artykuł nr 1

DYŻURY

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 17.00.

Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów w godzinach pracy urzędu.

Dostępne kategorie:
CV
Kompetencje
Kontakt
Dyżury