na 2022 rok 1125
    ›    Ogłoszenia przetargów 2022 rok 7612
    ›    Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok 5412
     Rok 2021 9552
    ›    Plan zamówień publicznych na 2021 rok 4810
    ›    Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 złotych 441
    ›    Ogłoszenia przetargów 2021 rok 8119
    ›    Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok 5717
     Rok 2020 9903
    ›     Plan zamówień publicznych na 2020 rok. 1206
     Rok 2019 8219
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 1470
     Rok 2018 4690
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1558
     Rok 2017 22209
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 627
     Rok 2016 18823
     Rok 2015 20946
     Rok 2014 58205
     Rok 2013 25090
     Rok 2012 24184
     Rok 2011 13758
     Rok 2010 74527
     Rok 2009 25697
     Rok 2008 29628
     Rok 2007 27792
     Rok 2006 14808
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 12000
     Rok 2013 19459
     Rok 2014 17187
     Rok 2015 23486
     Rok 2016 19634
     Rok 2017 28731
     Rok 2018 12253
     Rok 2019 13307
     Rok 2020 33053
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 11606
     Rok 2014 7376
     Rok 2015 3662
     Rok 2018 725
     Rok 2019 664
     Rok 2020 853
     Rok 2021 632
     Rok 2022 977
     Rok 2023 102
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 12169
     Dowody osobiste 7210
     Meldunki 4568
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 1321
     Mieszkania 2751
     Nieruchomości 4806
     Działalność gospodarcza 4061
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7535
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 3610
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 3672
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1767
     Zwrot podatku akcyzowego 4580
     Ustalenie numeru porządkowego 1426
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 1758
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 2520
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 1707
     Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 409
     Opłata adiacencka 349
     Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie 128
Inne
   KOMUNIKATY 8393
     Rok 2023 55
     Rok 2022 136
     Rok 2020 21664
     Rok 2019 7998
     Rok 2018 13987
     Rok 2017 10382
     Rok 2016 2115
     Rok 2015 4039
     Rok 2014 1853
     Rok 2013 1921
     Rok 2012 3670
     Rok 2011 3950
     Rok 2009 - 2010 8083
   EMISJA OBLIGACJI 5293
     Rok 2014 9898
     Rok 2018 7266
     Rok 2020 372
   Jednostki organizacyjne 12981
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 26480
    ›    Statut 2519
    ›    Regulamin 2493
    ›    Struktura organizacyjna 2962
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 3194
    ›    Wnioski/Formularze do pobrania 9101
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 2343
    ›    Świadczenia rodzinne 4716
    ›    Fundusz alimentacyjny 1660
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 1895
    ›    Karta Dużej Rodziny 3115
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 6492
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 3783
    ›    Program Rodzina 500+ 5008
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 2345
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 1097
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 2201
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 17324
    ›    Informacje 6829
   OŚWIATA 721
     Gminny Zespół Oświaty 8263
    ›    Kierownictwo 2234
    ›    Statut 1707
    ›    Regulamin 1583
     Szkoły Podstawowe 4632
    ›    Iwanowice Duże 3865
    ›    Opatów 2852
    ›    Waleńczów 4106
    ›    Wilkowiecko 4488
    ›    Złochowice 3832
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 4043
     Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 1374
    ›    Rok 2017 728
    ›    Rok 2018 563
    ›    Rok 2019 427
    ›    Rok 2020 309
    ›    Rok 2021 241
    ›    Rok 2022 152
    ›    Rok 2023 49
     Kontrola zarządcza 193
    ›    Rok 2021 194
    ›    Rok 2022 79
    ›    Rok 2023 27
     Zamówienia poniżej 130 000 zł 211
    ›    Rok 2021 195
    ›    Rok 2022 451
    ›    Rok 2023 36
   Jednostki pomocnicze 6824
     Sołectwa 9015
    ›    Statut Sołectw 3216
   Instytucje kultury 3502
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 4915
     Infrastruktura 1518
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1130
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1212
    ›    Drogi 2541
     Oferty 4319
   Organizacje pozarządowe 3415
     Rok 2023 42
     Rok 2022 179
     Rok 2021 289
     Rok 2020 491
     Rok 2019 376
     Rok 2018 504
     Rok 2017 559
     Rok 2015 775
     Rok 2013 1198
     Rok 2012 1383
   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 136
   Petycje 1412
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 553
     Petycje - 2017r. 535
     Petycje - 2019r. 556
     Petycje - 2020r. 264
     Petycje - 2021r. 244
     Petycje - 2022r. 338
     Petycje - 2023r. 37
   Kontrole 832
   Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021 601
   Powszechny Spis Rolny 2020 895
   WYBORY i REFERENDA 7736
     Wybory Prezydenckie 2010 1723
     Wybory Samorządowe 2010 3356
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 2248
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3500
     Wybory Samorządowe 2014 9975
     Wybory Prezydenckie 2015 7703
     Referendum 2015 5855
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 5164
     Wybory Samorządowe 2018 8146
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2413
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 2405
     Wybory Prezydenckie 2020 3064
   Wybory ławników 1140
   Oświadczenia majątkowe 15597
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 2046
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 2236
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1665
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 1508
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1517
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1550
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1628
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 1874
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1574
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1570
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1238
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1465
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1392
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1481
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 1705
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1548
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1665
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1463
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 2022
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1454
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1447
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1357
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1383
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1700
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1277
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1604
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1459
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1448
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1326
    ›    Wójt 1743
    ›    Urząd 1309
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1567
    ›    Rada Gminy 1439
    ›    Rada Gminy 1360
    ›    Urząd 1060
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1154
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1117
    ›    Wójt 1225
    ›    Wójt 934
    ›    Rada Gminy 1063
    ›    Wójt 1006
    ›    Rada Gminy 1194
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1491
    ›    Rada Gminy 1140
    ›    Wójt 1089
    ›    Urząd 926
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 866
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5139
    ›    Urząd 1026
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1182
    ›    Rada Gminy 2447
    ›    Wójt 951
    ›    Urząd 948
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1007
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1879
    ›    Rada Gminy 1304
    ›    Wójt 922
    ›    Wójt 999
    ›    Rada Gminy 1634
    ›    Rada Gminy 6727
    ›    Wójt 1303
    ›    Rada Gminy 2352
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5230
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 985
    ›    Urząd 872
    ›    Wójt 1480
    ›    Rada Gminy 1263
     Oświadczenia majątkowe za rok 2015 1368
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1018
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1007
    ›    Urząd 881
    ›    Wójt 757
     Oświadczenia majątkowe za rok 2016 1363
    ›    Rada Gminy 1183
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 752
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1177
    ›    Urząd 970
    ›    Wójt 877
     Oświadczenia majątkowe za rok 2017 1470
    ›    Wójt 689
    ›    Urząd 694
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 737
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1308
    ›    Rada Gminy 1039
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 621
    ›    Wójt 447
    ›    Rada Gminy 600
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 1053
    ›    Wójt 568
    ›    Rada Gminy 996
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1196
    ›    Urząd 751
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 603
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 946
    ›    Wójt 682
    ›    Rada Gminy 873
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1801
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1690
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 442
    ›    Urząd 399
    ›    Wójt 381
    ›    Rada Gminy 592
     Oświadczenia majątkowe za rok 2020 1596
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1107
    ›    Urząd 767
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 399
    ›    Wójt 473
    ›    Rada Gminy 447
     Oświadczenia majątkowe za rok 2021 1220
    ›    Urząd 647
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 245
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 461
    ›    Rada Gminy 327
    ›    Wójt 162
     Druki Oświadczeń 1937
   Informacje nieudostępnione 5976
   Strategia RIT Subregion Północny 2838
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 44764
     Rok 2008 8491
     Rok 2009 5770
     Rok 2010 2509
     Rok 2011 7244
     Rok 2013 3865
     Rok 2014 2591
     Rok 2015 8411
     Rok 2016 3083
     Rok 2017 2977
     Rok 2018 4829
     Rok 2019 7845
     Rok 2020 4063
     Rok 2021 2927
     Rok 2022 4439
     Rok 2023 316
   Projekty UE 10103
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2749
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 2014
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1540
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 5097
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 5643
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 978
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 1225
   Redakcja Biuletynu 10660
   Deklaracja dostępności 897
   Koordynator ds. dostępności 760
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 303
Łączna liczba odwiedzin:2576941