Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 277016
   Historia 9811
   Godziny urzędowania 11837
   Organizacja Urzędu 11906
   Struktura Urzędu 11332
   Wersje Elektroniczne Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego 6426
   Klauzule informacyjne (dotyczące spełniania obowiązku z art. 13 RODO) 4273
Organy
   Wójt Gminy 16736
     CV 5459
     Kompetencje 4612
     Kontakt 3698
     Dyżury 2813
   Zastępca Wójta Gminy 8861
   Sekretarz 8872
   Skarbnik 8850
   Rada Gminy 25305
     Przewodniczący Rady 6001
     Skład Rady 11087
     Regulamin 2726
     Kompetencje 3048
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2010-2014 oraz Kadencja 2014-2018) 11049
     Sesje 4367
    ›    Postanowienia w sprawie terminu i porządku obrad na sesję Rady Gminy Opatów (Kadencja 2018-2023) 9880
     Transmisja z obrad Rady Gminy Opatów 8982
     Archiwum nagrań z sesji Rady Gminy Opatów 8612
     Protokoły z sesji 6446
    ›    Rok 2003 2081
    ›    Rok 2004 2414
    ›    Rok 2005 2439
    ›    Rok 2006 2116
    ›    Rok 2007 2134
    ›    Rok 2008 1739
    ›    Rok 2009 1867
    ›    Rok 2010 1807
    ›    Rok 2011 1867
    ›    Rok 2012 4595
    ›    Rok 2013 1966
    ›    Rok 2014 2105
    ›    Rok 2015 1991
    ›    Rok 2016 1279
    ›    Rok 2017 1455
    ›    Rok 2018 2295
    ›    Rok 2019 2240
    ›    Rok 2020 1413
    ›    Rok 2021 1222
    ›    Rok 2022 871
    ›    Rok 2023 962
    ›    Rok 2024 147
     Interpelacje i zapytania radnych 2453
     Dyżury radnych 3969
   Komisje Rady 9633
     Zawiadomienia na posiedzenia komisji RG 1764
     Komisja Rewizyjna 838
     Komisję Skarg, Wniosków i Petycji 819
     Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 984
     Komisja Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 785
    ›    Komisja Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów 3888
    ›    Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 6327
    ›    Komisja Porządku Publicznego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3889
    ›    Komisja Rewizyjna 4591
    ›    Wspólne posiedzenia komisji 1651
     Komisje Rady (Poprzednie Kadencje RG) 625
   Komórki organizacyjne 10200
     Referaty Urzędu 2984
    ›    Referat Finansowy 3352
   Urząd Stanu Cywilnego 12052
     Numery kont 4473
   Samodzielne stanowiska 16115
     Radca Prawny 2619
Prawo Lokalne
   Statut 6795
   Regulamin 23204
   Budżet 10843
     Sprawozdania finansowe (Bilanse) 975
    ›    za rok 2018 651
    ›    za rok 2019 517
    ›    za rok 2020 397
    ›     za rok 2021 384
    ›    za rok 2022 285
     Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) 1579
    ›    Rok 2010 1218
    ›    Rok 2011 1029
    ›    Rok 2012 1370
    ›    Rok 2013 1068
   Uchwały 22657
     Rok 2024 199
     Rok 2023 878
     Rok 2022 1532
     Rok 2021 1513
     Rok 2020 2274
     Rok 2019 1942
     Rok 2018 2934
     Rok 2017 2272
     Rok 2016 3449
     Rok 2015 5658
     Rok 2014 5067
     Rok 2013 4637
     Rok 2012 8720
     Rok 2011 3483
     Rok 2010 3796
     Rok 2009 3318
     Rok 2008 2510
    ›    I Kwartał 1675
    ›    II Kwartał 1553
    ›    III Kwartał 1508
    ›    IV Kwartał 1546
     Rok 2007 3091
    ›    I kwartał 1769
    ›    II Kwartał 1509
    ›    III Kwartał 1782
    ›    IV Kwartał 1805
     Rok 2006 3094
    ›    I Kwartał 2644
    ›    II Kwartał 1930
    ›    III Kwartał 1807
    ›    IV Kwartał 1937
     Rok 2005 3033
    ›    I Kwartał 1700
    ›    II Kwartał 1813
    ›    III Kwartał 1627
    ›    IV Kwartał 1754
     Rok 2004 3296
    ›    I Kwartał 1883
    ›    II Kwartał 1793
    ›    III Kwartał 1908
    ›    IV Kwartał 1804
     Rok 2003 6767
    ›    I Kwartał 2552
    ›    II Kwartał 2876
    ›    III Kwartał 1739
    ›    IV Kwartał 1735
   Podatki i opłaty lokalne 11591
     Podatek od nieruchomości 12800
     Podatek od środków transportowych 5903
     Podatek rolny 7145
     Podatek leśny 3160
     Podatek od posiadania psów 2786
     Opłata targowa 3545
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2248
     Podmiot opodatkowania 2153
     Przedmiot opadatkowania 2153
     Termin powstania obowiązku podatkowego 2520
     Termin płatności 2660
     Ulgi i umorzenia 469
   Akty prawa miejscowego 2855
   Raport o stanie gminy 1902
     Rok 2023 233
     Rok 2022 435
     Rok 2021 504
     Rok 2020 455
     Rok 2019 356
   Informacje Urzędu 12705
     Projekty Uchwał 2952
     Obwieszczenia i zawiadomienia 8153
    ›    Rok 2005 3258
    ›    Rok 2006 5283
    ›    Rok 2007 1818
    ›    Rok 2008 2074
    ›    Rok 2009 7141
    ›    Rok 2010 4060
    ›    Rok 2011 2040
    ›    Rok 2012 5439
    ›    Rok 2013 3683
    ›    Rok 2014 1495
    ›    Rok 2015 1119
    ›    Rok 2016 1636
    ›    Rok 2017 1759
    ›    Rok 2018 1795
    ›    Rok 2019 773
    ›    Rok 2020 783
    ›    Rok 2021 390
    ›    Rok 2022 453
    ›    Rok 2023 392
    ›    Rok 2024 150
     Informacje o środowisku 3872
    ›    Usuwanie drzew - 2010 rok 12014
    ›    Usuwanie drzew - 2011 rok 12801
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2011 rok 1931
    ›    Usuwanie drzew - 2012 rok 23168
    ›    Usuwanie drzew - 2013 rok 16011
    ›    Usuwanie drzew - 2014 rok 18333
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2015 rok 3378
    ›    Usuwanie drzew - 2015 rok 17855
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2016 rok 1065
    ›    Usuwanie drzew - 2016 rok 9394
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2017 rok 1856
    ›    Usuwanie drzew - 2017 rok 2257
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2018 rok 2027
    ›    Usuwanie drzew - 2018 rok 1811
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2019 rok 2278
    ›    Usuwanie drzew - 2019 rok 1821
    ›    Usuwanie drzew - 2020 rok 1276
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2020 rok 586
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2021 rok 794
    ›     Usuwanie drzew - 2021 rok 785
    ›    Usuwanie drzew - 2022 rok 839
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2022 rok 617
    ›    Usuwanie drzew - 2023 rok 250
    ›    Usuwanie drzew - 2024 rok 70
    ›    Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko - 2024 rok 40
     Informacje dotyczące łowiectwa 874
     Informacje o gruntach 171
     Projekty uproszczonych planów urządzenia lasów 965
     Wykaz wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego 236
   Plan zagospodarowania przestrzennego 27490
   Gospodarka Odpadami 15825
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 467
     Rok 2024 546
    ›    Plan zamówień publicznych na 2024 rok 352
    ›    Ogłoszenia przetargów 2024 610
    ›    Ogłoszenie przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2024 rok 235
     Rok 2023 2226
    ›    Plan zamówień publicznych na 2023 rok 941
    ›    Ogłoszenie przetargów 2023 rok 2498
    ›    Ogłoszenie przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2023 rok 58
     Rok 2022 3393
    ›    Plan zamówień publicznych na 2022 rok 1417
    ›    Ogłoszenia przetargów 2022 rok 11722
    ›    Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2022 rok 9004
     Rok 2021 11649
    ›    Plan zamówień publicznych na 2021 rok 6911
    ›    Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 złotych 617
    ›    Ogłoszenia przetargów 2021 rok 8605
    ›    Ogłoszenia przetargów poniżej 130 000,00 złotych 2021 rok 5916
     Rok 2020 10225
    ›     Plan zamówień publicznych na 2020 rok. 1377
     Rok 2019 8661
    ›    Plan zamówień publicznych na 2019 rok. 1631
     Rok 2018 4865
    ›    Plan zamówień publicznych na 2018 rok. 1727
     Rok 2017 22476
    ›    Plan zamówień publicznych na 2017 rok. 782
     Rok 2016 18934
     Rok 2015 21128
     Rok 2014 58952
     Rok 2013 25699
     Rok 2012 24615
     Rok 2011 14116
     Rok 2010 75071
     Rok 2009 26161
     Rok 2008 29929
     Rok 2007 28172
     Rok 2006 15104
   Ogłoszenia Przetargów poniżej 30 000 euro 12414
     Rok 2013 19574
     Rok 2014 17433
     Rok 2015 23691
     Rok 2016 19764
     Rok 2017 28983
     Rok 2018 12407
     Rok 2019 13442
     Rok 2020 33723
   Przetargi na sprzedaż, najem lub oddanie w używanie składników mienia komunalnego 12328
     Rok 2014 7516
     Rok 2015 3784
     Rok 2018 832
     Rok 2019 793
     Rok 2020 1084
     Rok 2021 882
     Rok 2022 1866
     Rok 2023 1901
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 13578
     Dowody osobiste 7883
     Meldunki 4946
     Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych 1533
     Mieszkania 3088
     Nieruchomości 5252
     Działalność gospodarcza 4257
     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 7771
     Zagospodarowanie pasa drogowego i usuwanie drzew 3979
     Wypis i wyrys z miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego 3997
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1943
     Zwrot podatku akcyzowego 5035
     Ustalenie numeru porządkowego 3638
     Opłaty za gospodarowanie odpadami 2050
     Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 2683
     Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych 2000
     Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 576
     Opłata adiacencka 559
     Wnioski o oszacowanie szkód w rolnictwie 310
     Gminne przewozy osób o charakterze użyteczności publicznej 44
Inne
   KOMUNIKATY 9022
     Rok 2023 462
     Rok 2022 303
     Rok 2020 22274
     Rok 2019 8113
     Rok 2018 14141
     Rok 2017 10514
     Rok 2016 2375
     Rok 2015 4296
     Rok 2014 1973
     Rok 2013 2030
     Rok 2012 3797
     Rok 2011 4083
     Rok 2009 - 2010 8350
   EMISJA OBLIGACJI 7492
     Rok 2014 10028
     Rok 2018 7409
     Rok 2020 540
   Jednostki organizacyjne 13499
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 28184
    ›    Statut 2727
    ›    Regulamin 2688
    ›    Struktura organizacyjna 3222
    ›    Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych w Gminie Opatów 3383
    ›    Wnioski/Formularze do pobrania 10153
    ›    Świadczenia z zakresu pomocy społecznej 2666
    ›    Świadczenia rodzinne 5079
    ›    Fundusz alimentacyjny 1889
    ›    Przeciwdziałanie przemocy 2163
    ›    Karta Dużej Rodziny 3415
    ›    Komunikaty/Ogłoszenia 8723
    ›    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 4272
    ›    Program Rodzina 500+ 5252
    ›    Zadania realizowane przez GOPS 2681
    ›    Projekt "Aktywna integracja powiatu kłobuckiego" 1322
    ›    Świadczenie "Dobry start" 300+ 2425
    ›    Redakcja Biuletynu 68
     Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 18794
    ›    Informacje 7672
   OŚWIATA 1209
     Gminny Zespół Oświaty 10584
    ›    Kierownictwo 2787
    ›    Statut 1955
    ›    Regulamin 1787
     Szkoły Podstawowe 5048
    ›    Iwanowice Duże 4491
    ›    Opatów 3296
    ›    Waleńczów 5154
    ›    Wilkowiecko 5247
    ›    Złochowice 5427
    ›    Zwierzyniec Pierwszy 4907
     Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci 1557
    ›    Rok 2017 918
    ›    Rok 2018 743
    ›    Rok 2019 589
    ›    Rok 2020 468
    ›    Rok 2021 400
    ›    Rok 2022 385
    ›    Rok 2023 302
    ›    Rok 2024 17
     Kontrola zarządcza 327
    ›    Rok 2021 350
    ›    Rok 2022 307
    ›    Rok 2023 202
     Zamówienia poniżej 130 000 zł 374
    ›    Rok 2021 368
    ›    Rok 2022 1035
    ›    Rok 2023 894
    ›    Rok 2024 132
   Jednostki pomocnicze 7149
     Sołectwa 9902
    ›    Statut Sołectw 3610
   Instytucje kultury 3748
     Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie 5399
     Infrastruktura 1603
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1287
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1367
    ›    Drogi 2774
     Oferty 4422
   Organizacje pozarządowe 3779
     Rok 2024 86
     Rok 2023 397
     Rok 2022 437
     Rok 2021 471
     Rok 2020 652
     Rok 2019 515
     Rok 2018 642
     Rok 2017 700
     Rok 2015 899
     Rok 2013 1314
     Rok 2012 1506
   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 546
   Petycje 1826
     Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach 703
     Petycje - 2017r. 698
     Petycje - 2019r. 719
     Petycje - 2020r. 388
     Petycje - 2021r. 535
     Petycje - 2022r. 750
     Petycje - 2023r. 293
   Kontrole 1205
   Narodowy Powszechny Spis Ludności 2021 890
   Powszechny Spis Rolny 2020 1122
   WYBORY i REFERENDA 9574
     Wybory Prezydenckie 2010 1851
     Wybory Samorządowe 2010 3707
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2011 2478
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 3817
     Wybory Samorządowe 2014 10460
     Wybory Prezydenckie 2015 8028
     Referendum 2015 6214
     Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 5485
     Wybory Samorządowe 2018 9218
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 2750
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 2782
     Wybory Prezydenckie 2020 3544
     Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 926
     Wybory Samorządowe 2024 5733
   Wybory ławników 1527
   Oświadczenia majątkowe 978
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PUCHAŁA Robert 2376
    ›    Wójt - SOŚNIAK Bogdan 2686
    ›    Urząd - KARKOWSKA Iwona 1928
    ›    Urząd - KOWALIK Zbigniew 2167
    ›    Urząd - SZYJA Jerzy 1750
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BARDZIŃSKA Anna 1761
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - BULIŃSKA Anna 1790
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - GRZELIŃSKA Dorota 2051
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - HYRA Anna 1841
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - KLUBA Roman 1752
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - OKOŃ Daniela 1413
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PALIWODA Barbara 1658
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - PAWELAK Dorota 1620
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych - WIERUS Zdzisław 1684
    ›    Rada Gminy - ŁACNY Witold 2267
    ›    Rada Gminy - GRZELIŃSKI Władysław 1745
    ›    Rada Gminy - BUGAJ Wiesława 1847
    ›    Rada Gminy - BIERNACKI Leszek 1637
    ›    Rada Gminy - ZAJĄC Dariusz 2239
    ›    Rada Gminy - KASPRZAK Henryk 1615
    ›    Rada Gminy - KOTOWICZ Tomasz 1711
    ›    Rada Gminy - KOTAS Ryszard 1526
    ›    Rada Gminy - OLCZYK Ryszard 1553
    ›    Rada Gminy - POŚPIECH Robert 1992
    ›    Rada Gminy - HABROWSKI Wiesław 1454
    ›    Rada Gminy - SŁABY Stanisław 1787
    ›    Rada Gminy - SZEWCZUK Mirosław 1709
    ›    Rada Gminy - BARDZIŃSKI Zbigniew 1600
    ›    Rada Gminy - CHYRA Józef 1538
    ›    Wójt 1920
    ›    Urząd 1468
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1743
    ›    Rada Gminy 1589
    ›    Rada Gminy 1530
    ›    Urząd 1222
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1325
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1292
    ›    Wójt 1380
    ›    Wójt 1087
    ›    Rada Gminy 1220
    ›    Wójt 1154
    ›    Rada Gminy 1346
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1648
    ›    Rada Gminy 1293
    ›    Wójt 1261
    ›    Urząd 1071
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1011
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5280
    ›    Urząd 1172
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1330
    ›    Rada Gminy 2615
    ›    Wójt 1091
    ›    Urząd 1095
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1162
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 2091
    ›    Rada Gminy 1457
    ›    Wójt 1074
    ›    Wójt 1157
    ›    Rada Gminy 1793
    ›    Rada Gminy 6880
    ›    Wójt 1459
    ›    Rada Gminy 2550
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 5379
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1144
    ›    Urząd 1025
    ›    Wójt 1640
    ›    Rada Gminy 1473
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1182
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 1170
    ›    Urząd 1054
    ›    Wójt 908
    ›    Rada Gminy 1365
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 921
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1385
    ›    Urząd 1136
    ›    Wójt 1055
    ›    Wójt 870
    ›    Urząd 870
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 899
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1486
    ›    Rada Gminy 1235
     Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018 764
    ›    Wójt 623
    ›    Rada Gminy 798
     Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 1380
    ›    Wójt 768
    ›    Rada Gminy 1405
     Oświadczenia majątkowe za rok 2018 1339
    ›    Urząd 923
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 796
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1127
    ›    Wójt 850
    ›    Rada Gminy 1071
     Oświadczenia majątkowe za rok 2019 1975
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 2064
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 631
    ›    Urząd 586
    ›    Wójt 558
    ›    Rada Gminy 782
     Oświadczenia majątkowe za rok 2020 1801
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 1334
    ›    Urząd 967
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 620
    ›    Wójt 671
    ›    Rada Gminy 671
     Oświadczenia majątkowe za rok 2021 2088
    ›    Urząd 1005
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 590
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 979
    ›    Rada Gminy 732
    ›    Wójt 466
     Oświadczenia majątkowe za rok 2022 17180
    ›    Rada Gminy 909
    ›    Kierownicy jednostek organizacyjnych 878
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 470
    ›    Urząd 447
    ›    Wójt 404
     Druki Oświadczeń 2211
   Informacje nieudostępnione 6239
   Strategia RIT Subregion Północny 3077
   Nabór na wolne stanowiska pracownicze 50120
     Rok 2008 8642
     Rok 2009 5917
     Rok 2010 2658
     Rok 2011 7378
     Rok 2013 3994
     Rok 2014 2735
     Rok 2015 8646
     Rok 2016 3294
     Rok 2017 3165
     Rok 2018 5164
     Rok 2019 8214
     Rok 2020 4393
     Rok 2021 3300
     Rok 2022 5013
     Rok 2023 4983
     Rok 2024 1863
   Projekty UE 10463
     Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 2973
     Projekt "Indywidualizacja nauczania" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 PO KL. 2196
     Projekt pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Opatów" 1735
     Projekt pn. "Kubusiowe Przedszkole w Złochowicach" w ramach Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1 POKL 5382
     Projekt: "Szkoły przyszłości w Gminie Opatów" 6008
     Projekt: "Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" 1177
     Projekt pn. "Wzrastam i rozwijam się w Gminie Opatów" 1384
   Redakcja Biuletynu 10910
   Koordynator ds. dostępności 1075
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 580
Łączna liczba odwiedzin:2699696