artykuł nr 1

ORGANIZACJA URZĘDU


tr>
Pokój
nr
JednostkaTelefon
PARTER
1Kasa,
Księgowość i windykacja podatkowa,
Podatek od środków transportu,
Opłata skarbowa, Promocja gminy, Oświetlenie uliczne,
Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
wew. 39
2

Ewidencja ludności, Dowody osobiste,
Kadry, BHP, Archiwum

wew. 38
4Drogownictwo, Leśnictwo i Łowiectwo,
Ochrona środowiska, Radca prawny
wew. 37
5

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
Inwestycje i planowanie przestrzenne

wew. 40
I PIĘTRO
6Referat finansowy, Księgowośćwew. 35
7Skarbnik - kierownik referatu finansowegowew. 36
8

Podatki i opłaty lokalne,
Ewidencja działalności gospodarczej,
Zezwolenia na handel alkoholem,

wew. 34
9Sekretariat(34) 319 60 93
(34) 319 60 33
(34) 319 60 26
fax (34) 319 60 81
10Wójt Gminywew. 55
11Urząd Stanu Cywilnegowew. 46
12Sekretarz Gminywew. 32
BUDYNEK "B"
PARTER
20Gospodarka odpadami,
Informatyk
wew. 41
23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Świadczenia rodzinne,
Fundusz Alimentacyjny,
Program Rodzina 500+

wew. 66
I PIĘTRO
15Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Księgowość
wew. 42
16Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Pomoc Społeczna
wew. 43
17Obsługa Rady Gminy,
Rolnictwo, Gospodarka gruntami
i mieniem komunalnym,
Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
wew. 44
18Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
wew. 47
 Obrona cywilna i p. poż505977067